Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

14 mrt. 2017

Schefferkamp de Lier, laatste nieuwsHet Schefferkamp in de Lier, een bijzondere Westlandse plek.
Aad van Uffelen,  14 maart 2017

Natuur en groen staan burgers steeds meer in de belangstelling in de gemeente Westland. Actueel zijn vooral het behoud van de kust, de rust en de ruimte en de natuurlijke schoonheid daarvan dat mensen aanspreekt. En het Schefferkamp in de Lier, een voormalig legerkamp en later asielzoekerscentrum, waar 1500 bomen dreigen te worden gekapt.


Toeval of niet, beide gebieden vallen onder hoofdverantwoording van de VVD wethouder Peter Ouwendijk. Wat bomen en groen betreft is ook wethouder Bram Meijer bij het Schefferkamp betrokken. De VVD is geen partij die meer groen in Westland wil. Vergroenen, natuur, verduurzamen en een gezonde mooie leefomgeving is niet hun ding, zij zijn meer van asfalt.

Maar er is ook nog een gemeenteraad en die zijn uiteindelijk de baas in Westland. Alleen is de raad in meerderheid ook niet voor een gezonde groene leefomgeving. Asfalt, glas, bedrijventerreinen en ruimte voor vrachtwagens heeft prioriteit, zeker bij VVD, CDA, LPF en GBW. Waarbij de vraag mag worden gesteld of GBW een zusterpartij van de VVD is, dit denk ik omdat meerdere GBWers ook VVDers zijn, vooral ook wethouders. Burgers hebben met die politieke gordiaanse knoop te maken en het maakt het er niet gemakkelijker op. Politiek en bedrijfsleven zijn in Westland innig verstrengeld en belangen lopen ernstig door elkaar. De bedrijfslobby en vriendennetwerken bepalen wat er gebeurt in Westland.

Het burgerinitiatief LeefbosWestland heeft in haar plan voor vergroening van Westland eerder al een advies voor het Schefferkamp en aanpalend weiland aan de gemeenteraad gegeven. Groen Links heeft in de raad nadrukkelijk gevraagd dit initiatief goed te onderzoeken. Ook Westland Verstandig steunt dat idee, dus dat geeft hoop.Ingang Schefferkamp.


Het Schefferkamp
Het Schefferkamp is aan de Hoefweg in de Lier (toen nog Maasland) in 1954 gebouwd als barakkenkamp voor de luchtmacht en in 1986 ook voor landmacht gebruikt. Het diende aldus tot 1994. Er hebben ook zware bunkers gestaan, of daar nog iets van over is, is mij onbekend, je kunt het terrein niet op. Het was vooral een navigatiestation. Ooit was het Schefferkamp ruim 6 ha groot.

De naam Schefferkamp komt van de beroemde vliegwaarnemer J.F. Scheffer, Ridder Militaire Willems-Orde 4e klasse. Hij sneuvelde in Nederlands-Indië.
Van 1995 tot 2003 was het een COA asielzoekerscentrum. Sindsdien staat het leeg en op een paar gebouwtjes, bestrating en kabels en leidingen na is het een bosgebied geworden met een rijk vogelleven. 

Noordkant Schefferkamp.

In het kamp.


Het huidige Schefferkamp omvat mogelijk niet het gehele kamp van vroeger omdat dit deel geen 6 ha groot is, dat doet vermoeden dat het naastliggend weiland tot het Schefferkamp heeft behoord. Ik kan daar nog geen gegevens over vinden. Interessant is het wel en een duik in het historisch archief van gemeente Westland kan misschien opheldering geven. Via de zoekfunctie van het archief komt er wel wat informatie, vooral fotomateriaal naar boven, boeiend dat te onderzoeken want het geeft duidelijk aan hoe die omgeving er toen uit zag, met nog veel weiland.
Het is wel zeker dat het Schefferkamp de gemeente de Lier vroeger ook de nodige werkgelegenheid bezorgde. Oude krantenartikelen spreken bijvoorbeeld van functies als timmerman.

Het Schefferkamp vandaag
Vandaag lag het kamp er rustig bij, geen kettingzagen, geen activiteit. Wel veel actie bij de vogels, die volop aan het nesten bouwen zijn. De reigers zitten al pontificaal op hun enorme boomnesten en hun kenmerkende schreeuw laten ze telkens horen, zo van, ja, ik ben er, als je het maar weet...
Ook op het aanpalende weiland is beweging, er lopen schapen, ganzen en ik zag grutto's, meeuwen en nog een hele trits gevogelte.
Ingang Schefferkamp.

Zuidkant kamp en weiland.
Allemaal zenuwachtig in de weer want het is lente aan het worden en dan gaat het bloed koken. Dan moeten er eieren worden gelegd en jong gebroed worden opgevoed. Bij de twee waterbergingen waren het vooral de ganzen die de dienst leken uit te maken, hun luid gekwak was alom in de lucht en op het land te horen, die jongens maken echt kabaal.
Het is vanaf nu, 15 maart tot 15 juli broedseizoen, dus de kettingzagen kunnen voorlopig in de schuur blijven, alhoewel, in Westland ben je daar niet zeker van...

Nest van de reiger.

Wat gaat er gebeuren met het Schefferkamp?
Het college en het merendeel van de gemeenteraad wil het Schefferkamp met het naastliggend weiland verkopen aan een tuinder. Wethouder Ouwendijk trekt die kar.
Over het initiatief van LeefbosWestland om de 1.35 ha bomen van het kamp niet te kappen, maar het samen met het naastliggende weiland en de waterberging daarnaast tot een nieuw natuurwandelbos te ontwikkelen is nog niets bekend, wethouders zijn muisstil.
Vooral als er dan ook een beperkt aantal natuurbegraafplaatsen in komen is de financiering gedekt en wordt Westland een klein beetje groener en gezonder. Samenwerken met Natuurmonumenten is een optie. Een andere optie is een crowdfunding in Westland te starten voor bekostiging.

Deze unieke kans mag de gemeenteraad niet laten schieten. Westland is vol gebouwd met glas, steen, staal en asfalt en wat groen en natuur betreft behoort het tot de kaalste gemeenten van Nederland. De luchtkwaliteit is ongezond en maakt mensen ziek.
Dit nieuwe bos, als onderdeel van LeefbosWestland maakt Westland niet alleen een klein beetje mooier en de lucht gezonder, het zorgt ook voor wat meer recreatiemogelijkheden en natuurbegraven en werkgelegenheid.


Schefferkamp, weiland en 2 waterbergingen met uitbreidingskans.

In de toekomst zou het gemakkelijk kunnen worden uitgebreid bijvoorbeeld om ook de andere waterberging er bij te betrekken. Deze ligt op ca. 200 meter afstand langs de Hoefweg . Op de tuinderij daartussen staat nu relatief oud glas.
Kleine waterberging Hoefweg.


De adders!
Onder het gras schuilen zoals bekend vaak adders, ook hier dus.  Het kamp is nog van defensie en de gemeente wil natuurlijk niet haar eigen afspraken nakomen voor de verplichte herplant van de te kappen bomen. Er staat 1.35 ha bomen, dus moet de gemeente bij kappen, 2.7 ha bomen herplanten. Dat kost grond, bomen en plantkosten. Dan brengt de hele verkoop niets meer op...
Dus denkt wethouder Ouwendijk wellicht, Tom Poes, verzin een list...
In zijn eigen memo uit 2016 staat dat hij nog onderzoekt hoe met eventuele overname van herplantingsplicht kan worden omgegaan. De adder lijkt dan te zijn, laat defensie de bomen kappen, verkoop de grond kaal aan Westland en de gemeente kan zeggen dat ze geen herplantingsplicht heeft. 

Het zou zomaar zo kunnen gaan en misschien is het wel legaal.
Alleen moreel is het uiterst verwerpelijk en misdadig als wethouder Ouwendijk zo zou handelen, omdat de bomen in Westland staan en er dan weer 1500 bomen minder zullen zijn. Toch valt te vrezen dat als de raad niet voor het plan van Leefbos kiest en het daar te vergroenen, dat een dergelijk scenario werkelijkheid wordt.

Natuurlijk zullen Westlanders fout gedrag met de gemeenteraadsverkiezingen afstraffen want geen weldenkend mens zou een dergelijk volstrekt idioot plan als van wethouder Ouwendijk steunen (mocht hij er mee komen). Het is dus aan de gemeenteraad, de politieke partijen hoe ze er in willen zitten en wat ze besluiten. Hoeveel verstand, wijsheid en eergevoel heeft de raad in huis?

Waterberging.

Waterberging.

Waterberging.

Canadese ganzen

Waterberging.

(PS. op mijn vragen aan wethouders Ouwendijk en Meijer over kappen van de bomen, de status van het Schefferkamp e.d. is geen antwoord gekomen, dus dit artikel is dan maar zonder hun antwoord gepubliceerd)

Meer informatie:

 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.