Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

3 dec. 2009

Actiegroep WV inspraak gemeente 03122009

Inspraak gemeentehuis 3 december 2009

Namens Actiegroep Westland Verstandig: Corrie Stolk, Kees Hofstede, Anton van der Sar, Jan van Heijningen, Aad van Uffelen en Wim van Dijk


Geachte Burgemeester en Wethouders van Gemeente Westland
Geachte Raadsleden en aanwezigen,

Al eerder stond de actiegroep Westland Verstandig hier om te spreken namens zeer veel bezorgde Westlanders die het niet eens zijn met de gang van zaken rondom de bouw van een nieuw gemeentehuis.

Nog onlangs stemde een meerderheid in de raad tegen de huidige plannen. Daarna werd het stil……
Wij begrijpen dat wel… Uit politieke overwegingen steunen coalitiepartners elkaars moties niet omdat er verkiezingen aankomen en dan gaat het eigenbelang boven het belang van alle Westlanders.


Wij vrezen dat in de stilte van de afgelopen tijd de gemeente en coalitiepartijen werken aan een voldongen feit en dat de bouw van het ongewenste en te dure gemeentehuis gewoon doorgang zal vinden. Hooguit met een paar minuscule aanpassingen om partijen hier in deze raad met elkaar te verzoenen, zodat men straks geen loden last heeft bij de verkiezingscampagne.


Wij betreuren het dat sommige politieke partijen en ook B&W blijkbaar niet het lef heeft om te durven zeggen:
Wij gaan de burgers van het Westland via een REFERENDUM vragen wat ze er van vinden.


De burger is deze politiek een beetje beu, wenst te worden gehoord en wil inspraak in cruciale zaken die alle Westlanders aangaan.


U zult zeggen, daar heeft u de raadsleden voor gekozen. Ja, maar kunnen zij deze taak wel aan?
Wij zien steeds het negeren de burgers van het Westland en het spelen van spelletjes in de raad!


Het Westland wordt geregeerd door een handjevol bovenbazen!
Zelfs in deze raad bepalen enkelen wat velen moeten stemmen.
Partijdwang maakt dat, bij sommige partijen, het individuele raadslid vaak niet voor zijn of haar mening kan en mag uitkomen.


De Actiegroep Westland Verstandig wil u daarom helpen met een paar voorstellen:
U zegt tegen de Westlandse bevolking het volgende:
De gemeente herziet het Verdilaanplan en het ontwerp van het gemeentehuis. Wij gaan geen 100 miljoen of meer hieraan uitgeven. Wij zullen niet meer besteden dan dat economisch en financieel verantwoord is.
Er komt een referendum. Hier zijn uw keuzemogelijkheden:


1. Een klein representatief gemeentehuis in Naaldwijk voor B&W en de centrale staf. Een milieuvriendelijk duurzaam, mooi gebouw, voorzien van Sedumdaken. Een echt gemeenschapshuis voor ons allen.
Voor de ambtenaren wordt een kantoorpand in gebruik genomen buiten het centrum.


2. Op een voor ieder goed bereikbare locatie wordt buiten de kern van Naaldwijk een nieuw gebouw neergezet voor het hele gemeentelijke apparaat.


3. Het bestaande gemeentehuis in Naaldwijk wordt aangepast, duurzaam gemaakt en gaat dienst doen als representatief gemeentehuis zoals in keuze 1 benoemd. Voor de ambtenaren gaan we het Rabobankgebouw gebruiken.


Toelichting:
In plaats van 100 miljoen of meer voor het gemeentehuis en Verdiproject, gaan wij de helft van dat geld in versterking van de kernen stoppen.
Wij gaan er voor zorgen dat het kernenbeleid voortvarend wordt uitgevoerd en verpaupering wordt tegengegaan. En dat Maasdijk niet van het Westland wordt afgesneden.
Wij gaan u, de burgers daar nauw bij betrekken. Zoals dat ook staat in onze sociaal maatschappelijke visie en zoals dat in de EU is aangenomen.


En…wilt u de details van onze plannen weten, zoals oplossen van de verkeersproblemen e.d. - dan willen wij dat graag met u overleggen.


Tot slot nog 12 wetenswaardigheden:
1. De burger heeft te weinig informatie ontvangen over het project. Natuurlijk herinnert u zich nog de dure soap rond de keuze van de architecten, het lekken en het feit dat u de keuze vooraf al had bepaald.
2. U bent onduidelijk over de details van de kosten, u overschrijdt budgetten en reserveert onvoldoende voor toekomstige vervangingen in Westland.
3. U bent onduidelijk over het parkeerprobleem en de infrastructuur.
4. De verkoop van de oude gemeentehuizen levert slechts een zeer laag bedrag op.
5. U bent onduidelijk over de plannen voor de kernen en de financiën daarvoor.
6. U luistert niet goed naar burgers en hun argumenten, u communiceert onvoldoende.
7. U gaat met uw beleid de lasten van burgers de komende jaren enorm verzwaren.
8. U denkt onvoldoende na over leefbaarheid voor de burgers.
9. De gemeente is te veel intern gericht bezig en nauwelijks richting burger.
10. U maakt met uw beleid en houding burgers agressief en verliest hun vertrouwen.
11. Gedraagt u niet als enge bovenbazen, maar daal af naar de burger en leer weer naar hen te luisteren…
12. Leer van de EU commissie die al veel verder is met democratie dan u. Op 11 november heeft zij het startsein gegeven in de EU voor het burgerinitiatief.


Geef burgers weer een stem en voer ook in het Westland het referendum in en stimuleer het burgerinitiatief. Het referendum over het gemeentehuis kunt u gemakkelijk gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen houden.


Beste Bestuurders en raadsleden:
Burgers ergeren zich om het bovenstaande aan deze politiek en het gemeentebestuur. Dat vinden wij ongewenst.
U hebt de macht om daar vandaag verandering in aan te brengen en de burger weer centraal te stellen.


Ik dank u voor uw aandacht.
Namens Actiegroep Westland Verstandig, Aad van Uffelen


Aanvulling op bovenstaande tekst naar aanleiding van de kritische opmerkingen van de burgemeester tijdens de raadsvergadering.


Graag hadden wij dit tijdens deze raadsvergadering uitgesproken, maar de procedure liet daar geen ruimte voor.
De burgemeester meent dat Westland Verstandig vindt dat er indoctrinatie in deze raad plaats vindt. Hij vindt dat onze inspraak wellicht zelfs infaam is…
Hij stelt het op prijs als Westland Verstandig het woord oprecht zal uitspreken naar de raad.


Graag had de actiegroep Westland Verstandig daar onmiddellijk in de raad antwoord op gegeven. Helaas liet de procedure dat niet toe.
Aad van Uffelen heeft daarom B&W en de raad antwoord gegeven via deze brief: Deze tekst is aan B&W en de raad toegezonden.


(Dat doe ik graag want vele zaken die in deze raad door het jaar gebeuren zijn oprecht. Wij hebben daar grote waardering voor.
Het is ook niet persoonlijk bedoeld als wij in onze stellingen hier en daar wat scherp overkomen. Het gaat om het proces, de procedure, de informatievoorziening, het democratisch gehalte, het meewegen van wat burgers willen en dergelijke.
Wij spraken uitsluitend in rondom de plannen voor het nieuwe gemeentehuis.
Het woord indoctrinatie is niet door ons gebruikt. Of het infaam is als burgers hun oprechte mening ventileren, gezien de realiteit van de ervaringen, bestrijd ik ten zeerste.


Ik merk op dat in het sociale plan van de gemeente staat dat u Alle burgers bij de politiek en zaken in het Westland wil betrekken. Nu doen wij dat en dan wordt het als niet leuk ervaren.
Wilt u het nu wel of niet? Of klopt het sociaal plan niet?


Wij vinden overigens dat een actiegroep haar mening best op een scherpe wijze mag, nee moet, verkondigen. Wij hebben dat enigszins ludiek en ook wel theatraal gedaan om zo belangstelling voor de problematiek te krijgen. Een actiegroep moet net als een politieke partij zijn boodschap verkondigen… Daarnaast moet u als politici niet vies zijn van wat scherpe discussie, dat hoort bij het politieke spel…


Westland Verstandig vertegenwoordigt wel enkele duizenden Westlanders betreffende het gemeentehuis.
Wij argumenteren op basis van feiten voor zover wij die hebben kunnen achterhalen, maar ook op basis van wat burgers vinden, en op basis van het gevoel dat leeft.


De heer Witkamp van de LPF schoffeert nog even burgers die inspreken en ziet ze niet als volwaardig. Pas aan tafel in de raad is discussie mogelijk. Wij verwerpen die opstelling vanuit het oogpunt van democratie en het recht om in te spreken.
Maar wees u allen gerust. De actiegroep Westland Verstandig heft zichzelf vandaag op. Onze taak is volbracht…
Wij danken u allen voor de gelegenheid dat wij hier konden inspreken en hebben een klein beetje hoop dat het een bijdrage aan verbetering van de democratie kan zijn en vooral dat onze bijdrage het gemeentehuisplan drastisch zal doen wijzigen.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.