Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

25 feb. 2019

Je huis verzakt, wat nu?


Je huis verzakt, wat nu?

Aad van Uffelen, Naaldwijk 25022019

Bijna 1 miljoen huizen in Nederland verzakken. Muren scheuren, de fundering valt uit elkaar. De schade kan wel oplopen tot 100.000 Euro of meer per woning. Niemand betaalt dat. Je bent als eigenaar de klos. En het is niet eens je eigen schuld...
Dit proces is al vele jaren aan de gang, maar nu het in het nieuws is roepen een stel klimaatgekkies dat het komt door het klimaat; het magische mantra. Kennelijk geen gebrek aan onkunde. Ik vind dat het rijk, Provincie en gemeenten, en wellicht ook het waterschap wel verantwoordelijk zijn en de schade moeten betalen. De burger heeft weinig tot geen invloed op het grondwaterpeil.

Maar wat zijn de oorzaken?
Ik denk het volgende, mede gezien het bestuderen van het ontstaan van Westland vanuit onze kustontwikkeling. Om te beginnen zakt de bodem op veengrond, en vaak ook op kleigrond, al ca. 1200 jaar, dus sinds er hier steeds meer mensen gingen wonen en landbouw gingen bedrijven. Dat komt omdat onze voorouders de moerassen droog hebben gelegd. Daarna het land zijn gaan ontwateren, molens bouwden en kanalen en sloten gingen graven. Zo zijn West, Midden en Noord Nederland droog gelegd. Vervolgens werd het landbouwgrond en ontstonden dorpen en gingen steden groeien. Daarvoor moest de grond droog zijn, dus ging het grondwaterniveau naar beneden. Met als gevolg dat het veen nog verder ging inklinken, oxideren dus. In Westlandse polders was dat al honderden jaren geleden bekend. Alle bodem die boven het water ligt oxideert en klinkt in. Als bijkomstigheid veroorzaakte dat (nog steeds) ook enorm veel uitstoot van methaangas (en CO2) In Westland komt daar nog bij dat ca. 500 ha duinlandschap is afgegraven en elders opgehoogd, met alle gevolgen van dien voor de bodem en het bodemwater.

Bodemdaling komt mede door aardgasboringen (mijnbouw) en in Westland is veel gas gemijnd. Boeren willen een lage grondwaterstand en voor veel tuinders is dat ook essentieel. Voor bedrijventerreinen, woningen en wegen moest het ook omlaag. Tot de jaren 50 van de vorige eeuw werden huizen nog op houten palen gebouwd, toen deed de betonnen paal zijn intrede, maar was nog niet gelijk algemeen gebruikt, ik heb zelf nog veel houten palen de grond in zien verdwijnen. Soms werd er niet eens geheid, maar stonden huizen op een betonplaat. In het verleden zelfs op koeienhuiden. Maar, ook als je huis op palen staat, zeg 15 tot 20 meter diep op de eerste of tweede zandlaag, en de bovenlaag klinkt in, zakt dus, dan komen de houten paalkoppen boven water en gaan rotten. De vraag is ook of betonnen palen gaan rotten, betonrot... al zal dat gemakkelijker te herstellen zijn.
Huizen die op een stalen (betonnen of gemetselde) basis staan, (dus geen heipalen) op een kleilaag, gaan ook zakken als die kleilaag droog valt. Want dan krimpt klei. Een normaal verschijnsel dus, grond die droogt, krimpt... Eenmaal verdroogd komt klei niet snel meer naar de oude toestand terug, elke boer weet dat.

Bij gemiddeld 2 cm bodemdaling per jaar is dat in 50 jaar tijd dus 1 meter. En dan zijn je houten funderingspalen dus de pineut want het grondwater zakt mee met de bodemdaling. Op sommige delen is de bodem in NL al 7 tot 10 meter gedaald. Daar komt nog bij dat West Nederland kantelt, richting zee, dat veroorzaakt extra bodemdaling.
Ook een oorzaak die vaak wordt vergeten is dat vooral oude rioleringen kunnen lekken. En dan kan grondwater in het riool zakken en zo kan er lokaal een lagere grondwaterstand ontstaan. Je huis zal er maar net staan.
Andere oorzaken zijn dat we onze leefomgeving en de eigen tuin, zo enorm verstenen en bebouwen, dat regenwater niet meer in de bodem kan zakken om zo het grondwater aan te vullen. Het regenwater wordt gelijk via het riool afgevoerd. Gevolg is vaak lokaal wateroverlast als het echt eens goed regent want dan kan het riool het niet aan, logisch! Oplossingen van de gemeente zijn dan, een groter riool of een apart riool, maar dat is nu net een foute en te dure oplossing. Ontstenen en ontplastificeren van de eigen tuin is ook een zeer nuttige maatregel, alleen doet iedereen het tegenovergestelde, inclusief de gemeente.

Bodem klinkt in mede door alle bouwwerken die we er op zetten. Een stad als Jakarta zakt zo in de aarde weg... In 1900 woonden er nog maar 5 miljoen mensen in NL, nu bijna 18 miljoen, in 2100 24 miljoen en hoeveel komen er nog meer? En allemaal in de westkant van het land! Ter wille van een groei-economie halen we alsmaar meer bedrijven hierheen en dus ook immigratiewerknemers. Dit loopt finaal fout af, je kunt je zelfs afvragen of West Nederland nog te redden is, zeker nu de al 10.000 jaar gaande zeespiegelstijging nog altijd doorzet. We zijn echt gekke Henkie met onze groei-economieverslaving. Het is onze hebzucht die ons naar de afgrond leidt.
Ophogen van de bodem doet deze ook weer sneller dalen... In Westland doen wij dat ook veel. En we zijn nog steeds maar bezig alsmaar water weg te pompen, De leidraad: ''Peil volgt functie is dus helemaal fout".
Hier ligt een belangrijke taak voor het Hoogheemraadschap en al die mensen die straks kunnen worden gekozen. Hebben ze wel verstand van deze materie? Aan sommige tweets van hen te zien helaas nee...
Ook vind ik het onbegrijpelijk dat de NAM toch mag gaan gas winnen en wel via fracking.
's-Gravenzande heeft al meer dan 40 % kans op een aardbeving. Je kan je voorstellen dat een beving huizen die al een aangetaste fundering hebben wel eens zouden kunnen instorten en wat dan?

We zullen de natuur, de planeet, dus ook de bodem moeten gaan leren begrijpen, weten hoe het werkt. Westland is al veel te vol gebouwd en voor ca. 90 % verhard. Nu steeds meer kassen verdwijnen, relatief lichte gebouwen, komen er zware gebouwen voor in de plaats: wegen, bedrijven en huizen (flats) De verdichting neemt toe, het gewicht op de bodem neemt toe, dus je kunt aannemen dat de bodem nog sneller gaat zakken. We dweilen met de kraan open en zijn ziende blind, je zou anders verwachten van onze bestuurders.

We zouden het hemelwater en mogelijk ook een deel rivierwater vast moeten houden in extra plassen en meren om bij droge perioden vandaar de sloten en beken te kunnen vullen en het land kunnen besproeien of bevloeien, zodat het grondwaterpeil op peil blijft. Dan heeft een droge periode ook geen invloed meer op de bodem. Regenwater afkoppelen en naar wadi's in de wijk leiden kan ook. Dat water kan later rustig in de grond zakken. En het peil zal hoger moeten worden om de oxidering tegen te gaan. Nu wordt alles domweg weggepompt! Groene daken kunnen ook tijdelijk water bufferen en overlast voorkomen, en het maakt de omgeving groen, goed voor de biodiversiteit. Ontstenen, minder bouwen en meer ruimte geven aan groen en natuur is beter, goedkoper en mooier. Alle andere maatregelen leiden tot een catastrofe. 

De vraag is of onze bestuurders en raden het snappen en de juiste keuzes gaan maken. Ik pleit voor een Deltaplan Bodemherstel. 

Hierna nog een paar links voor liefhebbers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.