Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

11 jan. 2017

Wat wil Werkgroep Bescherm de Westlandse Kust?


Werkgroep Bescherm de Westlandse Kust (WBWK)

De werkgroep behartigt de natuur in gem. Westland, waaronder de kust (duin en strand) Doel is voorkomen van teloorgang van onvervangbare natuurwaarden van de kust, natuur, rust en ruimte. Voorkomen van vol bouwen van de Westlandse kust. 


Wij willen een open natuurlijke kust die door iedereen beleefd kan worden en waar recreatie in balans is met het natuurbelang. Streven naar een duurzame gezonde leefomgeving  voor mens en natuur door balans tussen verstening, water en natuur / groen.

WBWK is sinds januari 2016 een burgerinitiatief in de gemeente Westland. Is politiek neutraal. Raadsleden, steunraadsleden of bestuursleden van politieke partijen zijn niet vertegenwoordigd in de werkgroep. WBWK wordt gevormd door onafhankelijke burgers van gemeente Westland,  lobbyt bij politieke partijen en informeert hen, voert gesprekken met de gemeente, spreekt in bij de gemeenteraad en zoekt de media op. Zet zich in via diverse kanalen, stuurt artikelen en persberichten.

De werkgroep heeft partners zoals: Groei & Bloei Westland; KNNV afdeling Delfland; Hint; stichting Duinbehoud, Stichting Westlandse Natuur.
Ondersteuning vindt plaats door: Natuurmonumenten; Natuur en Milieufederatie ZH; regionale kustwerkgroepen / specialisten; Landelijk forum Kustbeschermers.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.