Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

28 okt. 2015

Actie nieuwe bomen voor Beukenrode
Het AD bericht op 28 oktober 2015 dat een actie wordt gestart voor twee nieuwe beuken bij het hospice Beukenrode in Naaldwijk. Daar staan nog twee oude beuken welke helaas onnodig zijn overleden. De actie voor nieuwe bomen verdient onze steun. Maar het is goed van deze geschiedenis te leren...
De twee beuken waren in 2011 nog in goede conditie, maar toen de verbouwing in 2012 begon heeft de aannemer zwaar materiaal onder de bomen geplaatst.
Door de druk op de wortels is het sterven van de bomen begonnen. Ik heb toen ik het zag wel direct de gemeente gebeld omdat het hier om beschermde monumentale bomen ging. Direct is toen opdracht gegeven het materiaal weg te halen, maar het kwaad was al begonnen. 
De linkerboom ging als eerste en is toen nog in jute gepakt. 

Mei 2012
In contact met de voorzitter werd mij gezegd dat de boomchirurg en hovenier hadden gezegd dat het goed zou komen. Ik heb gezegd dat alleen bidden misschien zou  helpen, maar dat ik meende stellig dat beide bomen dood zouden gaan, wat natuurlijk werd ontkend.

Toen eenmaal in oktober 2013 men ook nog onder de bomen in de grond ging wroeten om de tuin aan te passen was dat de doodsklap. Graven tussen wortels en daarna ophogen met aarde daar kunnen oude bomen niet tegen.  Helaas zijn beide bomen dus door onwetendheid en fouten nu dood. Dat is triest en te hopen is dat we in Westland beter gaan nadenken over bomen en de waarde daarvan voor de leefomgeving.

Augustus 2014

De actie voor nieuwe bomen verdient alle steun, het is wel de vraag of het verstandig is weer beuken te planten. Door de klimaatverandering en temperatuurstijging zullen vooral essen, eiken en beuken het in de toekomst niet gemakkelijk krijgen en zelfs kunnen overlijden. 
Te overwegen valt om een andere meer klimaatbestendige boomsoort te kiezen. Bomen voor de toekomst die zich bewezen hebben goed in de openbare ruimte te gedijen en klimaatbestendig te zijn.
 
En... de aannemer die met de fouten is begonnen zou nu toch minstens de helft van de kosten kunnen vergoeden, toch...

Juli 2015

Mag de trieste en onnodige dood van twee van de mooiste oude bomen van Westland er toe leiden dat groen en bomen nu eindelijk in Westland eens op waarde wordt geschat. Zonder groen en bomen geen leefbare gemeente en helaas Westland is met maar 25 vierkante meter groen en slechts 0,35 boom per inwoner extreem kaal...

En een aannemer.... die moet bouwhekken rond bomen zetten en er voor zorgen dat ze geen schade oplopen en anders is het gewoon.... betalen. Deze twee mooie beuken hebben een ecologische/economische en beeldbepalende waarde van minstens 50.000 Euro samen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.