Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

5 mrt. 2017

Schefferkamp de Lier als natuurbegraafbos


Er zijn plannen om het Schefferkamp in de Lier te ontdoen van alle groen, en alle bomen te kappen. Door de jaren heen is dat stukje land daar een aardig bos geworden.
Wij leggen hier het beste plan op tafel.

Het Schefferkamp is waarschijnlijk nog eigendom van de landmacht en nu niet toegankelijk. Maar het zou al vele jaren te koop staan en er zijn plannen om er een tuinbouwbedrijf te vestigen.

Het terrein was een voormalig barakkenkamp van 1954 tot 1994. Tot 2003 was het een asielzoekerscentrum. Sindsdien ligt het daar als een natuurlijke oase. Er schijnen ook nog bunkers te liggen...

20 oktober 2016 was er een memo van wethouder Ouwendijk voor de commissie EFO
Betreffende de verkoop Hoefweg 5 De Lier
Hij wil de hoogste prijs per meter vangen. Er zijn 2 potentiele klanten, een tuinder en een manege.
Op het Schefferkamp liggen kabels, leidingen en er staan opstallen.
De kosten van bouwrijp maken zijn dus hoog.
Er staat 1.35 ha bomen en als die moeten worden gekapt moet de gemeente voor elke boom er 2 terugplanten dus 2.7 ha bomen. Dat kost dus de grond, de bomen en plantkosten.
Nu probeert Ouwendijk natuurlijk wel onder die herplantplicht en 2 voor 1 uit te komen, maar dat zal niet lukken en anders bedriegen ze niet alleen zichzelf, maar tonen ook ernstige onbetrouwbaarheid. Een VVD wethouder zal dat niet voor zijn rekening willen nemen.
Dan zijn er nog problemen voor de daar wonende vogels.
Een kapmelding is in september 2016 al gedaan.

---

Ons plan dat wij hier uitleggen nu uitvoeren betekent dat het voor een koopje kan! Vervangend bomen planten kost ook een fortuin en we zullen al gauw merken dat het niet gebeurt omdat het er te veel zijn.

Ons plan is dus om het Schefferkamp niet te slopen en zo veel groen te vernielen, maar om het naastliggende land er bij te kopen en voor het gebied een natuurbos te ontwikkelen.
Dan zou er ca. 9 ha prachtig natuurbos kunnen ontstaan. Een geweldig mooi stukje natuur en een groene long voor de Lier. Prima geschikt om er tevens natuurbegraven mogelijk te maken.

Daardoor wordt een wens van vele Westlanders voldaan en kan tevens het hele plan wellicht budgetneutraal worden ontwikkeld, dan kost het de gemeente niets. Het kopen van een levenslange slaapplek in de natuur kost drie tot zevenduizend Euro afhankelijk van plek en afmeting, dus reken maar uit. Dat betekent ook dat ons plan veruit het meeste voor de gemeente en de burgers oplevert. En er is een aanmerkelijke groenuitbreiding. Dus winst + winst = veel winst.

Omdat de naastliggende waterberging in het plan wordt meegenomen wordt de natuurkwaliteit nog extra versterkt wat vogels en de hele biodiversiteit ten goede komt. Samen ligt er dan meer dan 12 ha groen en water.

In de toekomst komen er vast verdere uitbreidingsmogelijkheden want er zullen zeker wel plekjes vrij komen. Wat een unieke kans.
Wij hopen dat de gemeente en de raad verstandig zijn en dit plan serieus onderzoeken en nagaan of het realiseerbaar is.

Voor alle Westlanders komt er dan tevens op zeer korte termijn een prachtig natuurpark bij waar ook gewandeld kan worden onder het groen. Het kan onmiddellijk worden gerealiseerd en er hoeft geen glas voor weg.
Dit plan staat ook in het burgerinitiatief LeefbosWestland.

Wij zijn benieuwd wat de gemeente en de raad hiervan vinden.

Google earth foto


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.