Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

18 aug. 2015

Wil je in Westland wonen? Dit zijn de vragen.Wonen in Westland - Kaveltje kopen?

Aad van Uffelen augustus 2015

Vrienden willen in Westland komen wonen, zij vroegen wat ze moeten weten. Voor hen heb ik even alles op rij gezet bij de keuze om een kavel te kopen, een andere woning of appartement om lekker te gaan wonen. Ik heb geleerd niet over een nacht ijs te gaan. Hierna mijn analyse en keuzepunten.


De gemeente en projectontwikkelaars verzinnen fraaie namen voor een plek of gebied en zullen alles doen om er kopers voor te vinden, hun goed recht. Maar wees wantrouwig want deze instanties hebben vooral zichzelf als doel. Men is slim en zal de zaak mooier voorstellen dan het is. Men zal gegevens en cijfers oppoetsen. Leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit spelen geen grote rol, hun eigen doel en financieel gewin staan bovenaan, zo gaat dat.

Zo kan je op grond van de overschrijding van geluidnormen wel zeggen dat de gemeente zich daar niet zo veel van zal aantrekken. Ze zal verdoezelen, ontheffing van geluidnormen aanvragen en/of een scherm bouwen.

Ik heb dit eerder meegemaakt bij de bouw van de scholen aan de Kruisbroekweg. De informatie was niet altijd juist en de gemeente en betrokkenen hebben er alles aan gedaan de omgeving in te pakken. Ook de geluidwal daar helpt niet veel. De gemeente is er vaak niet voor de burger is, maar de burger voor de gemeente...vinden zij klaarblijkelijk. In de overweging is het goed te bedenken hoe Westland er over 25 jaar zal uitzien en dat is een heel ander nog veel meer geïndustrialiseerd Westland dan nu.

Drukke wegen, kaal en niet zo veilig voor fietsers.

drukke en smalle fietspaden.

Kaveltje of huis kopen waar hou je rekening mee. Een paar punten die ik zelf van belang vind bij de keuze en om gezond en prettig te wonen, ook ik zoek een leuke plek, maar dat kan ook buiten Westland:

 
Westerlee.
Veel vrachtwagens door de dorpen.

 1. Hoe is de locatie en de omgeving. Hoe is de ligging op de zon en schaduw. Ook als je zonnepanelen wilt is dit van belang. Natuurlijk speelt mee of er goede scholen in de buurt zijn en voorzieningen, sportgelegenheid, recreatie, bomen en groen, een park, moestuinen, culturele activiteiten, winkels, horeca, de afstand tot het strand of bos etc. Zeker voor kinderen is van belang dat er veilige wegen en fietspaden zijn.

  Ook is het niveau van gemeentelasten van belang en de vraag hoe de financiële positie van de gemeente is en zich ontwikkelt, hoe denkt men over beleid rondom duurzaamheid, veiligheid, luchtkwaliteit, hout stoken, cultuur, groen, dieren en leefbaarheid. Heeft men aandacht voor gezondheid, denk aan luchtvervuiling en COPD of wijkt alles voor economie. Dat laatste kan je wel voor zeker aannemen.

  In Westland zijn een aantal van deze zaken minder gunstig en dreigt de financiële positie uit de hand te lopen omdat de schuldenpositie van de gemeente tot de slechtste van Nederland behoort. Ook komt Westland er keer op keer landelijk (Elsevier) uit als een lelijke gemeente.

  Een punt is ook nog of de gemeente een groei- of krimpgemeente is en wat is de bevolkingssamenstelling en hoe verandert dat. Westland wil men vooralsnog laten groeien, maar dat vind ik geen goed idee want het is er al meer dan overvol. Persoonlijk vind ik Westland, mijn geboortegrond steeds lelijker, drukker en kaler worden, een gruwel.

  Marktplein -s-Gravenzande

 2. Hoe hoog ligt de grond t.o.v. NAP. Veel grond ligt in Westland tot soms meters beneden NAP, omdat de zeespiegel stijgt en de grond daalt, is dit wel belangrijk. Wateroverlast is een vervelend iets, zeker bij een dijkdoorbraak en die is niet denkbeeldig. En een dijk kan ook door droogte doorbreken. Belangrijk is te weten dat het weer extremer wordt, er meer wateroverlast door exotische buien komt.
  Verzekeringen dekken rampenschade meestal niet. (http://www.ahn.nl/pagina/postcodetool.html)
 3. Wat was de bestemming van de grond in het verleden. In Nederland liggen ca. 600.000 vervuilde plekken waarvan er 60.000 moeten worden gesaneerd waarvan 11.000 urgent. Hoeveel plekken Westland heeft plekken heeft waar de grond verontreinigd is weet ik niet, maar 2000 tot 5000 in ieder geval. Dit komt vooral uit het verleden door lozing van gif, asbest, kolas, kunstmest, schuren, lekkende olietanks, dempen van sloten, vuilnisbelten, dempen van moerasgronden met huisvuil zoals langs de Grote Gantel, vestigingsplekken van voormalige (agrarische) bedrijven (toeleveringsbedrijven) tuinderspaden, plekken van fruitmuren, ketelhuizen etc.
 4. Wat voor schoon grond verklaring is er. Hierin zijn meerdere niveaus, wil je ook moestuinieren dan is de hoogste verklaring essentieel. Saneren, afgraven en teeltgrondkwaliteit kan wel 30 tot 50 Euro per meter kosten. Ligt het perceel aan een sloot, dan is van belang of de bagger en het water niet verontreinigd zijn. Oppervlaktewater en bagger is in Westland op veel punten verontreinigd en nog steeds wordt er geloosd.

  Belangrijke bodemvervuilers zijn oude bestrijdingsmiddelen, aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen (benzeen, tolueen en xyleen), zware metalen, cyaniden , PAK’s

  In Westland komen vaak voor: kolengruis, koolas, puin, nikkel, zink, koper, chroom, arseen, asbest, teer. Niet altijd in ernstige hoeveelheden, maar toch...
  Wil je op je grond moestuinieren dan is het belangrijk dat de grond schoon is want sommige schadelijke stoffen worden door de planten, groente en fruitbomen opgenomen en komen zo in uw lichaam.

  Wat vertelt het bestemmingsplan ons en wat ligt er in het verschiet wat uitbreiding betreft van wegen, woningbouw, bedrijven/terreinen.
 5. De gemeente voert sinds 2014 open armenbeleid dat betekent dat elke vorm van industrie welkom is en dat klinkt niet goed. Daarbij is het de bedoeling dat de glastuinbouw verder verdwijnt en er een industriële gemeente ontstaat. De bouw van alle 4 en 6baans wegen en 2 tunnels spelen daar een grote rol in. De rapporten hierover zijn duidelijk. Westland industrialiseert en urbaniseert verder. Zelfs het strand en de duinen moeten er aan geloven en worden bebouwd. 
 6. Ik vind sommige soorten bedrijven zoals Cool Company levensgevaarlijk zo dicht op woonwijken en vrije woningen, er loopt zelfs een drukke weg dwars door het bedrijf. Afgelopen jaren zijn steeds meer woningen dichter op dit soort bedrijven gekomen en zijn bedrijven als Cool Company steeds verder uitgebreid en zijn ze soms ook andere (gevaarlijkere) dingen gaan doen, met alle gevaren van dien. Het is ook maar de vraag of het rampenplan nog toereikend is, en wie kent het?
  Kavels worden overal aangeboden, vaak op linke plekken, handelaren maken misbruik van goedgelovige burgers zo valt te vrezen.
 7. Wat voor bedrijven zijn er in de omgeving, zijn ze open en transparant, wat doen ze, wat zijn de gevaren, asbestdaken, bestrijdingsmiddelen, kunstmestopslag, gebruik van CO2, rijpingsgassen, koelgassen, aanvoer en afvoer van producten of grondstoffen, aantal en soort verkeersbewegingen. Kruisen die vrachtwagens ook fietspaden zoals bij Cool Company waar ca. 700 vrachtwagens per dag een zeer druk tweezijdig fietspad kruisen. Cool Company langs de Naaldwijkseweg en achter aan de Vierschaar, zal dagelijks 1000 vrachtwagens  ontvangen ofwel 2000 verkeersbewegingen. 1000 vrachtwagens op Cool company per dag is volstrekte waanzin.
 8. Wat is de bestaande geluidoverlast en wat de toekomstige geluidoverlast. Hoeveel geluid van koelmotoren, afblazen van remsystemen, starten en wegrijden van vrachtwagens, geluid van apparatuur op een bedrijf. De veiling in Honselersdijk veroorzaakt een voortdurend zoemgeluid waar je gek van wordt volgens kennissen die er vlak bij wonen, je zult er maar wonen. Bedrijven en bedrijventerreinen zijn ook vaak bronnen van lichtoverlast en Westland is al de lichtste plek op aarde en wordt steeds lichter mede door de Led verlichting.
 9. Welke rapporten van de gemeente zijn er over het gebied. Rapporten van de gemeente zijn niet altijd betrouwbaar, veel is theoretisch rekentafelwerk en de gemeente als opdrachtgever wekt minder vertrouwen... De geluidrapporten uit 2006 van de Kruisbroekweg/Galgeweg zijn bijvoorbeeld niet uitgekomen. Met verkeersaantallen en de luchtkwaliteit is gesjoemeld en werden aannames gedaan en werd gerekend met hier mag het wat vuiler als het elders in Westland maar wat schoner is, compenseren dus. Ook al zijn sommige zaken wettelijk toegestaan, als het jouw woonplek betreft ben je wel de klos.
 10. Luchtverontreiniging door de omgeving, Europoort, uitstoot van kolencentrales, scheepvaart, verkeer en het aandeel uitlaatgassen daarin welke kankerverwekkend zijn. Westland stelt nog geen milieueisen aan vrachtwagens en er rijden er dagelijks meer dan 12.000 door of langs de dorpen. Westland behoort tot het meest lichtvervuilde gebied ter wereld, en behoort tot de top gebieden met de meeste totale vervuilingsdruk. De Esa satelliet geeft dat aan.

  In 2007 waren al de volgende wegen in de top 400 vuilste wegen van Nederland en de verkeersdruk is nu veel groter, dus erger:
  N211 ( Monsterseweg/Poeldijkseweg) -  N222 (Veilingroute) - N220 (Maasdijk) - N223 (B.vDoornlaan/B.Creezelaan)- N466 Middel broekweg/Kruisbroekweg)- N213 (B.Elsenweg/Nieuweweg)- N467 (Naaldwijkseweg/Galgeweg)  en de Dorpskade Wateringen.
  Ik vind ook de N465 (Zwartendijk/Grote Woerdlaan) de N464 (Wateringseweg) geen fijne wegen en veel te druk. Zeker voor fietsers en kinderen die naar school gaan zijn dit ongezonde en gevaarlijke wegen er is ook geen enkele bescherming zoals vangrails. Ik vind fietsen in Westland zeer gevaarlijk en erg ongezond.

  Westland, Naaldwijk.

 11. Hoeveel verkeer is er nu en hoeveel neemt dat toe. Wat voor verkeer is er en verandert dat van samenstelling. Heeft de gemeente alle factoren meegerekend. In 2006 in het rapport over de Galgeweg/Kruisbroekweg waren o.a. niet meegerekend de uitbreiding van bedrijven in de omgeving, extra woningbouw zoals de Poelzone en uitbreiding in 's-Gravenzande en uitbreiding van bedrijven in dat gebied. Dat maakt grotendeels wel gebruik van de Galgeweg/Naaldwijkseweg en deels van de Kruisbroekweg/Middel broekweg. Mede daarom kloppen verkeersrapporten dus niet, men stelt de zaken te gunstig voor.
  En natuurlijk wil je weten hoe het met de files zit.
 12. Aan water wonen zoals de NW vaart betekent ook veel herrieboten, bierdrinkers en veel drukte langs je huis op mooie dagen. Als je aan het water een houten beschoeiing hebt reken dan dat die elke 25 jr. moet worden vervangen, een kostbare grap. Een natuurlijk talud is beter, duurzamer en veel goedkoper.
  Wonen op het water op een drijfwoning geeft ook perspectief met het oog op waterproblemen, dan loop je in ieder geval nooit onder water.
 13. Extra van belang is ook te weten dat de bodem daalt en het water stijgt waardoor kademuren te laag worden. Delfland zoekt naar oplossingen maar dat kan betekenen dat je omgeving er anders uit gaat zien. Wonen langs oude kades kan wel eens voor verrassingen gaan zorgen.
 14. Wat is het versteningsniveau, dit mede t.a.v. de temperatuurstijging door klimaatverandering. Een versteende omgeving kan wel 10 graden warmer worden. Westland is voor 90 % verhard en er komt meer druk op te staan.
  Hoe meer groen in de omgeving hoe beter het is om hittestress tegen te gaan, maar Westland geeft niet veel aan groen uit en dreigt er nog verder op te bezuinigen dus hittestress zal toenemen.
 15. Hoeveel groen is er in de omgeving en wat wordt nog aangeplant, wat is de kwaliteit en status van dat groen. In 2011 had Westland ca. 38.000 bomen en dat is weinig en wat er is heeft een lage kwaliteit. Als er veel groen en vooral bomen in je omgeving is wordt je gezonder, voel je je gemiddeld 7 jr. jonger en krijg je minder ziekten, ook is er dan minder criminaliteit, dat is bewezen.|Ook voor de klimaatverandering zijn bomen essentieel, openbaar groen en de eigen tuin groen maken levert zoveel winst op voor het leefklimaat dat het onbegrijpelijk is dat Westland maar zo kaal blijft. Is dat domheid, onwetendheid, gemakzucht?
 16. Komen er in de omgeving windmolens, klein of groot en wat voor gevolgen heeft dat. Windmolens verzieken niet alleen het uitzicht, maar hebben veel nadelen zoals slagschaduw en zoomgeluid. Het college wil wel windmolens bouwen, een deel van de Raad niet. Gebruik van restwarmte in plaats van gas is voor woningen nog ver weg, een enkel project zoals in Hoogeland uitgezonderd, maar werkt het ook en is er leveringszekerheid.
 17. Komen er geluidschermen, hoe hoog en waar en van wat voor materiaal. Reken er op dat geluidschermen niet veel helpen en als een scherm van 5 tot 7 meter hoog vlak achter je woning staat, dan levert dat veel schaduw, je tuinplanten groeien minder en het uitzicht is foetsie. Aan de Kruisbroekweg helpt het in ieder geval weinig.
 18. Een kavel kopen, waar dan ook, vergt veel onderzoek en een kritische instelling, eenmaal gekocht zit men er aan vast en je koopt gauw een kat in de zak.
 19. Wonen op een galerij, een appartement of flat eist aanvullende vragen. Wie wonen er, wat voor mensen, zijn er problemen of vreemde bewoners. Kennissen hebben hiermee de ergste ervaringen en bij anderen gaat het prima. En hoe behulpzaam is een buurt als je wat mankeert? Is er een bewoners/wijkvereniging die actief is en dingen aanpakt en oplost? En is er buurtpreventie?
 20. Je kunt je serieus afvragen of wonen in Westland en zeker op bepaalde plekken wel een goed idee is... het is er in ieder geval niet erg gezond, de wegen en fietspaden zijn smal, mega druk en worden nog veel drukker, het is een van de minst groene gemeenten en de meest versteende en ver geïndustrialiseerde gemeente. De verwachting is dat tot 2020 er nog 20.000 inwoners bij komen dus het wordt nog drukker op de wegen. En Westland zal verder groeien naar meer dan 150.000 inwoners zo is de verwachting.
 21. Ook wordt er veel in de grond geboord, Geothermie, de NAM wil in Westland extra boren en zelfs fracken wat het risico op aardbevingen laat toenemen. Dat risico wordt nog groter nu bekend is dat men ook CO2 ondergronds wil gaan opslaan. Veel om over na te denken dus.
 22. Eenmaal een kavel gekocht en een huis gebouwd, of een huis gekocht in een van die wijken met een welluidende naam, laat dan de grond voor de tuin tot 70 tot 80 cm diep omgraven, opschonen van puin en andere troep en werk er compost door. Laat de grond dan rusten en ga rustig aan een tuinontwerp denken. Uiteraard is de soort tuin van belang want een heidetuin heeft andere grond nodig dan een gewone siertuin of een moestuin. Denk daar eerst over na. Bedenk in ieder geval waar je bomen zet want schaduw en koelte zijn het goud van de toekomst. Kies voor een natuurlijke tuin en zeker niet voor een steentuin want dat maakt de hittestress en wateroverlast problemen nog groter.
 23. Tot slot zou  het goed zijn als de gemeente serieus werk maakt van vergroening, zorgt er voor dat woningen niet meer in putten worden gebouwd, maar juist verhoogd. Dat er overal wadi's worden gemaakt om wateroverlast te helpen voorkomen, men werkt aan groene daken, groene gevels en een veel betere verhouding tussen verharding en vergroening/verblauwing. Dat wijken weer parkjes krijgen en dat er bij de dorpen  massieve groene gebieden komen voor recreatie en als groene longen.
  Laat ze dat doen onder het duurzame label van NLGreenlabel dan weet je zeker dat het de goede kant op gaat.
   

  Westland, glastuinbouw en bedrijven.
Veel plezier. O ja, mijn vrienden zien af van in Westland komen wonen en gaan naar een groener gebied zoeken.
Enne... de aandachtpunten hierboven gelden natuurlijk voor elke plaats waar dan ook. Kiezen waar je wilt wonen vereist nu eenmaal tegenwoordig enig onderzoek voordat je besluit.
Wij wonen nog wel in Westland, maar de vraag is hoe lang nog want de leefkwaliteit gaat snel achteruit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.