Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

23 jul. 2015

PronkCollege en verloedering van de bomen in Westland

Is Westland voor bomen en groen een derdewereldland?
Actuele stand van slecht onderhoud aan het groen in Westland
Aad van Uffelen Naaldwijk  23 juli 2015

Dat het met het groen in Westland niet zo best is gesteld mag bekend zijn, maar het lijkt of het steeds slechter gaat. Er zijn veel voorbeelden van slecht en fout onderhoud te geven. Ik heb de laatste dagen even een klein stukje Westland bekeken waar al tientallen gesneuvelde bomen te vinden zijn, dus je mag aannemen dat honderden jonge bomen alweer dood zijn, bijna dood zijn en of ernstig zijn toegetakeld. 


Het gaat hier dus niet om moedwillige vernieling, wat helaas ook regelmatig voor komt. In de Zwethzone zijn vorig jaar al ca. 25 jonge boompjes moedwillig afgebroken.

De verspilling in zijn algemeenheid is enorm in Westland, of het nu gaat om de brug aan het Zuideinde, aanpassingen aan wegen nadat  een weg net klaar is, (Kruisbroekweg en Secretaris verhoeffweg) net geplante bomen weer verwijderen, jong groen, bomen en struiken die na het planten snel weer dood zijn, een stuk land opschonen tijdens het broedseizoen zoals vorig jaar aan de Zuidweg, bomen en wortels beschadigen tijdens graafwerk en wegenaanleg, het houdt niet op met fouten maken, vernieling  en verspilling.
Nu gaat ook nog eens de drempel voor de wielerronde in Naaldwijk er weer uit, bij het begin van het Zuideinde, vorig jaar ook al. Kost weer duizenden eurootjes. Die drempel is voor velen dagelijks een ellende en van mij mag hij weg blijven.

Wethouder Duijvestijn pronkt met zijn megalomane Poelzone project alsof dit het meest bijzondere stukje groen/blauw op aarde is, maar daar kan ik wel heel veel op afdingen, ook daar wordt giga veel geld verspild, dat vind ik ook van de Zwethzone.  De Poelzone kost vele miljoenen, er worden bomen in tropische oerwouden omgezaagd om hier bruggetjes, vogeltorens en andere onzin van te maken. Dat kan je ook niet duurzaam noemen.

Op een simpele manier had het gebied er natuurlijker uitgezien, minder gekost en was goedkoper te onderhouden. Zo zijn er meer onderdelen waar een beter resultaat kon worden bereikt voor veel minder geld. Maar ja, de status... De Poelzone is dermate kostbaar aangelegd dat ook de kosten van onderhoud van de harde delen, maar ook van het groen mega veel gaat kosten. Hoe ze dat gaan betalen weet ik niet, of het wordt net als het andere groen snel een verwaarloosde bende.
Ook de kunstmatige vogelbomen in de Poelzone kosten een fortuin en bestempel ik als megalomane nonsens. Ik ga komende dagen eens kijken of ze er al staan.
Ook de vleermuisbrug vind ik pure verspilling en het is maar de vraag of die vleermuizen er gaan wonen (het is daar behoorlijk licht) en of dat niet goedkoper en beter had gekund. 

Ik heb voor de vleermuizen eerder al een duurzame oplossing voor bedacht, 100 x beter en goedkoper. Ik zal dat eerdaags hier ook publiceren.
Die brug hebben ze trouwens extra lang gemaakt, een stuk land uitgegraven zodat de brug extra duur is geworden. Ik begrijp er niets van, maar u wel misschien.
In zijn algemeenheid is er veel verspilling van gemeenschapsgeld, het aantal voorbeelden is oneindig.

Dit college gedraagt zich jammer genoeg als een dartel pronkcollege waarbij het eigen ego steeds wordt opgepoetst met schijnbaar als enige streven, het nalaten van sporen voor de eeuwigheid...
Men  is op groengebied onwetend en tamelijk dom bezig. Jonge aanplant verdroogt en sterft, bestaand groen wordt slecht onderhouden, water geven wordt te weinig of te laat gedaan, vervangen van dode bomen leidt vaak opnieuw tot dode bomen. Het al slechte idee van voor elke gekapte boom er 2 terugplanten komt niets van terecht, wat de gemeente en PW ook beweert. (PW heeft dit stompzinnige idee bedongen om in het college te kunnen zitten, maar er komt niets van terecht)

Beschermde bomen loopt uit op een drama, steeds meer verdwijnen er en het waren er al heel weinig, die lijst uit 2012 klopte niets van.
De Oranjebomen en andere herdenkingsbomen zitten ook in het verdomhoekje. Zelfs de in 2011 in Naaldwijk met veel bombarie geplante boom wegens de 100.000ste inwoner stond onwetend te verpieteren en is inmiddels verdwenen, spoorloos.

En laten we het over algemene vervuiling maar niet hebben, rotzooi, overal op de straat, in de berm, in de sloot... Tja, Westland is geen schoonheid helaas...

Alle aandacht van het college ligt op de Poelzone als status symbool, voor de rest van het groen is geen geld en aandacht, althans veel te weinig en nieuwe bezuinigingen dreigen.
Treurig, maar deze lijst is eindeloos lang te maken.

Intussen pronkt het college en de wethouders als ijdele pauwen, men pronkt met onbetaalbare te dure gouden veren en laten de burger zitten met een gammele natuur, slecht en te weinig groen en bomen, veel achterstallig onderhoud en verspilling van ons geld. De burger wordt in ieder geval niets gevraagd dan te betalen.
Dat Westland lelijk is weten we en wordt steeds landelijk bevestigd, de wegen zijn een drama vol vrachtverkeer en uitlaatgassen, ook slecht voor het groen, maar zeker voor de mensen.

Natuurlijk gaat er na het planten wel eens een struik of boompje dood, dat is niet te voorkomen en ook geen probleem, maar zoveel als in Westland...  Als het komt door pech dan is dat maar zo, maar als het komt door gebrek aan zorg, dan is dat ernstig en ook zwaar verwijtbaar vind ik. En in Westland is het helaas verwijtbaar. Niet de koppen van de bomen moeten rollen, maar de koppen van de verantwoordelijke bestuurders, zij maken dit wanbeleid mogelijk.

Er is te weinig geld en zorg voor het groen, er zijn te veel verschillende bedrijven overal bezig met openbaar groen, het lijkt of alle coördinatie weg is. Het is niet zo dat alles slecht gaat, maar er gaat te veel niet goed en dat leidt tot grote verspillingen, nog los van het feit dat er steeds groen dood gaat of staat te kwijnen.
Verspilling op welk gebied ook is niet toelaatbaar en verwijtbaar en moet gevolgen hebben. In ieder geval moet het beleid flink worden bijgesteld.
Een beperkt aantal voorbeelden van het bomendrama hierna, maar nogmaals, er is heel veel meer.

Uiteindelijk betalen wij burgers samen alle verspillingen en dat vinden burgers geen goed idee...

FOTO'S VAN DODE BOMEN
Dit zijn exemplarische voorbeelden, er zijn nog veel meer plekken in Westland waar het er zo uit ziet.Portalaan Naaldwijk
Betula, stervend en dood.

x
Dijkweg Naaldwijk

Vorig jaar geplante dure lindes. Een staat nog steeds met de kop in de beschermde boom, een Plataan.
Ik heb toen al gezegd hem verderop te poten, niet gebeurd.
Boom is nu ontkopt.


x

De 2 beschermde beuken aan de Dijkweg bij Beukenrode zijn nu allebei dood, ik heb al tijdens de verbouwing aangegeven dat dat ging gebeuren.  De bouwer heeft zwaar materiaal op de wortels gezet, daarna is in de tuin gegraven en opgehoogd, catastrofaal voor ouwe bomen. Weer 2 beschermde bomen minder.

x

Florastraat Naaldwijk 4 jonge boompjes dood.
x

Grote Woerdlaan, miezerboompjes, dit wordt niets.
x

Havenplein Naaldwijk, oudere bomen die constant te weinig water en voeding krijgen, dode boomkoppen.
Ze staan op de gedempte haven en daar is destijds van alles in gesmeten om te dempen, geen geschikt ondergrond.x


Havenplein
In 2012 is een Taxushaag geplant, in een droge strook en op een heuveltje, zodat ze beslist geen water kregen. Gingen ook al snel dood.

In 2013 vrij snel na aanplanten gingen al de eerste dood.
Gewoon fout beleid. 
x
Nu zijn ze afgezaagd en de gemeente denkt dat ze nog gaan uitlopen; humor
Dat doen Taxus wel als ze leven, maar niet als ze dood zijn.


x
Crataegus aan de Pijletuinenweg. Meerdere van deze al wat oudere bomen staan er zeer slecht bij, na jaren van verwaarlozing. Ook aan de Anjerlaan staan dergelijke wrakken.
 x
 Anne Vondelingplantsoen Naaldwijk
Ginkgo, een aantal  bomen staan in het steen en doen het slecht.


x


Kruisbroekweg, vele dode of bijna dode bomen, verkeerd geplant in 2014 in zeer slechte ondergrond, gewoon in een gat getrapt en geen water gegeven. In 2014 ook al gemeld.x

Middelbroekweg, vanwege de bouw van de rotonde voor het nieuwe gemeentehuis zijn 3 grote Populieren en ca. 15 andere bomen gekapt. Dit voorjaar ca. 15 bomen terug geplant, Nu alweer een deel dood of bijna, watergebrek etc.
x

Prof Holwerdalaan, jonge bomen niet aangeplant maar tijdelijk opgeslagen en nu dood of bijna dood.


x

Koningin Julianaweg jonge eikenboompjes, een aantal is al dood of bijna dood.
x

De zorg voor alle oranjebomen in Westland is dramatisch slecht. Deze in Poeldijk Voorstraat staat in het steen en groeit niet en heeft nu ook gebroken takken.


x
 Zwethzone
In de Zwethzone staan veel jonge bomen en struiken. Een deel is dood of bijna dood.
Verdroogd, verwaarloosd, fout geplant, fouten met de palen en steunbanden die veel te laag zitten waardoor de te dunne bomen krom waaien of scheef gaan staan. 3 palen is beter en in ieder geval moeten ze op de heersende windrichting staan.

Soms zijn er als noodmaatregel bamboestokken langs de stam aangebracht, maar die zitten soms te strak of te los of zijn gebroken.

Ook veel jonge struiken, vooral tegen de helling van de geluidwal sterven af. Droogte...

In de Zwethzone staan op dit moment ca. 19 dode bomen of bijna dode.
En nog een flink aantal is in grote moeilijkheden.

x

Zwethzonex

Zwethzonex
Zwethzone
Dood, bijna dood, verdroogd, verwaarloosd, fout geplant, fouten met de palen en steunbanden die veel te laag zitten waardoor de te dunne bomen krom waaien of scheef gaan staan.

Soms zijn er als noodmaatregel bamboestokken langs de stam aangebracht, maar die zitten soms te strak of te los of zijn gebroken.

x

Zwethzone
x

Zwethzone Noord
x
Struiken gaan dood door droogte. Ze zijn zo dor je ziet ze al bijna niet meer.


x

Van Luyklaan Kwintsheul

Vooral op de droge delen, de schuine helling en verder van het water staan de dode en bijna dode bomen.
In het nieuwe gebied langs de van Luyklaan staan nu ca. 18 dode bomen en een aantal slecht.
Die bij het water doen het wel goed, wat logisch is.x
Van Luyklaan Kwintsheul

Vooral op de droge delen, schuine helling en verder van het water staan de dode en bijna dode bomen.

x

Van Luyklaan Kwintsheul

Vooral op de droge delen, schuine helling en verder van het water staan de dode en bijna dode bomen.x
Van Luyklaan Kwintsheul
Vooral op de droge delen, schuine helling en verder van het water staan de dode en bijna dode bomen.


x
Van Luyklaan Kwintsheul

Vooral op de droge delen, schuine helling en verder van het water staan de dode en bijna dode bomen.

x

Van Luyklaan Kwintsheul

Vooral op de droge delen, schuine helling en verder van het water staan de dode en bijna dode bomen.

x
 Aan de Hoflaan in 's-Gravenzande stond een unieke zeldzame leikastanje. Die is nu verwijderd door de gemeente en er is een leilinde neergezet, hoe is dat mogelijk?

x


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.