Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

8 sep. 2015

Bomen en gemeente Westland geen gelukkig huwelijk!In juli stond er een artikel over gaatjesboorders in het AD het vergiftigen van bomen dus. Daarop heb ik een aantal minder fraaie, zo niet beledigende, onthutsende schokkende reakties ontvangen. Hier een toelichting op dat artikel.


Als reactie op de mensen die gereageerd hebben op het artikel in het AD over gaatjes boren in bomen en overlast hierbij wat meer informatie, waarbij ik hoop dat bomen op meer begrip mogen rekenen. Openbare bomen zijn van ons allemaal.

Bomen en de gemeente Westland, geen gelukkig huwelijk!
Bomen zijn onmisbaar voor alle leven op aarde, dat is algemeen bekend. En bij hitte is er geen betere plek dan onder een grote boom zitten. Gemeenten en ook particulieren planten bomen aan, maar dat gaat vaak niet goed en leidt later tot grote problemen. De meeste bomen worden dan ook niet eens volwassen in Westland.

Veel mensen vinden dat ze overlast hebben van bomen met als redenen blad- of bloemval, schaduw, luis en druppen, kwetterende vogels, vogelpoep, wortels die de straat opdrukken, wortels in de riolering, sta in de weg voor parkeren, rioolputten die vol blad komen, kastanjes of dennenappels op straat, etc.  Bomen staan vaak in een versteende omgeving en dat vraagt om groeiproblemen, er ontstaan ziekten, dus klachten.

In het verleden werden veel fouten gemaakt door de gemeente en ook vaak de verkeerde boom geplant, die te groot voor die plek werd, vaak te dicht bij huizen. De boom staat ook vaak in een totaal versteende omgeving met maar een piepkleine boomspiegel met als gevolg gebrek aan water, voeding en lucht.
De ondergrondbewerking is nu beter, maar niet altijd perfect. En een boom in een slechte groeiomgeving leidt zijn wortels naar boven en drukt de straat omhoog, op zoek naar lucht, voeding en water. Er zijn bomen die dat meer doen dan andere soorten. Kwarrende bomen zijn ook gevoeliger voor aantastingen en andere problemen. De combinatie van hitte, droogte en wisselende grondwaterstanden maken van bomen een wrak. De klimaatverandering is geen gunstig vooruitzicht wand daardoor gaan veel bomen dood en moeten we vrezen voor essen, eiken en beuken. Het zou goed zijn als de gemeente en hoveniers hier op gaan inspelen, de boomkeuze, omgeving en verzorging worden steeds belangrijker.

De gemeente zou er goed aan doen dicht bij de huizen kleiner blijvende bomen planten en verderaf de groter wordende soorten. Rekening houden met licht, zon en schaduw vinden mensen belangrijk. Wel moet men zich realiseren dat het klimaat verandert en heter en droger zal worden en dan is er geen betere plek dan onder een grote boom. Iedereen doet het op vakantie in een warm land, maar thuis klaagt men over bomen, hoe vreemd kan het gaan.
 
Eigenlijk moet je blij zijn dat je niet de hele dag de zon op je huis hebt, voor jezelf beter, je huis blijft koeler en de lak gaat langer mee. Een paar uur zon  is vaak al mooi, mensen willen dat wel wanneer het hen uit komt en dan staat de boom vaak in de weg. Een grote boom staat gelijk aan 10 airconditioners, wist u dat? Duurzamer kan bijna niet want bomen halen ook nog eens fijnstof, CO2, NOx en andere troep uit de lucht en geven ons zuurstof. Laten we dus blij zijn met bomen, hoe meer hoe beter. Ik pleit dan ook voor een campagne om bomen in een beter daglicht te stellen zodat we ze eens echt gaan waarderen.

Feit is dat de gemeente te weinig geld beschikbaar stelt om het groen en de bomen fatsoenlijk te verzorgen, er wordt vooral op bezuinigd. Met als gevolg dat de verzorging slechter wordt en er te weinig wordt gedaan aan bestrijding van luis en ander ongemak. Veel bomen in Westland zien er dan ook niet florissant uit en zijn miezerbomen.
 
Ook het maaien en onkruidbestrijding is velen een doorn in het oog. We moeten ook rekening houden met bijen en andere insecten die leven van bloeiende bermen. Een geschoren berm is slecht voor de biodiversiteit en een duurzame leefomgeving. En zeg zelf een bloeiende berm is toch prachtig. Wel moet de gemeente nieuwe wilde stroken eerst verschralen om ruige brandnetelgroei e.d. te voorkomen, maar ja goede grondbewerking daar is weer geen geld voor. 
Gemeente Westland geeft belastinggeld liever uit aan zaken waar ze eer uit denken te halen zoals megalomane projecten als bruggen, megarotondes, Triasboringen en utiliteitsbouwwerken zoals gemeentehuizen. Groen is een helaas gewillig bezuinigingsproduct, maar de leefbaarheid wordt er wel minder door en Westland lelijker. 

Westland had in 2012 slechts 36.288 bomen en  nog geen 80 (particuliere) beschermde bomen en is een van de minst groene gemeenten van Nederland, een extra groeninspanning is juist nu nodig, maar nieuwe bezuinigingen liggen op de loer.
Mensen klagen, soms terecht, bij de gemeente of nemen het recht in eigen handen om dat de gemeente niet thuis geeft. Helaas is de gemeente Westland niet goed, om niet te zeggen slecht, in luisteren naar de grieven van burgers. Daar tegenover staat dat als voor iedere klacht een boom wordt omgezaagd Westland een ongekende kaalslag krijgt! Gezamenlijke actie via een bewonersvereniging is het meest effectief, individueel verlies je het bijna altijd. 

De gemeente zegt nu wel meer naar burgers te gaan luisteren, maar doet dat via geselecteerde klankbordgroepen of interactieve bijeenkomsten. Dat is niet altijd een goede afspiegeling van de bevolking. Daarnaast maakt de gemeente toch haar eigen keuze. 

Een paar voorbeelden van hoe wij met bomen omgaan":

Gekandelaberd
gekandelaberde beschermde boom.


Bescherming beschadigt boom.
Boom is geen lantaarnpaal!
Boom groeit in rooster.
Helaas bezondigen ook veel hoveniers zich aan keuze voor soorten die in particuliere tuinen niet op zijn plaats zijn omdat ze te groot worden of onmogelijk zijn zoals de apenboom (Araucaria) Catalpa, esdoorn, linde, beuk, ceder, plataan of kastanje. Snoeien kan, maar dan blijf je bezig en het model wordt er niet mooier op mits men vormsnoei toepast, maar dat kan niet voor alle soorten en is soms boompje martelen. Sommige mensen willen dat de gemeente grote bomen ver terug snoeit, kandelaberen heet dat, maar dan maak je er geamputeerde stakkers van die nog eens extra onderhoud kosten en vrijwel nooit meer mooie bomen worden. 

De juiste boomkeuze, een perfecte ondergrond, op de goede manier planten en nazorg geven is essentieel voor optimale groeikansen van een boom. Helaas gaat het daar al fout.  Het gaat om gebrek aan geld, kennis, vakmanschap en creativiteit, tja, dat moet wel voorhanden zijn, visie ontbreekt in Westland. Gemeente Westland heeft wel een paar gedreven groenspecialisten en een boomdeskundige in dienst, daar ligt het niet aan.

De stad en het versteende dorp zijn hitte-eilanden. Bomen, parken en ander groen zorgen (samen met water)  voor temperatuurregulatie in de versteende stad. Waar bomen staan houdt de aarde vocht beter vast. Ook krijgt fijnstof minder kans, alleen maar voordelen dus.
De bomenstichting en bomenrecht.nl zijn informatieve sites voor uw vragen.

7 juli Aad van Uffelen
 
 Er zijn veel sites met informatie over bomenoverlast en het is een hot item in de rechtspraak.
http://www.bomenrecht.nl/
http://www.bomenstichting.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.