Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

1 mrt. 2018

Wel of geen Islamitische school in Westland?

Wel of geen Islamitische school in Westland?
Aad van Uffelen, 14 februari 2018

Politieke partijen zoals LPF en GBW en VVD zijn faliekant tegen de komst van een Islamitische school. Sommige andere partijen zoals CDA, WV staan ook niet te juichen, willen het ook niet. De reacties op een recent artikel hierover in Westlanders.nu zijn vaak te treurig voor woorden en bijna altijd anoniem. Welke reactie dan ook, verschuil je niet, dat is laf en onwestlands!

Dan de feiten:
Zelf gaf ik les op een Katholieke, een Christelijke en een Openbare school. Bijna alles was hetzelfde, rekenen, taal, noem maar op. Verschillen, ja, in de Christelijke school moest ik uit de Bijbel voorlezen als dagopening, voor een Katholiek niet moeilijk maar dat naar de dag vertalen was lastig. Ik ben nu voor openbaar onderwijs.
De hetze tegen niet traditioneel Christelijke scholen neemt toe. In Nederland hebben we naast openbare scholen ook scholen met signatuur zoals: Algemeen bijzonder, Hindoe, Islamitisch, Protestant, Protestants-christelijk, Reformatorisch, Rooms-katholiek, Joods, Oecumenisch, humanistisch.


Er spelen twee zaken en dat is gewoon wet:
Vrijheid van Godsdienst en vrijheid een bijzondere school te stichten

Vrijheid van Godsdienst:
Artikel 6 van de Nederlandse grondwet  geeft het recht op vrijheid van godsdienst aan. Er staat:
  1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  2. De wet kan ter zake van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
Lees het zelf :
https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnbhimm5zv

https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vi5kn3s122s4
Vrijheid van Onderwijs:
Op basis van artikel 23 van de Grondwet mag iedereen een school oprichten en deze naar eigen overtuiging inrichten.
Een nieuwe openbare of bijzondere school krijgt straks niet zomaar geld van de overheid. De oprichters van een nieuwe school moeten eerst aantonen dat:
  • er genoeg daadwerkelijke belangstelling voor hun school zal zijn;
De overheid kijkt straks naar de daadwerkelijke belangstelling van ouders voor een nieuwe school. De daadwerkelijke belangstelling wordt bepaald aan de hand van ouderverklaringen of een marktonderzoek. Dit geeft een idee hoeveel leerlingen de school in de toekomst zal hebben.
  • de kwaliteit van het onderwijs op de nieuwe school voldoende zal zijn.
De overheid toetst straks ook of een nieuwe school naar verwachting onderwijs van voldoende kwaliteit gaat geven. Natuurlijk blijft de overheid de onderwijskwaliteit ook toetsen als de school is gestart.

Interessant is ook het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen
Lees het zelf:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/openbaar-en-bijzonder-onderwijs
http://www.wereldinwoord.com/2014/02/ons-bijzondere-onderwijs/

Een oplossing!
Je kunt best begrip opbrengen om Islamitische scholen niet te willen, ik ben er ook geen voorstander van. Daarom stel ik het volgende voor:
Verander Artikel 6 van de grondwet en sta voortaan alleen nog Openbaar Onderwijs toe.
In lessen maatschappij kan dan bijvoorbeeld van de 5 grote godsdiensten de essentie met de leerlingen worden gedeeld. Zo krijgt men niet het vernauwde wereldbeeld dat op bijzondere scholen wordt ontwikkeld, maar krijgen jongeren een betere en bredere kijk op hoe de wereld er qua godsdiensten in elkaar zit. Verschillen worden duidelijk, vooroordelen kunnen verdwijnen. Er zijn in de wereld ca. 4000 religies, je kunt niet zeggen dat religie geen invloed heeft op politieke besluitvorming, zelfs in een land als Nederland wat een seculiere staat is, waarbij religie en staat gescheiden zijn.
Maar het is geen scheiding tussen politiek en religie. Daarom hebben we religieuze partijen en wordt besluitvorming toch religieus (mede)bepaald.

Iedereen mag vinden wat hij of zij wil, maar waar wetgeving bepaalt, zoals bij vrijheid van onderwijs, wordt roepen door politici dat je geen Islamitische school wil, wel een karikatuur van onvermogen en resteert zinloze populistische retoriek. Helaas maakt een Christelijke partij als CDA zich hier ook schuldig aan. Openbaar onderwijs voorkomt geldverspilling en kwaliteitscontrole wordt ook gemakkelijker, alleen maar voordelen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.