Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

9 aug. 2012

Westlandse rotondes dramatisch en kneuterig

Alle rotondes in Westland zijn inmiddels verhuurd aan bedrijven en er is een wachtlijst, volgens berichten in de krant. Alle Westlandse rotondes zijn dus geadopteerd.
--------------------
Invulling Westlandse rotondes dramatisch!Geadopteerde rotondes in Westland!
Mooi dat de gemeente bedrijven bereid vindt rotondes te adopteren als  reclameobject, dat levert de gemeente mooi geld op en het bespaart op onderhoudskosten! Maar bij dit idee hoort m.i. ook een verstandig, simpel en duidelijk beleid en een visie hoe die belangrijke openbare ruimtes dan mogen worden ingevuld. Per slot zijn de rotondes binnen de gemeente zeer belangrijke ruimtelijke en vormgevende punten en zijn sterk meebepalend voor de ruimtelijke beeldkwaliteit van de omgeving. Het mag beslist geen vrijplaats zijn om maar aan te rotzooien. Gezien de rotondes die al zijn veranderd door bedrijven is duidelijk dat de gemeente dus geen goede visie heeft hoe hier mee om te gaan en niet in staat is adequaat beleid hieromtrent te formuleren. Ontbreekt de kennis, zit men te slapen op het gemeentehuis of geeft men er niet om? Het is een motie van treurnis waardig. Intussen worden belangrijke ruimtelijke plekken verprutst.

Kneuterigheid
Jammer is dat de meeste rotondes die al  zijn heringevuld vaak het toppunt zijn van matigheid en kneuterigheid. Truttige bouwwerkjes, roestig ijzer, glimmend metaal, puin en stenen, kunstgras, tropisch hardhout, siersteen, frutterige plantjes. Het past ook niet in het beeld van duurzaamheid en kwaliteit dat de gemeente pretendeert uit te willen dragen. Ik geloof niet dat veel nieuw ingevulde rotondes reclame zijn voor de betreffende bedrijven en zeker niet waar ik zie dat het kweekgras en ander onkruid soms overheersend zijn, integendeel, voor die bedrijven is het weg gegooid geld! Veel rotondes krijgen een extreme overdaad aan toeters en bellen, aan bouwwerkjes en een mix aan, soms niet combinerende, materialen. Geen automobilist of fietser die dat zal zien bij het aankomen en passeren van die rotonde. Het wekt hooguit ergernis op.

Het kan ook anders!
Waarom niet de rotondes ontwerpen als opvallende statige groene rustpunten in de ruimtelijke structuur. Denk aan 25 rotondes met elk een andere soort bijzondere bomen of boomgroepen, en/of spannende struiken of combinaties hiervan. Ook in combinatie met een selectie vaste planten zijn heel mooie resultaten te bereiken, al dan niet decoratief of vegetatief vorm gegeven. Zelfs spannende, stilistische, snoeivormen, hagenpatronen e.d. kunnen een toegevoegde waarde zijn. Het maakt verder ook uit of een rotonde binnen een woonwijk ligt of buiten de bebouwde kom. Het ontwerp en beplanting kunnen hierop worden afgestemd. Een ontwerp met minimaal onderhoud en met een lange levensduur is ook een belangrijk ontwerpelement. Aanleg- en onderhoudskosten zijn essentieel, soberheid of ingewikkeldheid van het ontwerp bepalen dat, dat spreekt voor zich. Mooi is ook als alle rotondes uiteindelijk een eigen karakter en vorm- en kleurbeeld hebben. Dan wordt het ook nog leuk daar bijvoorbeeld een leuke fietsroute aan te koppelen! Dat past dan weer mooi bij de nieuwe nota toerisme van de gemeente!
Een rotonde moet liefst een groen en opvallend, maar passend, herkenningspunt zijn in een omgeving. En aansluiten bij de omgeving en het ruimtelijke beeld dat daar heerst. En gerust kan daarbij soms ook worden gecombineerd met krachtige vormen van kunstwerken, mits het geheel maar tot  een fraai totaal leidt.

Jammer dat de gemeente in haar voorwaarden geen hoogwaardig kwaliteitsniveau heeft bepaald en bedrijven schijnbaar vrij laat in de invulling. Visie ontbreekt geheel, ambtenaren die het beoordelen zijn blijkbaar niet kundig, geld is leidend! Het idee is goed, de uitvoering en regelgeving uitermate knullig. Gemeente, stel eventueel een rotondecommissie in van (deskundige vrijwilligers) die de plannen beoordelen… en ja wat moet je met die ambtenaren!

Ik weet zeker dat Westlandse hoveniers veel meer kunnen dan wat men tot nog toe laat zien. Ik roep ze om op om topkwaliteit te leveren in het ontwerpen van groene rotondes en de ruimtelijke omgeving, en de Westlanders positief te verrassen... Westland wordt er nu niet mooier van helaas. En de gemeente... die moet zich schamen!

Aad van Uffelen
Naaldwijk
9 augustus 2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.