Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

23 dec. 2012

Pyrrusoverwinning gemeentehuis!
Ambtenaren en politieke voorstanders van de bouw van 2 nieuwe gemeentehuizen in Westland vieren sinds 19 december met vreugdevol tromgeroffel hun duur behaalde overwinning. Er is 10 jaar overleg, strijd en ruzie en miljoenen verspild en straks zal blijken dat het onbetaalbaar is deze plannen uit te voeren.

In blinde obsessie, met schijnbaar ziekelijke scoringsdrang en zonder realiteitsgevoel is in de raad onder aandrang van burgemeester van der Tak, die ook niet echt verstandig blijkt te zijn, het slechts denkbare besluit genomen; 2 gemeentehuizen bouwen omdat er politiek geen enkel plan een meerderheid kreeg. Het duurste plan zoals de
burgemeester zelf zei...

Alleen Leo 2.0 en Westland Verstandig wilden doorgaan in de bestaande gebouwen die nog prima zijn, en betaalbaar. In de besluitvorming zijn allerlei te maken kosten onder het tapijt geveegd om de bouwkosten maar zo laag mogelijk te houden. Als alles straks is opgeteld krijgen de voorstanders nog een koude douce! Er is dus sprake van het failliet van verstandig denken en handelen in een raad met dus blijkbaar vele onnadenkende, niet goed geinformeerde en gemakzuchtige volksvertegenwoordigers!


Echte kosten van een nieuw Westlands gemeentehuis
Er worden al lange tijd verschillende bedragen genoemd in rapporten in de wandelgangen, over wat een nieuw gemeentehuis zal kosten. Belangrijk is dat hierbij alle kosten inzichtelijk worden gemaakt. Je kunt stellen dat de volgende kostenposten er zeker zullen zijn:

 • Grondkosten
 • Eerder gemaakte kosten en daarop al geleden verliezen en afboekingen, van aanschaffingen zoals de voormalige Rabobank
 • Architectkosten
 • Kosten van voorbereiding en onderzoek
 • Potentiële claims op grond zoals van Vestia op het ISW terrein
 • Bouwrente
 • Kosten van het gebouw
 • Inrichtingskosten
 • Verhuiskosten
 • Kosten van de omgeving, infrastructuur en groen
 • Kosten om het gemeentelijk archief te huisvesten (dit is nu in het gemeentehuis in Naaldwijk gevestigd)
 • Kosten van achterblijvende gemeentehuizen zolang die niet zijn verkocht
 • BTW
Pas als er duidelijkheid is over wat voor bedragen bovenstaande kostenposten hebben kan worden vastgesteld wat de bouw van een nieuw gemeentehuis (of zelfs 2 gemeentehuizen zoals van der Tak op 7 december 2012 wil, gaat kosten. Het is te verwachten dat 70 miljoen dan nog aan de lage kant zal zijn.

Voorbij gaat men aan de enorme schuldenlast die nu al ruim 300 miljoen is en straks oploopt tot ver boven 350 miljoen ofwel ca. 156 % tov de jaarbegroting van 224 miljoen.

Griekse toestanden in Westland waarbij bijv. enorme bezuinigingen, kaalslag in cultuur, groen en onderhoud van de openbare ruimte blijkbaar niet belangrijk zijn. En nog te nemen verliezen in grondposities en straks extra te lijden bezuinigingen vanuit het rijk worden verdoezeld.

De nu met vlag, drank en trompetgeschal gevierde overwinning zal blijken een pijnlijke
pyrrusoverwinning te zijn en dus uiteindelijk een dure nederlaag. De burger en het bedrijfsleven krijgen in 2014 en daarna de rekening nog wel gepresenteerd en dan zijn de rapen echt gaar!

De burger kan nu alleen nog maar in 2014 bij de gemeenteraadsverkiezingen deze schuldenmakers afstraffen. Tenzij de raad als blijkt dat het echt te duur is opnieuw de plannen stopt en met schaamrood op de kaken op haar nu genomen besluit terugkeert...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.