Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

9 dec. 2009

Persbericht Westland Verstandig, oprichting partij

Actiegroep Westland Verstandig krijgt een politiek vervolg.
  • Op vrijdag 4 december heeft voorzitter Corrie Stolk van de actiegroep Westland Verstandig een nieuwe lokale politieke partij laten registreren bij de gemeente Westland.
    De actiegroep Westland Verstandig gaat nu verder als politieke partij Westland Verstandig. Het voorlopig dagelijks bestuur wordt gevormd door Corrie Stolk en Gerrit Zavaros uit Naaldwijk en Wim van Dijk uit s' Gravenzande.
  • De nieuwe partij, is evenals de actiegroep, tegen de plannen voor een veel te duur gemeentehuis in het centrum van Naaldwijk en in het verlengde daarvan het dure Masterplan Verdilaan. De initiatiefnemers willen een evenwichtiger verdeling van dit geld over alle voormalige Westlandse gemeenten. Maar er zijn nog andere zaken die de Westlanders niet lekker zitten en waar verandering in moet komen.
  • Westland Verstandig wil met name werken aan een Westland waar de burger er toe doet en weer serieus genomen wordt. Een Westland waar de stem van de burger ook wordt gehoord na de verkiezingsdag. Een Westland dat geen eenheidsworst is maar waar het unieke van iedere kern wordt gekoesterd en uitgebouwd.
  • Er blijkt zich behoorlijk wat draagvlak af te tekenen voor de nieuwe lokale partij. Dat is ook een voorwaarde om op 19 januari 2010 daadwerkelijk tot het indienen van de kieslijst over te gaan.
  • Op dit moment wordt er voortvarend gewerkt aan een kort en bondig verkiezingsprogramma en worden er leden en kandidaten voor de lijst geworven. Raadslid Jan Bogaard, die kortgeleden van het CDA afscheid heeft genomen, is één van de kandidaten. Begin januari zal zowel het verkiezingsprogramma als de kandidatenlijst door de kersverse leden worden vastgesteld.
  • Belangstellenden kunnen zich aanmelden als lid of om actief in de partij iets te gaan doen.
De voorzitter, Corrie Stolk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.