Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

20 nov. 2011

Projectonwikkelaar(s) niet altijd eerlijk!

Lees je de krant zoals laatst een advertentie van een projectontwikkelaar, in dit geval Bouwhuizen (HHW16-11) dan worden soms voordelen en nadelen genoemd van nieuwbouw ten opzichte van bestaande woningen, die niet altijd geheel juist zijn of op zijn minst opportunistisch. Een paar voorbeeldjes:


Duurzaam en verantwoord wonen:
Ontwikkelen volgens het Bouwbesluit zijn de minimum eisen en heeft niets te maken met Duurzaam bouwen en verantwoord wonen. Wel worden die bouweisen langzaamaan beter. Echt duurzaam bouwen is van een heel andere orde.

Energiezuinig en kostenbesparend:
Nieuwbouw is beter geisoleerd en geeft een lagere energierekening, zeker als er solar op het dak zit. Welnu, veel bestaande bouw is net zo goed geisoleerd en solar ofwel zonpanelen, is nu nog net niet rendabel. Het wordt mooier voorgeschoteld dan het is. Pas over ca. 2 jaar is de investering volgens deskundigen rendabel te maken. Alleen met een heel scherpe aanschafprijs en een gunstige wetgeving (die aan verandering onderhevig is) lukt het rendabel te zijn.
Gebruik ook geen terrasverwarmers, leg geen vijvers aan met energieslurpende pompen. Belangrijk is dat bewoners duurzaam willen leven. Gebruik energiezuinige lampen en beperk het stroomgebruik bewust. Bekend is dat als men zonpanelen heeft men vaak extra stroom gaat gebruiken.

Prettige woonomgeving:
Nieuwbouwwijken zijn meestal zeer krap bemeten, er is bijna geen groen, geen parkjes, geen groene speelplekken. Wel een zeer versteende omgeving. Winkels en scholen zijn er ook vaak niet. Helaas is de presentatie van bouwplannen altijd zeer ernstig positief overdreven.

Gezond en veilig wonen:
Gezond wonen heeft mede te maken met gebruikte bouwmaterialen, ventilatiesysteem, een groene woonwijk, sedumdaken e.d. Veilig hang- en sluitwerk is van groot belang, net zo goed als een open omgeving waar het niet prettig is voor inbrekers. Veiligheid heeft meer om het hand dan alleen inbraak voorkomen.

Onderhoudsvriendelijk:
Door goed gebruik van materiaal kan onderhoud worden beperkt. Kunstofkozijnen zijn al niet milieuvriendelijk, en gaan niet langer mee dan houten kozijnen. Tropisch hardhout is uit den boze, alleen FSC is nog acceptabel. Denk ook aan alle woningen die aan water liggen waar hardhouten beschoeiingen worden toegepast en vaak pergola's en schuttingen worden geplaatst zoals in Woerdblok is gedaan. Dat alles kost veel geld en moet na een aantal jaren weer worden vervangen. Het is ook slecht voor het milieu en de bossen. Probeer een tuin met een natuurlijk talud naar het water te krijgen. Leg geen hardhouten terrassen aan.

Er is heel veel te verbeteren aan de bouw, de inrichting van woonwijken en het openbaar groen. Helaas wordt alles steeds meer versteend in de leefomgeving. Ook voorlichting van projectontwikkelaars kan beter en objectiever dan nu gebeurt.

Lees ook mijn stuk over Duurzaamheid in deze weblog te downloaden. Zie het artikel Gemeente Westland een Duurzame gemeente.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.