Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

26 jan. 2012

Verbijsterende ervaring

Verbijsterende ervaring na debacle in de raad!

Ik had eerder gezegd, Ja, van mij mag deze raad naar huis worden gestuurd.


(nogmaals, er is geen betere keuze, en let wel ook dit college en deze coalitie doen veel goede dingen en... ze durven wel verantwoording te nemen in een crisistijd. Lastige keuzes maken met 10tallen miljoenen te bezuinigen, maar ze tonen wel karakter) Roepen dat het anders moet is gemakkelijk van de zijkant...
Misschien maakt het de burger niets uit wat er voor hen wordt besloten? Per slot krijgt het volk wat het verdient wordt gezegd. Alleen is het in Westland dan niet veel om trots op te zijn! nou ja,
--------------------
Ik ben wel trots op sommige mensen natuurlijk, deze week was ik heel trots op Westland Verstandig en Progressief Westland die als ware groene ridders opkwamen voor de bomen en een beter groenbeleid in Westland.

Die mentaliteit, die strijdvaardigheid, die kwaliteit dat moeten we vaker zien in de raad...
-----------
In aanvulling hierop heb ik vandaag heel veel geleerd. Niet alleen hoe raadsleden hun ding doen, hoe het college hun ding doet. Maar ook hoe daar zaken rondom zoemen, een soort derde dimensie, ongrijpbaar, geruchtenstromen, manipulatie, invloed, beïnvloeding.

Nou ja, je begrijpt het wel, het is heel cirquit waar je alleen wat van te weten komt als je er een beetje mee te maken hebt, een beetje insider bent. Dan hoor en zie je nog eens wat.
Burgers die ik vandaag, en gisteravond sprak zeggen, man schei toch uit, het heeft toch geen zin.
Ik ben allang gestopt, ga ook niet meer stemmen. Kan mij het schelen...

Tja, ik kan en wil zo niet denken. Ik ben geboren en getogen in het Westland, mijn Westland. Een kolonne niet-westlanders, ook binnen de politiek, het bestuur, gemeenteambtenaren, bedrijfsbelangen, maken meer en meer de dienst uit.
En daarbinnen zie je vooral een Ik-cultuur, wat overigens alom aanwezig is. Het ego moet gepoetst, het blazoen geschald! Het geld verdiend, nooit genoeg!


Ik ben opgevoed met een gevoel voor de waarden van het leven, met normen en waarden, eerlijkheid en respect voor elkaar.
Daar hoort respect bij voor de schepping, de natuur, onze enige aarde. En die aarde die lijdt onder de hebzucht van ons mensen, onze bezitsdrang en gemak waarmee wij onze eigen leefomgeving aantasten, vernietigen.

Alles voor het nu, het eigen ik, het bevredigen van de eigen behoeften, die alsmaar groter worden.

Ik strijd al mijn hele leven voor een leefbare aarde, verdiept na het lezen van de werken van Feitse Boerwinkel en de eerste rapporten van de Club van Rome. Velen volgden daarna en vormden min of meer wie ik nu ben. Daarnaast, je bepaalt je eigen richting, het zijn keuzes en ik hoef niet te gaan voor de gemakkelijke keuze.

Wij allen zijn hier maar zeer kort en tijdelijk en zoals ik sommige partijen al eens hoorde zeggen, rentmeesterschap, zorg voor de schepping, een leefbare omgeving en meer fraais. Blijkt dat maar dun op papier te staan en in ieder geval niet te worden omgezet in daden.

Wie ben ik? Wie ben jij?
Wat heb je gedaan om iets te doen aan de zorg voor de aarde, de zorg voor de eigen leefomgeving?
Hoe leg je daar verantwoording over af naar je kinderen, kleinkinderen. Hoe zullen zij over 50 jaar over ons over jou denken?


Ieder maakt deel uit van een gezamenlijke verantwoording voor de aarde. Dan moet je keuzes maken. Dat mag niet primair zijn geld verdienen. Kiezen voor wat er echt toe doet is lastig, maar is uiteindelijk waar het om gaat.
Denk ik..................

Dus, ja, de strijd om de bomen, een gezonde leefomgeving gaat wat mij betreft door. Er komt een volgende raad met hopelijk meer verstandige raadsleden.
En ook het college is dan hopelijk een verstandiger college dan wat wij nu hebben.

Het college?

Ik  hoop dat ze ook wat hebben bijgeleerd deze week. En dat ze daadkracht gaan tonen, de juiste keuzes maken. Wat gaan ze doen aan het groen? Wat aan cultuur? Wat aan veiligheid? Wat aan leefbaarheid? Wat aan zorg? Wat aan duurzaamheid? Wat aan leren luisteren naar de burger en de juiste wensen van de raad? Wat met een nieuw ambtenarengebouw en geheimhouding? WAt met burgerparticipatie? Wat aan opbouwen?
Goed, deze lijst kan nog veel langer...

Van mij mogen ze blijven zitten als ze daadwerkelijk aantonen het anders, beter te gaan doen. Hun eigen ego opzij zetten en in dienst treden van het volk...
Respect is er, zeker wel, waardering voor het geleverde niet...
Ik heb ook veel respect voor de raadsleden (een beetje kritiek en prikkelen kan toch geen kwaad zeker?) Maar ga voortaan wel voor de juiste keuzes! Jullie hebben een belangrijke taak in dienst van de burger die je gekozen heeft.


Het is niet infaam, burgemeester wat ik zeg, het is gewoon hoe het moet en kan.

(misschien werk ik morgen wel verder aan deze tekst?)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.