Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

13 jan. 2017

Westlandse kust; beschermen of vernielen!Raadsagenda 11 januari 2017 Gemeente Westland
Commissie EFO  aanvang 20.00 uur
Inspreektekst van: Werkgroep Bescherm de Westlandse Kust  - WBWK - een burgerinitiatief
Inspreker Aad van Uffelen

Westlandse kust; beschermen of vernielen!
 
Geachte voorzitter, raadsleden,
De Westlandse kust en het Staelduinse bos! Het is ons laatste beetje natuur...
Het behoud hiervan, de kracht van de leegte aan het strand en de schoonheid van de horizon is belangrijker dan de paar euro's die de gemeente er mee denkt op te strijken.
En belangrijker dan de winst van een projectontwikkelaar of het genot van de elite.
Burgers hebben behoefte aan meer groen, natuur, rust en ruimte, ze hebben er recht op.

Bouwen in de duinen en op het strand is slechts in het belang van een bevoorrechte groep en ook daarom verwerpelijk.  
90 % van Westland is al verhard, er is maar ca. 3 % natuur, dat is uniek in Europa!
Onze voorvaderen hebben het kustlandschap grotendeels afgegraven.
Unieke kustwaarden kalven af tot het geen kwaliteit meer heeft.
Dat vernielen moet stoppen!

Toch kiest Westland voor nóg méér steen, staal, asfalt, glas en uitlaatgassen.
Maar ze biedt geen goede natuurlijke voorzieningen aan inwoners en gasten.
Ze onthoudt haar burgers natuur, schoonheid, gezondheid en geluk.
De balans tussen economie, natuur en leefbaarheid is zoek! Kapitaal regeert!
Ondanks acties van natuurorganisaties, het Kustpact, de VRM (Visie ruimte en mobiliteit)  en het NNN (NatuurNetwerk Nederland), wilt u toch bouwen!
Daardoor vernielt u onze unieke kust voor eeuwig.

Strand en duin geven plezier aan duizenden die genieten van de schoonheid, rust, ruimte en natuur. Goede leiders houden rekening met hun belangen.
De kust moet ter beschikking staan van alle Westlanders en niet van enkele welgestelde uitverkorenen''.
Beleef de uniekheid van onze duinen, de stilte en schoonheid van ons strand.
Het heeft internationale kwaliteit.
Ook cultuurhistorisch is deze Flora en fauna onvervangbaar. En het is van levensbelang voor trekvogels.
De Kapittelduinen (inclusief het Staelduinsebos), het Spanjaardsduin, de Banken en Solleveld zijn Natura2000 beschermd. Het is Europese topnatuur!
Onze kust is een unieke parel, een van de waardevolste en onvervangbare eigendommen van het Westlandse volk. Verpruts het niet door verstikkende bouwwoede.
Loop niet in de val van slinkse projectontwikkelaars en gladde belangenverstrengelaars!
De vereniging van Natuurmonumenten en vele natuur- en milieuorganisaties bundelen hun krachten om de uniekheid van het strand en het duin te beschermen en het bebouwen daarvan te voorkomen. Op 19 januari 2016 is een petitie met meer dan 100.000 handtekeningen aangeboden aan minister Schultz, waarop zij haar boze plannen in trok.
-
Wij burgers strijden vandaag - net als in 1970 - toen wij het Staelduinse bos van vernielzuchtige havenbaronnen en politici hebben gered - voor behoud van ons Westlandse natuur- en kusterfgoed.
Wij roepen u en alle Westlanders op achter ons te staan.

Wij zeggen: Iedereen is van de kust, de Westlandse kust is van iedereen!  1. Wij roepen u op het concept Kustpact te ondertekenen ter bescherming van onze waardevolle kust. En volledig uitvoering te geven aan de VRM en NNN
  Maak harde ambitieuze afspraken waarbij natuurwaarden centraal staan.
 2. Bescherming van ons kusterfgoed met unieke kustwaarden ligt in uw handen.
  Verniel niet het laatste restje natuurlijke schoonheid, maar bescherm en beheer.
 3. Maak openbaar welke toezeggingen (project)ontwikkelaars hebben voor bouwen langs de kust? Hoe staat het met die plannen bij Ter Heijde.
  En bij Monster Noord waar een horde huizen straks de duinen bestormen en het landschap aantasten?
 4. Wij vragen de gemeente alle kustdocumenten sinds 2006, zoals toezeggingen aan Fatels, openbaar te maken en doen daartoe een beroep op de WOB.
 5. Stop met de ontwikkeling van de strandvisie welke u, achter onze rug om, met strandbedrijven ontwikkelt.
 6. Wees eerlijk, open en transparant. Betrek burgers, organisaties, omwonenden en anderen bij de ontwikkeling van een goede - geïntegreerde - kustvisie - voor Westland.
 7. Wij willen meepraten over een goede, verantwoorde kustvisie en hebben daarvoor goede plannen.

Dank u dat wij mochten inspreken, wij reken op uw betrouwbaarheid.
 
Als raadslid maakt u het verschil tussen wel of geen toekomst voor onze kust.

---
Ter informatie:

Werkgroep Bescherm de Westlandse Kust (WBWK)

De werkgroep behartigt de natuur in gem. Westland, waaronder de kust (duin en strand) Doel is voorkomen van teloorgang van onvervangbare natuurwaarden van de kust, natuur, rust en ruimte. Voorkomen van vol bouwen van de Westlandse kust. Wij willen een open natuurlijke kust die door iedereen beleefd kan worden en waar recreatie in balans is met het natuurbelang. Streven naar een duurzame gezonde leefomgeving  voor mens en natuur door balans tussen verstening, water en natuur / groen.
WBWK is sinds januari 2016 een burgerinitiatief in de gemeente Westland. Is politiek neutraal. Raadsleden, steunraadsleden of bestuursleden van politieke partijen zijn niet vertegenwoordigd in de werkgroep. WBWK wordt gevormd door onafhankelijke burgers van gemeente Westland,  lobbyt bij politieke partijen en informeert hen, voert gesprekken met de gemeente, spreekt in bij de gemeenteraad en zoekt de media op. Zet zich in via diverse kanalen, stuurt artikelen en persberichten.
De werkgroep heeft partners zoals: Groei & Bloei Westland; KNNV afdeling Delfland; Hint; stichting Duinbehoud, stichting Westlandse Natuur.
Ondersteuning vindt plaats door: Natuurmonumenten; Natuur en Milieufederatie ZH; regionale kustwerkgroepen / specialisten; Landelijk forum Kustbeschermers.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.