Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

13 jul. 2015

Sociaal Moestuinproject Westland ter zielePersbericht;  3 juli 2015

Betreft treurig einde Moestuinproject Westland

Sociaal Moestuinproject Westland ter ziele

Na 2 jaar praten met de Gemeente Westland is de stekker uit het moestuinproject getrokken. Begin 2013 is het project, een burgerinitiatief, vanuit Platform Duurzaam Westland en Groei & Bloei Westland gestart.

Ook Vitis Welzijn zag de sociale kansen van moestuineren. Afgelopen januari nog sprak de burgemeester zijn bewondering uit; mooi plan zei hij, dat gaan we doen! Het blijkt echter lastig te realiseren want de gemeente maakt het onmogelijk.

Het project Ecologisch Moestuinieren Westland richt zich op de sociale kracht en een leefbare samenleving door zich te richten op kinderen, mensen met een probleem of handicap, ouderen, groepen die willen telen voor de voedselbank, Permacultuur en de individuele moestuinder die een stukje grond wil om te telen. Zelf gezonde groente leren telen, hiervan maaltijden maken, leren omgaan met de waarde van de aarde, planten, de natuur, water, compost en de sociale kracht van samenwerken zijn de kernpunten, daarom ook vond de gemeente het een goed plan.

Mooi is dat ook het ook perfect past in de duurzaamheidsdoelen van de gemeente en de groenstructuur versterkt. Het zou de gemeente veel voordelen en besparing op zorgkosten opleveren. Moestuinieren is wereldwijd een enorme en gezonde trend.
Doel is om een centrale moestuin tussen de grote dorpen te realiseren en bij de overige dorpen kleinere moestuinen zodat het dicht bij de mensen ligt en dus bereikbaar.

Het is spijtig dat de gemeente na alle beloften en mooie woorden van de burgemeester en wethouders, niet in staat is dit soort initiatieven die het belang van de gemeenschap dienen, te ondersteunen. Men is niet verder gekomen dan aanbieden van grond voor ca. 1 jaar en dan is aanleg van moestuinen niet realistisch. De gemeente deelde op 20 mei mee dat er in Westland géén grond beschikbaar is voor moestuinprojecten. Zelfs huren of kopen van een oude tuin is afgewezen. Het bestemmingsplan glastuinbouw verbiedt om op die percelen te moestuinieren, ook als het om een tuin gaat waar nooit gebiedsrenovatie zal komen.

Al onze voorstellen voor grond, zelfs het inbedden in een groenstructuur zijn afgewezen.
De enige grond die de gemeente voor een langere periode aanbiedt is verontreinigde grond. Daar zou op 16 juni uitsluitsel voor komen. Dat overleg is van gemeentewege geannuleerd en op 1 juli is het overleg stuk gelopen. Wat overal in Nederland kan, kan dus niet in Westland dan alleen op giftige grond. Saneren kan, maar dan blijft de geur van gif aan de grond hangen. Daaraan je kinderen blootstellen is geen fijn idee. Ook door exorbitante kosten maakt de gemeente het project tot een illusie.

Vervuilde grond Zuidgeestlaan /Rijnsburgerweg Naaldwijk


De belangen voor de mensen, de leefbaarheid, de kostenbesparing op zorg, de aansluiting op de duurzaamheidsdoelen van de gemeente, de groendoelen, het mag allemaal niet baten, in GreenPort Westland is de blik nog niet gericht op dit soort, in de ogen van bestuurders, blijkbaar futiele zaken, alle goede wil ten spijt.

Het plan ligt nu in coma en kijkt verlangend uit naar een nieuwe Raad en een nieuw College die hopelijk wel welwillend staan tegenover moestuinieren. Of gebeurt er nog een wonder?

Aad van Uffelen, Initiatiefnemer van het Moestuinproject
Groei & Bloei Westland, participant

Wilt u mijn projectplan ecologisch moestuinieren gratis ontvangen stuur dan een mail naar aad.fleur@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.