Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

26 okt. 2015

Is het migratievraagstuk oplosbaar?Aad van Uffelen, oktober 2015
De wereld is altijd al in rep en roer en de laatste jaren extra omdat er te veel mensen op aarde wonen en er veel onoplosbare conflicten zijn. Asielstromen naar de EU beheersen het nieuws en leiden tot polarisatie. Mensen staan tegenover elkaar met verhardende standpunten en agressie. Dat zie je nu ook tussen EU landen gebeuren, tussen zij die opvangen en zij die er niets van willen weten. De EU kraakt in haar voegen en rechts en links rukken op.


Veel asielzoekers en ook zij die hier al langer wonen en vaak 2e of 3e generatie, zijn ook aan het verharden. Falangisten, foute imams, ronselaars en andere fanatici beheersen het leven van gewone burgers en jagen angst aan, TV beelden van onafzienbare mensenstromen die op je af komen doen de rest. Dat het nog kleine groepen zijn maakt het probleem niet minder.

Elite verwijt het volk gebrek aan fatsoen
Intussen verwijt de zogenaamde elite de rest van het volk dat de straat op gaat en van zich laten horen gebrek aan beschaving en fatsoen. De stem van het volk wordt normaal al niet gehoord in onze democratie en in dit debat zeker niet. Het zou de elite, politici, zij die menen hoger op de ladder te staan sieren dat wel te doen. Maar het is gemakkelijker de in hun ogen domme massa te negeren dan je rijke vrienden en bedrijven waar je later kan cashen!

Intussen staan de EU buitengrenzen wagenwijd open en reutelen de EU bonzen onzin, Merkel roept zelfs op allemaal hier heen te komen, onverantwoordelijk dus. Met een vals paspoort en mooi voorgeschotelde ideaalbeelden van de rijke EU waar alles gratis is komt de massa wel in beweging. Pardonacties zorgen er voor dat altijd iedereen hier toch mag blijven. Rare onfatsoenlijke domme snuiters die politici, die religieus gedreven zijn of gaan voor eigen winst!

Waar of onwaar
Het nieuws en de propaganda van voor- en tegenstanders staan bol van vooroordelen en halve waarheden. Het bepaalt de stemming en leidt tot een scheuring in de samenleving.
Het beeld dat in de media wordt geschetst is gekleurd, manipulatief en afhankelijk van wie de informatie brengt, meer of minder waar. Het gaat van arme radeloze zielige vluchtelingen, berooid van alles, oorlog en verdrukking, terroristen, IS strijders, Iphonevluchtelingen, tot islamisering van de Westerse samenleving wat steeds meer angst inboezemt. En ja, over 100 jaar zal dat zeker een rol spelen en zal Europa deels geïslamiseerd zijn.

Een streng islamitische staat, wereld kalifaat en het einde van 'verderfelijke' westerse religie, democratie en invloed is het heilige doel dat islamitische terreurorganisaties na streven: Boka Haram, Taliban, Al Shabaab,  Jemaah Islamiyah, Abu Sayyaf, Liwa al Islam, Hamas, Hezbollah, Hizb ut Tarir, Al-Qaeda, Ansaar al Sharia en IS om er een paar te noemen. 

De gematigde Islam lijkt dat stilzwijgend goed te keuren want anders was het probleem zo opgelost zou  je denken. Maar ze doen niets en vluchtelingen gaan niet naar landen als Saoedi-Arabië, ze zijn er niet eens welkom want het zou hun maatschappij kunnen ontwrichten... 
Islamitische hardliners zullen glimlachend toekijken dat de EU nu wordt overlopen en op termijn vanzelf in hun handen valt, daar hoeven ze geen schot voor te lossen en geen aanslag meer voor te plegen. 100 jaar rustig wachten is voldoende.

3 redenen waarom asielstromen nooit stoppen
Er zijn 3 duidelijke redenen die er voor zorgen dat de migratiestromen nooit zullen stoppen. Somber gesteld kan je bij een groei tussen nu en 2050 met 3 miljard mensen rekenen op een paar honderd miljoen migranten/asielzoekers die er nog aan komen, een bont gezelschap mensen van kleur en religie... feit is dat de EU komende eeuw totaal zal veranderen en dat conflicten toe nemen. Wat betekent de toenemende asielstroom voor de EU?

Reden 1 Explosieve groei van de wereldbevolking
In 1850 waren er nog maar 1.26 miljard mensen
in 1950 waren er 2,52 miljard
in 2015 al 7 miljard
En naar verwachting in 2015 zijn dat er 10 tot 11 miljard
In 2023 zou dat zelfs 36 miljard kunnen zijn...

De bevolking van landen in Afrika stijgt explosief. Ethiopië heeft nu al 95 miljoen inwoners en in 2050 ... 278 miljoen... Kenia heeft een bevolkingsgroei van 2.11 % per jaar, dus tel maar op.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldbevolking


De wereldbevolking blijft groeien van nu 7 miljard tot ca. 10 miljard in 2050 en een groot deel daarvan woont dan in Afrika-Eurazië, met onuitroeibare islamitische geloofsoorlogen, stammenhaat, landproblemen, dictators, uitbuiters, armoede, gebrek aan kansen, gebrek aan opleiding en de kloof tussen arm en rijk. Tot overmaat van ramp  raakt de aarde deze eeuw uitgeput en vernield. Helaas is de overbevolking het grootste probleem voor de mens zelf!

Reden 2 Geloofsoorlogen en dictators
Er zal nooit een einde komen aan de Islamitische geloofsoorlogen en aan onderdrukking door dictators en andere machthebbers zoals in Ethiopië en Eritrea. Vooral de ideologie van de Islam is rampzalig, extremen geven nooit op en gematigden kijken tevreden toe want het doel, zoals in de Heilige Koran beschreven, is duidelijk. Ik heb zowel de Bijbel als de Koran gelezen, alhoewel er vreemde dingen in staan is de Bijbel thans ongevaarlijk, maar de Koran niet.

Extremisten ontlenen macht aan wapens en dat ruilen zij niet in voor vrede en toekomst. Hun macht is juist gebaseerd op ellende en rampspoed dus houdt men dat in stand. Daar komt nog bij dat een groot deel van de bevolking in Islamitische staten zoals Afghanistan analfabeet is of geïndoctrineerd, men weet niet beter. Goed en eerlijk neutraal onderwijs ontbreekt, dus wat de geestelijke zegt is bepalend en wordt geloofd. 

Vrij onderwijs zou mensen wijzer kunnen maken, maar dat wordt juist verboden, zeker voor meisjes. Te vrezen valt dat de meeste moslims hun eigen geschiedenis niet kennen, niet weten hoe de onderwerping ooit tot stand is gekomen en wat in de Koran staat en feitelijk wordt bedoeld. In de kern kan het een vredelievende religie zijn. We moeten dus hoop koesteren op verstandige vredelievende Moslims en die zijn er zeker.

In Arabisch/Islamitische landen kunnen ze het volk nog met geweld onderdrukken, maar elders gaan mensen op pad om hun heil ergens anders te zoeken. Iets wat uiteindelijk ook in de Arabische wereld zal gebeuren. Eens is men die mensonwaardige onderdrukking zat. Een volksopstand lost niets op, dat leren we van de Arabische lentes en Westerse bevrijdingsoorlogen, Syrië, Libië, Irak, Egypte, Afghanistan, nog meer ellende is het gevolg. De verdeeldheid in stammen en culturen maakt oplossingen bijna onmogelijk. En bommen er op gooien helpt ook niet, dat is olie op het vuur.

Reden 3 klimaatverandering zet door
De klimaatverandering  wordt alles bepalend, temperaturen stijgen,  er komen extremere droogten en overstromingen, stormen, dus natuurrampen. De zee stijgt en het land daalt, dus meer wateroverlast en/of verwoestijning. Meer mislukte oogsten en gevolgen voor locale economieën. De mensheid zal niet tijdig duurzaam worden en zorgzaam met de aarde omgaan.Wij scheppen ons eigen Armageddon.

Wat moeten we doen?
Dit vraagstuk is zo complex dat oplossingen bijna onmogelijk zijn. Feit is dat er geen miljoenen mensen in de EU kunnen worden opgevangen. De grenzen dicht is ook lastig want hoe moet je dat doen en wat betekent dat? En nu de Eu vreemde afspraken maakt met Turkije levert dat straks stromen Turken op en een van de grootste ondemocratische en islamitische landen als lid van de EU, hoe eng is dat? 

De EU is een verzameling van 28 landen die totaal van elkaar verschillen. Bestuurd door een miljarden verslindend politiek apparaat vol belangen van lobbyisten, onbeheersbaar en ondemocratisch, om niet te spreken van corrupt bij het verdelen van baantjes en geld. En de buitengrenzen zijn zo lek als een mandje. Schengen is een farce.

Ja, we moeten echte vervolgden altijd helpen met een dak, een bed, eten e.d. en een plek in de samenleving. Economische migranten moet je weigeren. Al zullen door vergrijzing binnen de EU er ook jonge arbeidskrachten nodig zijn, maar daar kan je een systeem voor bedenken.

Belangrijk is ook dat fabeltjes de wereld uit moeten. Het zijn niet allemaal terroristen en ze komen niet allemaal je pensioen stelen of je vrouw of dochter verkrachten.
Ook de regering verspreid fabeltjes zoals dat ze hier de economie komen opkrikken en dat de miljarden die het nu kost economische groei en welvaart betekenen. Het zijn wel belastingcenten van de burgers. Het zijn enkelingen die er vet aan verdienen.En er is een groep bestuurders die hun geloofsgenoten misschien wel graag zien komen, althans zo lijkt het.

Te hopen is dat partijen vooral met elkaar in gesprek blijven en eerlijke informatie gaan verstrekken. Intussen neemt het draagvlak snel af, kraakt, piept het en slaat om in agressie. Verdringing in de huizen- en arbeidsmarkt maakt het er niet beter op.

Culturele bagage twijfelachtig
Bedenkelijk is dat de culturele bagage, mentaliteit en normenbesef van migranten (vooral uit moslimgebieden) meestal heel anders is dan wij gewend zijn. Zoals hoe men staat tegenover vrouwen, homo's, Joden en Christenen. Om niet te spreken van het kindbruidje van 14 jaar waar geile oudere mannen maar al te graag gebruik van maken. Dat elke dag bijna 40.000 kinderen gedwongen worden te trouwen is een misdaad waar de wereld weinig tegen doet.

Is  men eenmaal hier dan komt de grote stroom familieleden per vliegtuig er achteraan. En hoe gaan ze inburgeren? Wie zorgt voor hen? Snelle goede  huisvesting is vrijwel onmogelijk.
Zorgelijk is wel dat er overal al problemen ontstaan in opvangkampen, de droom komt niet direct uit, mannen vervelen zich en gaan teleurgesteld rotzooi trappen.

Integreren of radicaliseren
Velen die hier al jaren wonen zijn nog steeds niet ingeburgerd en leven in hun eigen wereldje rondom de moskee of vage vereniging en sommigen radicaliseren. Ook hier zijn moslims (zelfs in Westland) die weigeren een vrouw een hand te geven wegens hun geloof en roepen jongeren ''wacht maar tot wij hier de baas zijn'' dat helpt niet mee begrip voor asielzoekers te krijgen.

Etnische conflicten, homohaat en religieuze tegenstellingen zijn nu al duidelijk in de opvangcentra. Het is idioot dat asielzoekers elkaar discrimineren, dat vrouwen en meisjes worden betast en lastig gevallen. Berichten dat fundamentalisten ook Christenen dwingen de Sharia te volgen is wel de grens aan tolerantie.

En hoe wordt passende opleiding en werk geregeld, een stageplek vinden is voor jongeren al moeilijk. Moeten er buddyprojecten komen, taalsteun en buurtverenigingen die de nieuwkomers er bij trekken of moeten we allemaal een vluchteling adopteren? Werk vinden met zoveel werklozen is eveneens een uitdaging. Leidt dat tot nieuwe achterstelling van hen die al lang op werk wachten. En op de woningmarkt dreigt een conflict. Waarom nu wel woningen bouwen en afgelopen jaren niet, de wachtlijsten waren er al jaren? En nu wel geld voor asielzoekers en niet voor zieken en bejaarden? 

Politici zijn niet betrouwbaar en bedrijven slaan hun slag. Intussen zijn asielzoekers met een fout beeld hier heen gekomen en dachten hier gouden bergen te ontvangen!

Groei door allochtonen
Steden groeien door allochtonen en migranten.  In sommige steden al 50 %. Westland nog 13.7 %, maar dat neemt snel toe. Gemeenten zijn blij met groei want hoe meer mensen hoe hoger het salaris van de Raad en het college... Westland is door een truc boven de 100.000 gekomen.
Het politieke speelveld verandert snel. Het is te verwachten dat in de toekomst een islamitische meerderheid de Sharia zal uitroepen of op zijn minst bepalend wordt voor het beleid en de maatschappijvorm. We passen ons nu al aan hen aan om hen niet te ergeren...

Sobere opvang en voorzieningen is wel een goed plan, net als zo snel mogelijk integreren, de taal leren, mee doen in verenigingen, sport, op school en in de wijk. Extra aandacht voor vrouwen is ook op zijn plaats omdat in hun eigen cultuur ze toch vaak als minderwaardig, onderdanig worden gezien, kwetsbaar zijn, achterstand hebben in onderwijs, vernederd worden en seksueel  geïntimideerd door mannen die zich superieur voelen.

Migranten is een mix van mensen uit diverse landen van China, Polen tot Syrië en daar zitten ongelovigen en mensen van diverse religie tussen. EU inwoners verkassen ook maar dat is een andere categorie. En er zullen zeker in bepaalde beroepen nieuwe mensen nodig zijn.
Men zal door een baan zelfvoorzienend moeten worden en een bijdrage leveren aan de samenleving. Ook integreren door zich naar de samenlevingsruimte te kleden en mee te doen helpt mee aan acceptatie. Wie dat niet wil, ondankbaar is of ontevreden kan beter snel vertrekken.

Derde wereldoorlog
Al met al lijkt de wereld met de laatste grote slag bezig te zijn, de derde wereldoorlog is al bezig met de genoemde 3 redenen als oorzaak... Feit is dat er een grens is aan opnamecapaciteit van asielzoekers en die lijkt al bereikt. Alleen politici moeten dat nog ontdekken. Wilders is straks de lachende derde en de vraag is of dat een goede ontwikkeling is...
Als gewone burger zie ik dit alles bezorgd aan, ik zie dat de regie bij politici totaal zoek is en vrees dat het uit gaat lopen op een ramp, voor ons, maar ook voor de asielzoekers.Zeker is dat als de rijke landen niet snel gaan delen met de arme en als niet snel een einde komt aan dictaturen en geloofsoorlogen, de EU blijvend zal worden overspoeld. We moeten allemaal mee doen met samen delen voor een rechtvaardiger bestaan op aarde. En cruciaal is daarbij dat de wereldbevolking echt stabiliseert op het huidige niveau, een utopie helaas. 

Lezenswaardige boeken:

In naam van Mohammed, De Islamitische revolutie. G. Konzelmann, Elsevier - ISBN 90 10 03722 3
Dit boek beschrijft het leven van Mohammed, de opkomst van de Islam, de veroveringstochten etc.

The Glorious Qur'ân, Translation by Marmaduke Pickthall - Istanbul 1999 - ISBN 975-454-021-7
1930 / 1999
Een officiële versie uit Turkije, Engels talig, moeilijk leesbaar, maar heel boeiend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.