Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

28 jun. 2017

Vogels op Westlandse kerkhoven bedreigd!Kerkhoven een vogelasiel

Opvallend hoe in Westland veel politici en burgers staan tegenover de natuur, bomen en vogels. Velen kappen liefst alle groen en verjaagt vogels en dieren. Ook de Kerkhoven staan onder druk!

In 2014 stoorde men zich ineens aan poep op de begraafplaatsen en het vervuilen van grafstenen door vogels, maar ook door krijsende of poepende vogels tijdens een begrafenis. Deze bron van ergernis blijft de gemoederen bezig houden. Ook nu weer raadsvragen...
Pogingen vogels te verjagen mislukken mits je de bomen om zaagt. Gisteren nog zei een man op de begraafplaats in Naaldwijk '' doodschieten al die vogels en anders alle bomen omzagen, dan zijn we er van af'' ... hoe naïef en ontwetend!

Reigers op het nest, Geestweg kerkhof Naaldwijk

Oude boomrijke begraafplaatsen zijn naast het Staelduinse bos in Westland de enige plekken waar nog wat hoge bomen staan. Voor boombroeders als de kraai, kauw, ekster, houtduif en de reiger vaak de enige kans zich voort te planten. Dus verzamelen zij zich om er te nestelen en vaak ook om te fourageren. Kraaien zijn alleseters: schadelijke insecten, dode restanten, zaden etc.  De kauw is ook een alleseter, kraai, kauw en ekster zijn familie van elkaar en zijn slimme vogels. De houtduif broedt ook in hoge bomen. De populatie van de reiger is door warme winters toegenomen. Een razend slimme en brutale vogel, maar net als de ekster of gaai heel mooi en interessant.


Het kerkhof een lustoord!
Op het kerkhof op de Geestweg in Naaldwijk zie je naast de reiger ook de gaai, kauwtjes, kraaien , de houtduif, halsbandparkieten, merels, lijsters, het winterkoninkje, het roodborstje, de huismus en wat al niet meer. De parkieten maken een geweldig kabaal. Ze zijn mooi maar schadelijk, ruineren hele bomen zoals de kastanje door de knoppen te eten. Ze verdringen inheemse vogels, vormen een plaag voor de fruitteler en de moestuinier. Groepen vogels komen er vooral buiten het broedseizoen samen en meestal tegen de avond.
Kerkhof Geestweg Naaldwijk

Poepregen
Als er groepen vogels bij elkaar in de bomen zitten dan valt er poep naar beneden. Bij een reiger is dat een flinke hatseflats, maar als 200 parkieten, duiven of kauwtjes los gaan regent het ook poep! Het hoort er bij, een vogel eet, drinkt en poept, net als mensen! Een enkele duif poept 14 kg per jaar. Maar de reiger is volgens de politiek de boosdoener!

Bepoepte graven aan de Geestweg

Maatregelen
Om overlast van vogels tegen te gaan is het allerbelangrijkste dat mensen stoppen met vogels te voeren. Vuilnis of weggegooide brood van schoolgaande kinderen trekt hele vogelkolonies zoals meeuwen aan. Alleen in de winter bij vorst of sneeuw is bijvoeren gewenst, verder beslist niet.
Er zijn afschrikmethoden maar vogels wennen er snel aan en op kerkhoven eigenlijk niet inzetbaar. Laserlicht is niet ongevaarlijk, ook kan de vogel oogschade oplopen), de op afstand bestuurbare robotvalk en drones  is ook geen optie, en een reiger laat zich niet verjagen.
Ook kan je in de top van bomen het nestelen moeilijker maken. Nog een methode om vogels te verjagen is met een installatie die angstkreten laat horen of roofvogelgeluiden.
Nadeel van al dat vogels willen verjagen is dat het hele ecosysteem in de war kan raken met alle gevolgen van dien. En al deze maatregelen veroorzaken hun eigen overlast op het kerkhof, los van de kosten. Goedkoper is soms de poep weg te spuiten met een vriendelijke waterstraal.

Nog beter is te zorgen dat vogels een goede leefomgeving hebben buiten de bebouwde kom. En daar zit het probleem in Westland. In Westland zagen we stelselmatig alle hoge grote bomen om. Oud, gevaarlijk, staan in de weg, zijn veel gehoorde kulredenen. Altijd gaat het om fout of dom beleid of omdat bomen in de weg staan voor bouwplannen. In Westland heerst zeker bij projectontwikkelaars de tactiek van de verschroeide aarde, alles moet eerst dood!
Zeker boombroedende vogels vinden bijna nergens in Westland meer een plek. Dus trekken ze naar waar nog wel een paar bomen staan, kerkhoven zoals die van Naaldwijk. Dat is hun asielplek geworden, zij het dat ook daar zij niet welkom zijn.
Vogels hebben niets aan een rijtje bomen die langs een drukke weg staan. Het Schefferkamp wordt straks ook gekapt net als het Haagwegbos. Al die vogels zoeken een nieuwe plek, kerkhoven dus.

Door het aanleggen van natuur en bosjes met hoge bomen en struiken met bessen e.d. buiten de dorpen en liefst in een natuurlijke omgeving, wordt het aantrekkelijk voor de vogels om daar te gaan broeden. Verleid ze en plant ook een flink aantal Pinussen want daar zitten reigers graag in. Het duurt alleen jaren voor een boom groot is! Daarom is een goede groenvisie nodig en die is er helaas nog niet.
Laten we stoppen in Westland alle bomen te verguizen. Altijd staan ze in de weg, geven problemen zoals bladval, bloesem, schaduw en er zitten vaak vogels in en dat is vervelend...

Sinds 2010 is er veel bezuinigd op openbaar groen in Westland en zijn eindeloos veel grote bomen gekapt, deze week nog weer op de Hoogwerf. Ook daar plukken we de wrange vruchten van.
Hoe dom kan je zijn? 
Gekapte populieren Hoogwerf Naaldwijk

Dat de politiek roept om maatregelen helpt niet mee aan oplossingen. Het roer moet fundamenteel om er moet weer balans komen tussen natuur en economie. Zolang groendenken niet tussen de oren zit wordt het alleen nog maar kaler, lelijker en erger in Westland. Dat vogels het laatste beetje groen zoeken om te leven is hen niet gegund door Westlands Wijzen!

Tot slot, verjagen van beschermde vogels of hun nesten verstoren is niet toegestaan. Reigers zijn jaarrond beschermd, ook hun nesten. Wees maar blij dat er nog geen aalscholvers op de kerkhoven zitten, dan weet je pas wat een strontfestijn is!

Aalscholvers

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.