Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

29 mei 2017

Red het Hoog Heemraad het Schefferkamp ?Red het Hoog Heemraad het Schefferkamp ?  (artikel 3)
08-04-2017  geplaatst 29 mei 2017
Wethouders Ouwendijk en Rijneveen van gemeente Westland willen het Schefferkamp Hoefweg 5 in de Lier kappen en met omliggend grasland aan een tuinder verkopen. Mooie winst voor de gemeente, of toch niet?


Wij van LeefbosWestland en regionale natuurverenigingen vinden het een onzalig plan, het kost veel bomen en groen en levert niets op.
Het terrein was een barakkenkamp van 1954 tot 1994. Tot 2003 was het een asielzoekerscentrum. Sindsdien is het een natuurlijke oase. Welke bijzondere planten en dieren leven is onbekend, wel weten wij dat er al jaren een reigerskolonie huist en die zijn jaarrond beschermd. De ecologische rapporten geven maar ten dele duidelijkheid. En de gemeente legt het in ieder geval naast zich neer.

Er zijn twee mogelijke trucs die de wethouder kan inzetten. Een is dat de wethouder een plek vindt voor ca. 1.35 ha bomen als vervangend groen dat moet worden gekapt. Hij probeert dat al lange tijd bij provinciale plannen en woningbouw waar toch al groen moet komen. Dat scheelt de gemeente geld, maar er komt dan geen compensatiegroen bij.
Dan kan de landmacht het land schoon aan een tuinder kan verkopen en ontsnapt de gemeente aan voor elke boom er twee herplanten, wat natuurlijk veel meer kost.
De andere truc is dat  de gemeente de landmacht vraagt het bos te kappen zodat de gemeente het land schoon koopt en dus ook geen herplantingsplicht heeft. Slim, maar niet sjiek! Inmiddels weten we dat de gemeente 14.000 vierkante meter bomen moet herplanten en dat het rijk dat betaalt. 


Maar wordt het compensatie of niet planten van andere bomen! Te vrezen valt het laatste.
In oktober 2016 was er een memo van wethouder Ouwendijk voor de commissie EFO
over de verkoop. Er waren 2 klanten, een tuinder en een manege.
Het probleem is dat er naast 1.35 ha bomen en een beschermde reigerskolonie ook kabels, leidingen en opstallen aanwezig zijn. De kosten van bouwrijp maken zijn hoog.
 

Een kapmelding is in september 2016 al gedaan. Er zijn ''in hun eigen onderzoek'' geen zwaar beschermde soorten gevonden, die zijn er wel zoals de reigers.
Wij hebben in de raadsvergadering van 7 maart een plan voor het bos aangedragen. Door het bos met het grasland te verbinden aan de waterberging ontstaat een mooi stukje natuurgebied. Later eventueel nog verder uit te breiden naar de andere waterberging. Door een deel als natuurbegraafbos te verkopen is er een rendabele financiering.
De Lier krijgt een mooi natuurbos, er is geen verspilling en vernieling, maar winst voor iedereen. 


Groen Links en Westland Verstandig steunden ons plan al op 7 maart. Groen links eiste toen al een serieus onderzoek.
Nu komt ook Hoog Heemraadschap Delfland de bomen, de vogels en ons burgers te hulp. In hun brief van 23 maart aan de gemeente Westland eist ze dat er een flink deel watercompensatie moet komen voor het gaan bebouwen en kappen van dat gebied.
 

De wethouder dacht ca. 2.8 miljoen te vangen, minus aanschafkosten van het bos van defensie en opruimkosten plus herplantingskosten van 2.7 ha bomen met als resultaat dat  er alleen maar verspilling en vernieling is. Door de eis van HH Delfland wordt de situatie financieel nog ongunstiger voor de gemeente.
Zelfs een VVD wethouder (en inmiddels ook wethouder Rijneveen) zal begrijpen dat ons plan het beste is voor Westland, de natuur en de leefbaarheid. En het is een klein stukje realisatie van wat in de plannen van LeefbosWestland staat.


Op 9 mei hebben wij nogmaals ingesproken voor de commissie ruimte met als thema Compensatiegroen heeft geen ecologische kwaliteit. Op 23 mei spraken wij in voor de voltallige raadsvergadering. Opvallend is dat vrijwel nooit iemand van het college of de raad reageert, uitgezonderd Groen Links of WV.

Wij doen hier nogmaals een oproep aan het college en de gemeenteraad, om te stoppen met de vernielzuchtige plannen voor het Schefferkamp en ons voorstel voor dat gebied te onderzoeken op haalbaarheid. Het pleit voor de wethouders en de raad indien zij verstandig zijn en aan een gezondere mooiere en groenere leefomgeving gaan werken in een al vol gebouwd Westland. Winst voor iedereen.

Aad van Uffelen
Namens de groep LeefbosWestlandGeen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.