Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

23 jan. 2017

Raadsvergadering Westlandse kust 24 januari 2017Dinsdag 24 januari gemeenteraadsvergadering KUST
Aanvang  19.00 uur punten  3.1; 18a en 18b 
U kunt de agenda zien op de site van gemeente Westland


Strandhuisjes bij Ter Heijde, bouwen langs de kust, infrastructuur en parkeren.
Eer wordt achter de schermen al 10 jaar over gesproken bij de gemeente. Toezeggingen zijn gedaan aan projectontwikkelaars als Fatels. Er is, hoe bizar, zelfs een dienstverleningsovereenkomst met Fatels gesloten. Niemand weet wat is toegezegd. Wel is duidelijk dat de gemeente denkt voor die 100 strandhuisjes 1 ton per jaar op te strijken. Hoeveel jaarlijkse kosten en schade ze daarvoor aanricht is niet bekend, maar het laat zich raden!

Ongestoord duin en strand is kostbaar in ons Westland van verstening en luchtverontreiniging.
Bezoekers, omwonenden en kustbeschermers willen behoud van kustwaarden, rust, ruimte en natuur. Het mag niet zo zijn dat domme geldzucht, onnadenkendheid, of wanbeleid, onze unieke natuur voor eeuwig vernield. 
Westland heeft maar ca. 3 % natuur, hoe dom moet je zijn ook dat nog in gevaar te brengen. De nieuwe wethouder liet al vallen dat hij voorstander is om de duinen open te stellen zodat iedereen van de natuur kan genieten... In mijn optiek snap je er dan echt helemaal niets van! Nog los van het feit dat Westland daar niet over gaat en het Natura2000 beschermd is!

Wij eisen van de gemeente en de gemeenteraad niet toe te geven aan de lobby van projectontwikkelaars.  Ook moet ze voorkomen dat belangenverstrengeling of zelfs de schijn... van partijen, raadsleden of bestuurders ontstaat. Een ieder die nu of in het verleden een belang heeft of had bij de kust, strandbedrijven of strandhuisjes mag niet bij het debat worden betrokken.
 
Wij verwachten dat de raad en de gemeente unaniem de kust beschermt.
Het bestemmingsplan Westlandse kust is niet echt duidelijk. Het college kan altijd nog weer buiten de wet treden en extra strandbebouwing toestaan, zoals ook met de Pipowagens is gebeurd. Dat heet binnenplanse vrijstelling! Misschien is dit wel het grootste gevaar op dit moment voor onze kust. Als we niet oppassen worden we op korte termijn met voldongen feiten geconfronteerd.
Er moet dus een status Quo komen.

In het bestemmingsplan kust is de bouw van strandhuisjes misschien mogelijk voor oppervlaktes en hoogten, maar niet voor overnachten.  Wethouder Ouwendijk schijnt ontheffing te willen verlenen voor het overnachtingverbod en voor het formaat van te bouwen strandhuisjes.
Als de dienstverleningsovereenkomst met Fatels inhoudt dat de gemeente ook planologische medewerking zal verlenen, dan moet dat direct worden gestopt.  Ouwendijk zou ook bereid zijn als er een aanvraag is om vergunning te verlenen. Helaas spreekt de wethouder zich niet open en eerlijk hierover uit, jammer!

Het college is al tien jaar met het verpatsen van de kust bezit en steeds zonder rekening te houden met alle belanghebbenden. Nu is wéér alleen het belang van de projectontwikkelaar wat telt.
Alleen de gemeenteraad kan met een voorbereidingsbesluit een stokje steken voor dit wanbeleid.
Elke partij en elk raadslid dienen per direct duidelijk te maken waar ze staan, hoe ze denken over dit strandbeleid.

Het is te hopen dat op 24 januari alle partijen en raadsleden zich unaniem uitspreken voor bescherming van onze kust en tegen de komst van strandhuisjes en andere bouwwerken.

Wordt de gemeenteraadsverkiezing van 2018 gedomineerd door het drama van de kust? Wordt het het Waterloo voor wethouders, politici en partijen die nu instemmen met de kust vol bouwen met strandhuisjes?

Wij zullen er alles aan doen om het laatste beetje natuur, strand, duin en kust van Westland te beschermen voor vernielzuchtige en geldbeluste bestuurders en politici.
Strandhuisjes bij Hoek van Holland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.