Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

14 aug. 2015

Tianjin ramp en veiligheid in Westland!

Hoe veilig is het in Westland?

Westland ligt op luttele kilometers van Europoort en de 2e Maasvlakte, maar heeft ook zelf vele bedrijven die een risico vormen. De asbestramp in Wateringen is een klein voorbeeld. Hoe veilig zijn al die bedrijven en welk risico lopen bewoners van de gemeente Westland? Is het rampenplan bekend en accuraat, Wateringen toonde aan van niet?

Als voorbeeld van het beleid zoals dit college dat voorstaat hierna een situatieschets van Cool Company. Een kenmerkend bedrijf dat volgens mij grote risico's voor de bevolking heeft. En de ontelbaar vele asbestdaken die er nog zijn in Westland, kunstmestopslag, bestrijdingsmiddelen, de veel meer dan 12.000 vrachtwagens die zich over Westlands volle wegen persen. (Westland stelt geen enkele eis aan schone motoren zoals Euro 6, het dendert langs scholen, huizen en door dorpen.
Het wordt steeds drukker, vergelijk ik het met bijv. 1985 dan is de drukte op de wegen en het risico kritiek geworden en de leefbaarheid veel slechter.

De vraag is op het Open Armen Beleid van dit college, dat zal leiden tot minder glastuinbouw en veel meer industrie en nog meer transport goed is voor Westland en de leefbaarheid van mijn geboortegrond. Ik zeg volmondig NEE. Veilig, aangenaam, gezond en prettig wonen wordt niet zo belangrijk gevonden door de meerderheid van de Raad en het college.
Feit is dat glastuinbouw verder verdwijnt en er een industriële feniks voor in de plaats komt. Daarvoor worden ook al die enorme wegenstelsels aangelegd.

--Cool Company - Bedrijven in of tegen woonwijken

Aad van Uffelen 8 augustusi 2015


Omdat Cool Company flink wil gaan uitbreiden en er geluiden uit de omgeving zijn die nogal zorgelijk zijn ben ik er even een beetje ingedoken. Ik heb de documenten, geluidrapporten e.d gelezen.
Ik kan op grond van de overschrijding van geluidnormen die zijn vastgesteld wel zeggen dat de gemeente zich daar niets van zal aantrekken en de problemen en gevaren zal bagatelliseren. Ze zullen een combinatie zoeken van ontheffing van geluidnormen aanvragen en een scherm bouwen. Ze zijn erg goed in de zaak verdraaien. Ze zullen naar beneden rekenen en de cijfers gunstig oppoetsen zodat het allemaal niet zo erg is. Risico's voor de omgeving zullen niet als serieus worden benaderd.
Ik heb dit allemaal ook meegemaakt bij de bouw van de scholen aan de Kruisbroekweg. Ook de geluidwal daar helpt niet veel, geluidoverlast is dramatisch, luchtkwaliteit erg slecht en dus is het woongenot omlaag gegaan.
Dat is nog erger verderop langs deze weg en ook langs de Middel broekweg en de nieuwe rotonde aldaar.

Vrachtwagens kruisen het 2zijdige fietspad.
Van 2 kanten rijden ze over het fietspad


 


 

Ik heb op 24 juli even kort gepost bij Cool Company aan de Naaldwijkse weg en even aan de Vierschaar. Bijgaande foto's geven een indruk. Let wel het is vakantietijd voor de scholen en ik stond er niet in de filetijd, dus was het relatief rustig op het fietspad. Toch keken de meeste vrachtwagenchauffeurs niet of niet voldoende naar het verkeer op het fietspad. Een fietser moest in de remmen voor een overstekende vrachtwagen. Meestal gaat het nog goed, maar dat er meer ongelukken gaan gebeuren en doden zullen vallen daar is logisch.

Als de gemeente zo gek is het bedrijf daar te laten zitten en nog erger te laten uitbreiden dan zal ook voor de veiligheid van de fietsers moeten worden gezorgd via bijvoorbeeld een tunnel in het fietspad. Waanzin, maar ja, hoeveel ongelukken moeten er gebeuren voor er actie komt?

Feit is dat dit bedrijf dat in het verleden een koelcel was voor koelen van druiven de afgelopen jaren veel groei heeft meegemaakt en nu het in Amerikaanse handen is moet het uitgroeien tot een mega vestigingspunt.
Wat doen ze daar? In feite is het net zo een bedrijf als Natures Pride. Opslag, koelen, verpakken, rijpen etc. van groenten en fruit en andere tuinbouwproducten. Er wordt gebruik gemaakt van gassen en koelsystemen. Dat is op zich niet ongevaarlijk en bij een calamiteit kan dat voor personeel direct en voor omwonenden eveneens gevaar opleveren. 

Fietspad is veel te smal.
 
Na de vakantie wordt het veel drukker


Mocht het in de fik gaan dan zijn de enorme asbestdaken, eterniet, een enorm gevaar voor de hele omgeving. Dan loopt de schade door asbest in de miljoenen. In Wateringen hebben we gezien dat dat voor bewoners en de gemeentekas betekent, een onbetaalbare ramp.

De gemeente heeft veel bouwplannen in de directe omgeving, veel woningbouw, villa's direct bij het bedrijf, langs het Galgepad en de Vierschaar. Er is in de omgeving ook al veel bewoning van oudsher. Aan de andere kant neemt langs de Opstalweg de bewoning sterk toe en ligt ook de wijk Opstal. Oostelijk ligt aanpalend de wijk Galgeblok. Het gaat om duizenden bewoners.

En dan wordt de oude Poelzone (Het nieuwe water) nu
Waelpark volgebouwd te beginnen bij de Dijckerwaal.
Er komt een rotonde bij de Heenweg en ook het verkeer op de Naaldwijkse weg en de Galgenweg neemt enorm toe. Dat is al een van de drukste en smerigste wegen in Westland. Er ligt een te smal en zeer druk fietspad langs dat ook alleen maar drukker wordt en dus gevaarlijker.

Feit is dat het bedrijf ingebouwd is en verder wordt omvat door een paar duizend woningen.
Dat betekent een tijdbom en dat moeten we niet willen.

Cool Company wil naar 1000 vrachtwagens per dag. Hiervan moeten er ca. 700 over de Naaldwijkse weg naar binnen en kruisen daar een zeer druk fietspad. Je leest overigens niet dat er ook veel niet vrachtwagens, maar luxe wagens, bestelwagens en personeel naar binnen en naar buiten moeten, dus is er nog meer verkeer dan die 1000 x 2 is 2000. Schat het maar op 2400 tot 3000 verkeersbewegingen per dag in 2018
Gezien het in- en uitrijden op de Naaldwijkse weg mag je veronderstellen dat het aantal verkeersbewegingen over het fietspad aldaar 1000 tot 1500 per dag is. Zeker ook het uitrijden daar is levensgevaarlijk omdat de situatie erg onoverzichtelijk is.

Een paar honderd vrachtwagens gaan er aan de overkant bij Jan Olsthoorn naar binnen.
Op dit moment gaan de meeste vrachtwagens aan de achterkant aan de Vierschaar naar buiten, of ze daar ook naar binnen gaan weet ik niet, er is wel een inrijverbod.

Aan de Naaldwijkse weg rijden ook vrachtwagens naar buiten evenals kleinere voertuigen zoals ik heb ik gezien. Er staat geen uitrijverbod, ik heb er ook vrachtauto's uit zien komen.

Aan de Vierschaar drukte met uitrijden.
Links moeten de villa's komen.
Vierschaar, link voor fietsers.


Bij het inrijden aan de Naaldwijkse weg is een zeer onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie, de ingang ligt direct na de drukke stoplichten bij de Opstalweg en het ligt na een onoverzichtelijke bocht zowel voor auto's als voor fietsers/brommers. Er taan haaientanden op de weg, maar er is geen enkele vrachtwagen die ook stopt volgens mijn waarneming van dat moment. Er staan ook geen borden dat men een dubbelzijdig fietspad passeert.

Er staan ook nog stoplichten op het fietspad, maar die zijn nauwelijks te zien door de bocht en de bomen, levensgevaarlijk. Er is ook niemand die daarvoor stopt. Dit heeft overigens niets met Cool company te maken. Het beïnvloedt wel het verkeer aldaar.

Dat bedrijven zoals  Cool company midden tussen de huizen mag liggen is niet meer verantwoord en kan leiden tot enorme rampen. Niet alleen geluidoverlast, maar ook de slechte luchtkwaliteit, de uitlaatgassen, fijnstof, CO2 etc. leidt tot ziekte bij omwonenden.
De gemeente stelt geen enkele eis aan schone motoren voor vrachtwagens, onvoorstelbaar. Over duurzaam gesproken...
Dit college moet haar beleid drastisch wijzigen en alleen nog bedrijven op veilige bedrijventerreinen toestaan, ver van waar mensen wonen. Ook moet het bekend zijn wat er in de bedrijven gebeurt, welke processen er zich afspelen, welke gevaarlijke stoffen er liggen opgeslagen en worden gebruikt. Ook van het transport moeten we dat weten, want wat zit er in al die vrachtwagens? Echt niet allemaal tomaten...

Rechts langs de Vierschaar moeten villa's komen, maar daar wil je toch niet wonen!

Mijn conclusie is dat dit soort bedrijven niet in een bewoonde omgeving moeten staan, maar op een veilig bedrijventerrein onder strenge condities.
Er moet geen vergunning voor uitbreiding aan Cool Company worden gegeven, nu kan het nog, als TTIP is ondertekend lukt dat nooit meer want dan komt dat bedrijf met miljoenenclaims.
Een ramp als in Tianjin zal niet zo snel gebeuren, alhoewel in Europoort is ook niet alles veilig zoals afgelopen jaren bleek?


Tot slot, ik hoop dat de Raad veel aandacht voor dit probleem geeft en ook gelijksoortige problemen onder de loep wil nemen. Alleen zij als vertegenwoordigers van de burgers van Westland kunnen hier wat aan doen. De vraag is wil de meerderheid dat. Mijn antwoord is nu al helaas, nee. Of... worden we positief verrast?

Leefbaarheid in Westland staat ernstig onder druk en wie wil hier straks nog wonen?

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.