Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

20 nov. 2011

Keurmerk Frisse school!

Twaalf Westlandse scholen krijgen keurmerk Frisse school.

Wonderlijk dat wethouder Marga de Goeij dit keurmerk uitreikt op basis van zeer beperkte eisen, De scholen hebben vaak een slecht binnenklimaat, noem het slechte ongezonde lucht. Ik weet dat want na meer dan 35 jaar zelf voor de klas te hebben gestaan heb ik er veel van ingeademd. Niemand gaf er eigenlijk wat om.
Nu is er dan een actie die veel geld kost om via vooral technische middelen het binnenklimaat te verbeteren. Een lofwaardig streven natuurlijk. Bijkomend punt is dat leerlingen moeten leren enerziezuinig te worden!

Wat zou ik anders doen dan wat nu is gebeurd om een werkelijk gezonder binnenklimaat te verkrijgen in de school.

  1. Ontwerp de school op een duurzame en energiezuinige manier.
  2. Gebruik materialen die geen schadelijke gassen afgeven.
  3. Zorg voor goede natuurlijke ventilatie, aangevuld indien nodig met mechanische ventilatie.
  4. Zet heel veel planten in de school, die produceren zuurstof en halen schadelijke stoffen uit de lucht. En het is ook nog eens mooi en natuurlijk.
  5. Maak het dak groen met sedumbeplanting en voorzie waar mogelijk minstens 1 of 2 muren van een levende groene beplanting.
  6. Leg geen steenwoestijnachtig schoolplein aan, maar maak een groene oase van bomen en struiken. Maak van het parkeerterrein een Parckterrein door grastegels daar te leggen en bomen te planten.
  7. Bouw een school niet langs drukke wegen, maar minstens 100 meter daar van af en leg een groenstrook aan tussen de school en de wegen.
  8. Scholen moeten in een rustige geluidarme omgeving staan waar ook de buitenlucht een goede kwaliteit heeft, dus in een groenrijk gebied.
Doen we dit, dan ga je pas echt spreken van een school die op een gezonde manier wordt gebouwd en gebruikt.
Er is nog een lange weg te gaan voordat gemeenten en schoolbesturen dit zullen gaan uitvoeren. Omzetten van de knop richting Duurzaamheid is hierbij essentieel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.