Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

7 mrt. 2019

Het Lierse Putje is klaar


670 kubieke meter waterberging red de Lier; of niet!
Het Lierse Putje is klaar!

Grappig, of eigenlijk droevig is dat sommige politici en kandidaten voor de Waterschapsverkiezingen ook nog gaan roepen dat ze een miniberging een probleem oplost, op wie moet je dan nog stemmen?

Aad van Uffelen 07032019 Natuur-Westland

Het Putje van Westland is gereed! ''Het water gaat de berging in en niet de huizen van de mensen''. De Lier blijft voortaan droog bij een hoosbui... Maar is dat zo en is 670 kubieke meter nu veel of weinig?
Een vergelijking is op zijn plaats. Hoeveel waterberging is er in Westland ongeveer.

In het kader van steenbreek heeft de gemeente in 2018 ca. 200 regentonnen uitgedeeld. Hoeveel regentonnen er in Westland staan is onbekend. 200 regentonnen van ca. 100 liter is potentieel dus 20.000 liter wateropvang ofwel 20 m³.
Zouden er 25.000 regentonnen staan dan kunnen die in theorie 2.500.000 liter water op ofwel 2500 m³. Vraag is hoeveel van die regentonnen bij aanvang van een bui leeg zijn? De bijdrage tegen wateroverlast is dus zeer minimaal.

Er zijn een aantal dynamische waterbergingen.
Dynamische bergingen” worden door middel van een kunstwerk afgesloten van de rest van het watersysteem. Deze bergingen kunnen dus bij wateroverlast dienen als overloopgebied, tijdelijk opslaggebied. Het zijn:
Boezembergingen: 236.650 - 736.000 m³
236.650 m³ in Westland beschikbaar. Tel je daar bij op de Berging Woudsepolder (MD): Zwethkade Zuid 57, 2635 CW, Den Hoorn, Midden Delfland dan komt er 500.000 m³ bij.

Polderbergingen: ca. 80.000 m³ beschikbaar

Statische waterbergingen: 64.900 m³ beschikbaar

Er zijn dus ook “Passief bewegende bergingen” dit zijn bergingen die meelopen met het waterpeil van het systeem. Ze zijn dus niet afgesloten. Bij stijgend oppervlaktewater stijgt dit water mee.

En er zijn Waterberging onder een kas of in een bassin: 1850 m³

Potentieel kunnen waterbassins van tuinders, net als bergen in goten, mogelijk substantieel bijdragen aan wateropvang indien dat noodzakelijk is. En dat is ook zo met groene daken.

Tot slot is er het oppervlaktewater
Dit zijn officieel geen bergingsgebieden maar hebben wel een bergende functie wanneer het waterpeil stijgt. En vaak wordt het waterpeil voorafgaand aan een hoosbui verlaagd, dus dat is dan nog eens extra opvang.

Samenvattend: de 670 m³ ondergrondse waterberging in de Lier is lokaal mooi. Maar het is een druppel en lost het probleem niet op. Het is ook nog eens de duurste manier om wateroverlast te voorkomen.

Beter zou zijn dat we bodemdaling tegengaan door te voorkomen dat het veen oxideert (hoger waterpeil). Dat we de omgeving, onze tuinen en de openbare ruimte flink ontstenen. En dat we veel meer bomen en struiken planten, Wadi's en groengebieden aanleggen.

Westland is het dichtst bebouwde stukje Europa en dat wordt alleen nog maar voller en drukker. Intussen blijft de bodem dalen met ca. 2 cm per jaar en stijgt de zee.
De kern van wateroverlast ligt in tekortkomingen van de infrastructuur. Dan gaat het om de bebouwingsgraad en om capaciteit van riolering, afvoer en opslag. Gemeente Westland is voor 90 % verhard, bebouwd en dat maakt dat water bijna nergens meer op natuurlijke wijze in de grond kan zakken. Daar komt bij dat Westland de minst groene gemeente van Nederland is. Dat veroorzaakt ook veel wateroverlast want bomen en ander groen drinken veel water. Bijkomend voordeel is waar groen is kan water ook de boden inzakken. En het is ook nog eens heel goed voor herstel van de biodiversiteit.

Gemeenten goochelen van alles om problemen in de bebouwde omgeving de baas te blijven. Maar de kern van het probleem wordt niet aangepakt.

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3774485/Een-onderwaterbuffer-moet-de-sokken-van-de-bewoners-van-het-Putje-van-Westland-drooghouden
https://www.ad.nl/westland/waterberging-het-lierse-putje-officieel-geopend~a6acd6af/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.