Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

11 feb. 2012

Een duurzaam gemeentehuis, kan dat?

Een duurzaam ambtenarengebouw wat is dat?

24 jan 2012

Ik vind persoonlijk dat als er een nieuw stadhuis wordt gebouwd (of een bestaand pand wordt verbouwd) in de gemeente Westland, dan moeten innovatie en duurzaamheid centraal staan in het ontwerp.

Er moet aandacht zijn voor een energiezuinige omgeving, hergebruik van warmte, warmteopslag in de grond of hergebruik van tuinbouwwarmte.

Als er een parkeergarage komt, dan moet die ook worden gebruikt als buffer voor koude en warme lucht. Helemaal toekomstgericht kan de toepassing zijn van zonneschoorstenen voor ventilatie. Een aardige innovatie is een kas op het dak voor het telen van groente of andere doeleinden. Co2 neutraal is het minimum, er zijn veel meer duurzame mogelijkheden en die moeten worden ingezet. Zelfs als het ietsje meer kost!


Een duurzaam groen gemeentehuis kan een aantrekkelijk visitekaartje zijn voor Westland. Er kan ook worden gekozen voor een klein representatief (bestaand of gerenoveerd) gebouw en daarnaast een duurzaam nieuw ambtenarengebouw. Ik denk aan het renoveren en uitbouwen van het voormalige Rabogebouw in Naaldwijk, maar het kan ook op een andere locatie. Behalve dat het een goed bereikbare en geoutilleerde werkplek moet zijn kan het ook bijdragen aan de duurzame en innovatieve uitstraling van de gemeente Westland. De gemeente heeft grond genoeg in eigen bezit dus hoeft niets aan te schaffen…

Welke keuze gaat de gemeente Westland maken? Wordt het een traditioneel duf en saai, gebouw of wordt het een waardig, creatief en betaalbaar visitekaartje voor ons als innovatieve Greenport gemeente. Geen megalomane kostbare tempel, maar een gebouw dat klimaatneutraal is, groene daken en minstens een groene gevel heeft en natuurlijk zonnepanelen. Dat zou goed passen bij de uitstraling van Westland als modern tuinbouwgebied.
Welke keuze het ook wordt, het moet betaalbaar zijn en door ons burgers worden gedragen. Politici doen daar nogal eens minachtend over en ambtenaren en het college ook!

Duurzaam Westland
Het vorenstaande sluit aan op wat het college wil van Westland, het meest duurzame glastuinbouwgebied van Nederland maken. Ik vind dat de gemeente nu eens snel aan de slag moet om een duurzame gemeente te worden. Dat pad is eind 2011 ingezet met een expertmeeting. Ik vind dat een goede ambitie, zij het dat tot nog toe het vooral een papieren tijger is. Waar blijft een duidelijke concrete taakstelling en actie. Mij gaat het veel te traag!

Westland heeft volgens mij alleen toekomst als de weg naar duurzaamheid snel wordt ingezet en volledig wordt afgelopen. De weg daartoe moet goed en duidelijk worden omschreven en er moeten concrete doelen en een tijdpad worden geformuleerd.
Ik vind dat, om Westland weer een economisch succes te maken, wij beslist een van de meest duurzame gebieden van de wereld moeten worden. En dat kan, er is veel innovatiekracht bij de bedrijven. Nu nog bij de gemeente en de politiek…  Jongens schiet eens een beetje op zeg!

De bouw van een nieuw duurzaam gemeentehuis kan dus een inspirerende bijdrage zijn aan de innovatieve ontwikkelingen in Westland, maar dan moet het wel goed gebeuren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.