Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland. Een opinie, een essay, een verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, bomen, de tuin e.d. Keuzes maken, stelling nemen, bewustwording en verantwoording. Satire en/of humor kan een rol spelen.

woensdag, augustus 12, 2015

Onbegrijpelijke rotonde Middelbroekweg NaaldwijkAuteur Aad van Uffelen

Vrijdag 14 augustus wordt, wellicht met veel feestgedruis, de nieuwe rotonde Middel broekweg/Pijletuineweg geopend, een paradepaardje van dit college. Die rotonde moet de verbinding worden naar een van de nieuwe gemeentehuizen van Westland en is ook aangesloten op Hoogeland. 


Ingeperst op een onmogelijke plek ligt een monster van een rotonde met interessante slingerwegen voor vrachtverkeer. Het is daar elke dag file en dat zal niet verminderen, vaker zullen (vracht)wagens moeten stoppen, gas geven en weer stoppen voor voetgangers en fietsers. 

Rotonde vlak langs de flat!
Bizarre slingerweg!

Een paar honderd meter de ene kant op zijn de stoplichten van de B.Elsenweg en de andere kant de stoplichten van de Kruisweg. Het is een krankzinnig drukke en ongezonde weg. 

Wat onbegrijpelijk en onpeilbaar beschamend is, is dat bewust de bewoners van de flat zijn genegeerd. Mensen die minder voor zichzelf op kunnen komen zijn de dupe van een schandalig neergelegde rotonde welke luttele meters voor de flat en balkonnetjes ligt. Dat betekent niet alleen een schrikbarende hoeveelheid geluidoverlast, maar ook een dagelijkse misselijk makende hoeveelheid uitlaatgassen die de mensen daar moeten accepteren. 

Een paar duizend vrachtwagens zo dicht langs een flat is toch bizar!


Het zal bekend zijn dat het college geen enkele eis stelt aan schoon (vracht)verkeer en milieu eisen! Het is te begrijpen dat het College voor haar nieuwe gemeentehuizen een statige ontsluiting wenst, maar dat ze daarbij de omwonenden negeren en opzadelen met deze droefenis is niet minder dan een ernstige vorm van asociaal gedrag.
Naast het gezondheidsaspect en geluidoverlast is er ook het veiligheidsaspect, wat als een kolos tegen de flat opknalt of een tankwagen daar om gaat?

De rotonde ligt ca. 8 meter van de flat af.

Ook zijn er 3 reuzen van populieren gekapt evenals een 15 tal andere bomen. Stekkies die zijn terug geplant zijn al deels overleden. Is dat een teken aan de wand wat de bewoners te wachten staat? Ja u leest het goed, ik kom op voor de mensen in deze woonflat, veel allochtonen en mensen die het wat minder hebben, te laat natuurlijk, maar toch!

Westland wordt met de dag onleefbaarder en lelijker en deze rotonde draagt daar flink aan bij. Zij het dat voor fietsers een verbetering valt te constateren, de enige maar trieste winst.
Onbegrijpelijk is dat het college, beleidsmakers, ontwerpers, deskundigen en ook de Raad dit laten gebeuren, is er dan niemand meer met verstand en een rechtvaardig en sociaal gevoel? 
Alles moet wijken voor de wensen van het college en de economische obsessie, daar mogen best wat burgers ziek voor worden en met een totaal onleefbare toestand worden opgescheept.

Wie wil hier nog wonen, en zo zijn er veel plekken in Westland?
Het eerste wat het college moet doen is deze weg (en de Kruisbroekweg en de Dijkweg) direct afsluiten voor alle doorgaand vrachtverkeer, die kunnen prima via de 3in1 rijden, die is er voor gemaakt. Stop de sluiproutes dwars door de dorpen van Westland. 

Wellicht moet ze ook nog de halve flat afbreken want een leefbare toestand kan het nooit meer worden, trouwens wie wil daar nog wonen? Alleen de rijken kunnen nog mooi aan het water en in het groen wonen zo valt te vrezen.
Na deze rotonde hoeft niemand zich meer illusies te maken over geluidoverlast, luchtvervuiling, de eigen gezondheid, het milieu en duurzaamheid en zeker niet meer over een leefbaar Westland.

 Over duurzaam mooi Westland gesproken, daar stoppen ze maar mee! Het college zal ook dit wel weer goedpraten...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.