Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

17 dec. 2009

Speerpunten, de eerste punten openbaar!

WAAR GAAT ‘WESTLAND VERSTANDIG’ VOOR:
 • Geen duur gemeentehuis en Plan Verdilaan in het centrum van Naaldwijk.
 • Realiseren van een functioneel en goed bereikbaar gemeentehuis.
 • Een evenwichtiger verdeling van geld over alle kernen.
 • Het unieke karakter van elke kern in stand houden en versterken.
 • Referenda (in wijken en kernen) bij belangrijke onderwerpen.
 • Geen tuinbouwgebied meer opofferen voor woningbouw of bedrijventerreinen.
 • Creatief en slim omgaan bij het benutten van de schaarse ruimte.
 • Geplande woningbouw op uitleglocaties beperken.
 • Alleen nog bouwen voor de eigen behoefte. (maatwerk)
 • Geen volledige open woningmarkt meer in het Westland.
 • Huurwoningen toewijzen volgens een Westlands toewijzingssysteem.
 • De stemverhoudingen in Haaglanden herzien (anders stoppen).
 • Leefbaarheid gestalte geven in harmonie met bedrijvigheid.
 • Streven naar sterke verbetering van luchtkwaliteit en tegengaan van geluidoverlast.
 • Het Westland moet veel groener worden; meer natuur, parken en bomen.
 • De kernen moeten beter bereikbaar worden met het openbaar vervoer.
 • De gemeente moet een veel aantrekkelijker werkgever worden.
 • Betere carrière mogelijkheden bieden aan onze eigen ambtenaren.
 • Het aantal dure extern deskundigen drastisch verminderen.
 • Meer aandacht voor (kust) toerisme als extra economische impuls.
 • Infrastructuur verbeteren en zorgen voor een goed economisch klimaat.
 • Dienstverlening verbeteren. De paarse krokodil kruipt nog steeds rond.
 • Herkenbare BOA’s met name inzetten voor toezicht op de openbare orde.
 • Overlast? Veiligheid is essentieel. Geen pardon! Wie niet horen wil moet het maar voelen.
 • En… wij hebben nog veel meer punten die belangrijk voor u zijn! 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.