Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

13 mrt. 2017

Schefferkamp de Lier in groot gevaar!

Vorige week sprak ik met Anneke Duyvesteijn namens LeefbosWestland bij de raadscommissie Ruimte in over o.a. het Schefferkamp in de Lier. Lees ook op facebook/leefboswestland.
Wij maken ons voor het Schefferkamp ernstig zorgen dat de gemeente toch op korte termijn de bomen zal kappen. Er staan meer dan 1500 bomen.
 
Van 15 maart als het broedseizoen begint mag er niet gekapt worden, dit loopt minimaal tot 15 juli.
Maar meestal trekt de gemeente in Westland zich niet veel aan van het broedseizoen.

Versterking van het groen in de Lier komt in alle opzichten ten goede aan de mensen, maar vooral ook aan de natuur, vogels, vleermuizen, biodiversiteit etc.
Ook met een minimum aantal van ca. 80 natuurbegraafplaatsen per ha is ons plan kostendekkend. En wordt Westland een mooi natuurwandelbos rijker.

Door een ecoloog moet worden vastgesteld of beschermde vogels, planten of dieren aanwezig zijn zoals: heggenmus, merel, winterkoning en vleermuis (die zitten er ongetwijfeld)
Natuurlijk moet je rekening houden met elke soort broedende vogels maar dat wordt ook genoemd in het onderzoek om daar op een juiste wijze mee om te gaan.

Een eerder door de gemeente zelf ingesteld onderzoek gaf aan dat er geen streng schermde soorten zijn gevonden. Maar ja als de slager zijn eigen vlees keurt, hoe betrouwbaar is dat!
Een kapvergunning moet wethouder Ouwendijk publiceren in Groot Westland, meestal doet men dat in de vakanties om weinig reacties te krijgen.
Gaat de gemeente toch kappen dan kunnen wij nog een handhavingsverzoek indienen.

De gemeente Westland is bij het Schefferkamp gedeeld
Wethouder Ouwendijk is doodstil, net als bij de Strandhuisjes.
Het college zwijgt als het graf, zeker vlak voor de verkiezingen.

Welk spel wordt gespeeld om onder de Westlandse coalitieafspraak uit te komen: voor elke gekapte boom er twee terug planten... Dat is ook waar voor moet worden gevreesd.
Als het eigendom van Defensie blijft zou Defensie kunnen kappen en kan het zomaar niet worden herplant in Westland. Dan scheelt het 3.7 ha aan bomen in Westland.

VVD wethouder Ouwendijk, maar ook de coalitie met CDA in de hoofdrol met wethouder Duijvesteijn, lijken in de Lier niet eerlijk te handelen en de kans is groot dat Westland straks weer een flink stuk kaler is. Onbegrijpelijk dat ze niet gewoon open en eerlijk willen zijn, daar hebben burgers recht op.

Belangrijk is ook de rol van de gemeenteraad in dit verhaal. Tot nog toe zijn alleen Groen Links en Westland Verstandig voorstander om het Schefferkamp te behouden en er een natuurbos te maken.

Als het college en de coalitie vuil spel spelen, dan zullen wij dat zeker boven tafel krijgen.
Laten we hopen dat men verstandig is en direct openheid van zaken geeft en vooral ook naar de burgers luistert.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.