Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

25 jan. 2012

Bomen in Westland vogelvrij

Raadsbesluit een drama voor de bomen in Westland.

25 januari 2012

Bijna alle Westlandse partijen zeggen in hun verkiezingsprogramma belang te hechten aan een mooie, groene, gezonde leefomgeving in Westland. De gemeente Westland zegt een duurzame gemeente te willen worden, meer aan groen te willen doen en Westland mooier en aantrekkelijker te maken.

Gisteravond sprak de raad over een bomenverordening. Een plan om het zeer weinige groen in de openbare ruimte in Westland te beschermen. En gelijktijdig waar mogelijk minder regels (deregulering) te realiseren. Daar zou toch niemand tegen kunnen zijn zou je denken! Hoe anders is de werkelijkheid!

Westland Verstandig heeft een bomenverordening ontwikkeld omdat het College de APV zo wilde wijzigen dat alleen nog maar 172 bomen in particuliere tuinen werden aangemerkt als waardevolle te beschermen bomen. (dus 0,00172 boom per inwoner!)
Voor de bomen in de openbare ruimte en de bomen die vallen onder projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties wilde het college geen lijst maken.


Gezien de vage formulering in de APV die zij wil zijn feitelijk alle bomen vogelvrij...

Coalitiepartners CDA en GBW steunden het plan van Westland Verstandig en ook Progressief Westland deed dat.

Totdat het College van B&W deze partijen min of meer heeft gedwongen hun steun in te trekken en te kiezen voor het uitgeholde collegevoorstel.


Dat heeft tot heel wat spanningen en overleg geleid. De dictatoriale macht van het college heeft er toe geleid dat gisteravond in de raad beide coalitiepartijen CDA en GBW afhaakten en de bomen dus aan hun lot overlieten.

Beide partijen geven dus blijkbaar niets om het groen in Westland en de argumentatie die ze ervoor hadden was beneden alle peil en sloeg nergens op.
Van GBW kan je het nog verwachten.
Het CDA had groen wel hoog in het vaandel staan, zij waren de partij van rentmeesterschap, zorg voor de aarde, zorg voor een leefbare omgeving, zorg voor de natuur. Daar is niets meer van over. CDA is nu net als GBW en alle andere partijen in de raad, tegen zorg voor de omgeving, tegen een groener Westland.Alleen Westland Verstandig en Progressief Westland komen nog op voor de bomen en het groen. Alleen zij willen dat de wijken aantrekkelijk worden, voorzien van groen. Dat de openbare ruimte niet alleen mooier wordt, maar ook meer groenstructuur krijgt. Alleen zij beseffen dat groen essentieel is voor leven op aarde. Bomen geven zuurstof en zuiveren de lucht. En geven leven en ruimte aan de vogels. Het hele ecosysteem en de biodiversiteit hangen hier van af.

Het College heeft haar ultieme druk op de partijen beloond gezien omdat de raad klakkeloos en onnadenkend instemde met de lege huls die ze kreeg aangeboden. Westland was al de minst groene gemeente van Nederland en wordt alom gezien als de lelijkste gemeente van Nederland. (gelukkig zijn er nog wel een paar groendenkenden in Westland, zelfs bij de gemeente)

Ik ben een geboren Westlander en ik kan beamen dat Westland de laatste decennia inderdaad heel lelijk is geworden en heel erg kaal. Het groen staat hier onder glas.... Buiten is het vogelvrij en kan nu dus gewoon worden gekapt. Hoeveel raadsleden en bestuurders zijn eigenlijk een echte Westlander?

Het college en de antigroenpartijen kunnen nu met een gerust hart gaan werken aan de verdere uitbouw van het kale industriegebied Westland. Een totaal versteende leefomgeving is het resultaat. 90 % van het Westlands grondgebied is al verhard en voor de laatste 10 % wordt hard gezocht om ook te verharden door aanleg van wegen en nog meer bedrijventerreinen. Kan het nog dommer?


24 januari 2012 is een zwarte dag voor het groen en de leefbaarheid van Westland.De hoog opgeleiden die de gemeente graag hier heen wil zien komen zullen nu zeker niet komen want wie wil hier straks nog wonen? De toekomst van Westland en de kans om een duurzame leefbare aantrekkelijke omgeving te worden waar het fijn is te wonen en werken en waar het goed is je kinderen op te voeden, is met deze raad voorlopig verkeken.

Mijn ijdele hoop is dat deze coalitie snel valt en dat nieuwe verkiezingen het verstand terug mag brengen met verstandige raadsleden die niet hun eigen ego zitten op te poetsen, maar die werkelijk oog hebben voor de belangen van de Westlanders en Westland als geheel. Ik weet natuurlijk ook wel dat er geen betere coalitie is te smeden want je moet er niet aan denken dat onze eigen PVV (LPF) en de VVD het roer over moeten gaan nemen, dan pas eet je gare aardappelen!)

Deze raad heeft te veel bla bla figuren die elkaar dwars proberen te zitten en lieden die volgens mij geen goede toekomstvisie hebben, niet bezig zijn met het beter maken van onze omgeving, economie en woongenot. Maar er misschien wel zitten voor zichzelf en eigenlijk niet weten wat goed bestuur en verantwoorde besluiten nemen is. Egocentrisme ten top! En het College doet daar soms gewoon aan mee!

Er zijn vooral veel mooie praatjes, holle frasen, loze beloften, veel zinloos gezwets, egocentrisch gedrag zonder het groter geheel, het belang van de burger en het Westlands gebied als geheel in het oog te houden. Het lijkt wel een kleuterschool!

Ja, van mij mag (utopie) deze raad naar huis worden gestuurd. (nogmaals, er is geen betere keuze, en let wel ook dit college en deze coalitie doen veel goede dingen en... ze durven wel verantwoording te nemen in een crisistijd. Lastige keuzes maken met 10tallen miljoenen te bezuinigen, maar ze tonen wel karakter) Roepen dat het anders moet is gemakkelijk van de zijkant...
Misschien maakt het de burger niets uit wat er voor hen wordt besloten? Per slot krijgt het volk wat het verdient wordt gezegd. Alleen is het in Westland dan niet veel om trots op te zijn! nou ja, ik ben wel trots op sommige mensen natuurlijk.
Vrienden zal ik met deze opvatting wel niet maken, hopelijk wel wakkere medeburgers!


Aad van Uffelen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.