Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

28 jan. 2017

Een gezonde leefomgeving in WestlandAad van Uffelen  28 januari 2017
Gemeente Westland heeft voor meer kwaliteit in het denkvermogen van de gemeenteraad ook speciale commissies ingesteld. De Raadswerkgroep leefomgeving is zo een werkgroep van raadsleden.
Acht partijen zijn daarin vertegenwoordigd met een afvaardiging. De vergaderingen zijn openbaar. Er zijn presentaties over onderwerpen die de leefomgeving aangaan.

Op 26 januari mochten wij van het burgerinitiatief LeefbosWesland een presentatie houden. Voor ons sprak dhr. van Staalduinen, boomdeskundige, over boombeleid en na ons spraken nog de eigenaren van de schaapskuddes en Vitis Welzijn. Bijzonder dat het allemaal over de groene omgeving ging.
Anneke Duyvesteijn van Groei & bloei Westland, en ik spraken in voor Leefbos.
Helaas waren maar van 4 partijen een raadslid aanwezig, dat waren: CDA, Westland Verstandig, Groen Links en Partij van de Arbeid. 4 partijen vonden het dus niet de moeite blijkbaar. Wethouder Bram Meijer was ook aanwezig en de nieuwe wethouder Frank Rijneveen waaide ook binnen, dank daarvoor.

Ik mocht als eerste en Anneke deed de samenvatting.
Treffend begon ik met een paar alinea's uit het bekende boek Hollands Tuin, in 1951 geschreven door Jan Barendse. Een blik op meer dan 100  jaar tuinbouwontwikkeling en verandering in het Westland.

Dames en heren,
Dat wij oog hebben voor een gezonde mooie leefomgeving is niet bijzonder, luister naar wat Jan Barendse over het Westland schreef in 1951...

'' Het centrum van de dorpen, rond het marktplein, was met hoogopgaande hout beplant en de wegen, die zich door het Westland kronkelden, had men eveneens van twee rijen statige bomen voorzien''...
''Het hele kust- en duingebied was eertijds met dicht hout bezet. Aan de landzijde kwamen bomen van grote hoogte voor, die dus een natuurlijke bescherming boden tegen gure zeewinden, doodsvijanden voor elke houtgroei. Men heeft het aan het weghakken van dit hout geweten, dat later de groei van de bomen in onze streek minder voorspoedig was''...
'' De hoge geestgronden in de onmiddellijke omgeving van het dorp, met het Prinsenbos en het woeste duingebied, vormden een stuk ongerepte natuur, dat als het ware tot een wandeling noodde. Voor de voeten van de wandelaar stoof de verschrikte haas weg en 's-avonds kon men er de nachtegaal horen.''...
''De dorpen groeiden, waardoor een stuk schoonheid verloren ging, het verkeer eiste rechte, brede wegen en fietspaden, de gemoderniseerde W.S.M. moest bochten vermijden en schond vele mooie dorpen en plekjes, de tuinbouw met zijn zich steeds meer uitbreidende glascultuur ontsierde polders en wegen en het kon wel niet anders of het Westland moest zwaar geschonden uit deze veranderingen te voorschijn treden. Tot welk ''vandalisme'' dit alles heeft geleid is dan ook voor ieder waarneembaar''...
''Eens een schoon, idyllisch oord, heeft het Westland zo echter veel van zijn natuurschoon moeten offeren aan zijn cultures''...

Daarna gaven wij onze Powerpointpresentatie met de hoofdpunten van het plan tot meer vergroening van Westland met daarin ook plek voor een centraal Leefbos van minimaal 50 ha.

Anneke deed de samenvatting en eindigde met een quote.
...Het domste dat je kunt doen is niet investeren in groen!
Nog  twee varianten daarop, want het was die dag nationale gedichtendag:
Het domste dat je kunt doen is bezuinigen op groen!
Het slimste dat je kunt doen is investeren in groen!     

Bij het stellen van vragen viel op dat nog steeds bij sommige politici het idee leeft van ''bij de buren is genoeg groen'' dus waarom ook in Westland vergroenen?
Verbijsterend natuurlijk want dat is nu precies waar het om gaat. Blijkbaar wordt het principe van een leefbare omgeving nog niet echt gesnapt in Westland.

In 2013 ontving ik over bomen al een Tweet van een fractievoorzitter:
''Het staat je nog steeds vrij om naar de Veluwe te verkassen Aad! Heb je ook minder last van stinkende walvissen! ...op de Veluwe heten ze jou van harte welkom''

Als politieke partijen zeggen, wij hebben liever  meer parkeerplekken dan bomen, dan houdt alle rede op. Westland is de enige gemeente in Europa waar 90 % van het grondgebied is vol gebouwd en er maar ca. 3 % natuur en openbaar groen is... De luchtkwaliteit is slecht en ongezond, er is licht- en geluidoverlast en het oppervlaktewater is nog voorzien van vele giffen. Verder liggen er in Westland minstens 2000 grondvervuilde plekken!

Eigenlijk moet de gemeente en de raad die dit veroorzaken, of op zijn minst niet tot een oplossing brengt voor de rechter worden gesleept. Het kan zomaar een misdaad tegen de mensheid zijn... Het is in ieder geval een ernstige vorm van Ecocide die in Het Westland is gepleegd en welke nog steeds door gaat omdat ook de kust, het duingebied in gevaar is voor verdere vernieling door onbeheersbare bouwwoede en meer infrastructuur.
Ecocide is een zware misdaad, laat dat duidelijk zijn. Vele zieken en doden die het gevolg zijn van deze situatie kunnen onze bestuurders en politici (en hun voorgangers) worden aangerekend.

Wilt u het document LeefbosWestland zelf lezen, volg dan deze link.
Achterin het document staan vele links met een rijkdom aan informatie over het belang en de waarde van groen en een gezonde leefomgeving.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.