Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

18 mrt. 2015

Het voedselprobleem is een leugen!

Het voedselprobleem is een leugen.
Het kan anders en beter, maar willen we dat ook?
Gezond voedsel telen, laat me niet lachen!

Ja ik ben ook tussen de groenten geboren op de tuin van mijn vader in het Westland, ben mijn hele leven al met tuinbouw bezig, actief, als leraar, doeman en schrijver, maar ik begrijp niet dat we nu nog niet inzien dat de weg die we al bijna 100 jaar volgen, niet de weg is die we verder moeten gaan.
Ja, ik heb ook in het bedrijf van mijn vader gewerkt en als chef gifhok ontelbaar veel liters Parathion, Malathion en andere smerige troep verkocht. Ik weet het, het was zo en iedereen deed het, wisten wij veel!

We blijven maar bezig met zaken als: kunstmest, bestrijdingsmiddelen en dan vooral nog steeds te veel chemische. O, misschien niet zozeer in die paar super goede Nederlandse kassen, maar wel in het boerenland wereldwijd. Waar door bedrijven als Monsanto en vrienden vooral Genetisch gemanipuleerde soorten worden gekweekt en die dan met scheepsladingen vol ernstige giffen als Roundup worden bestreden voor wat bijv. het onkruid betreft. 
 
Dat deze mega monoculturen leiden tot totale ondergang van de grond, het oppervlaktewater en van gezondheid van mensen die daar wonen. En ook uiteindelijk van de consument hier. Totale vernietiging van kostbare landbouwgrond en het ecosysteem is het gevolg. Om miljarden mensen te voeden, dat is totale onzin.
 
Er wordt al meer dan zat voedsel geteeld om iedereen te voeden. Wat er fout gaat is dat er tijdens productie, opslag en vervoer een flink deel verloren gaat. En dat we de verkeerde dingen eten, te veel vlees bijvoorbeeld waar een heel groot deel van de plantgewassen voor worden geteeld zoals mais en soja. Vernietiging van gezonde planteiwitten om deze om te zetten in vleeseiwitten, een schande is het. En het is ook nog eens veruit de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering door alle CO2 uitstoot van die veestapels. 
 
Ook gaat veel verloren door op de verkeerde plekken te telen en in de verdeling gaat het niet goed. En wat dacht u er van dat we veel te veel eten, de obesitas en veel welvaartsziekten laten dat duidelijk zien. Blijft nog dat we giga veel voedsel weg gooien omdat we te veel inkopen of omdat we het toch niet lusten of dat het inmiddels bedorven is.
In opslag wereldwijd gaat nog een groot deel verloren door insectenvraat en ratten en muizen die hun deel opeisen. Gelijk hebben ze... Er is voedsel zat op aarde, maar helaas...
 
Natuurlijk hebben grote multinationals geen boodschap aan dit verhaal, het gaat politici en bedrijven vaak helemaal niet om oplossen van problemen, maar om hun eigen inkomen. Miljarden worden door enkelen verdiend ten koste van natuurvernietiging en honger in de wereld. 
 
Het is een kleine cirkel van politici en bestuurders die na hun politieke baan belanden bij een grote bank of bedrijf om daar te cashen. De belangen zijn duidelijk en verstrengeling ook. En erg is we laten het maar gebeuren.

Dan komt er nog eens bij dat om economische redenen we veel te veel en te fout eten, te vet en te veel suiker en heel veel foute toevoegingen zoals soms dodelijke e-nummers.
Ook de visstand is door dit beleid vrijwel vernield, het zeeleven staat aan de vooravond van een ramp. Alleen al ca., 35 % van wat gevangen wordt gaat dood weer overboord omdat het bijvangst is die niet aan wal mag worden gebracht, of men gooit minder gewenste vangst overboord om duurdere soorten te vangen.
 
Ja, het systeem is totaal verrot en ziek en alleen enkele grote spelers worden er beter van.
De nieuwe handelsverdragen die er aan zitten te komen tussen de EU en de VS leiden er toe dat dit alles nog in versterkte mate door zal gaan.

Niemand lijkt meer zorg te hebben voor de kwaliteit van ons leven en van ons voedsel. Het meeste dat de beleidsmakers roepen en schrijven doe ik af als redundantie en mooiweerpraterij.
Helaas trappen velen nog steeds in die windowdressing maar beseft men niet dat een zeer klein aantal mensen op aarde bepaalt wat wij moeten eten en wanneer.

Dat het ook anders kan laat dit artikel hieronder zien,
 
 
Ja, er zijn nog echte slimme boeren met zoals ik het van mijn ouders mee kreeg, gezond boerenverstand. Laten we dat maar weer eens gaan gebruiken.
Alleen eerlijke handel, rechtvaardige werkwijzen en denkwijzen en leren samenleven met de aarde, met de natuur en op een gezonde duurzame manier producten telen en verwerken zou centraal moeten staan.

We moeten naar de basis van gezonde voedselvoorziening, op de juiste manier telen en verdelen en kinderen weer leren wat gezond en lekker is. Maar willen de bovenste bazen dat wel? Ik vrees van niet.

O ja, ik ben vandaag nog wel wezen stemmen, waarom, misschien wel om dit foute systeem in stand te houden, want dat is het gevolg?
 
Aad van Uffelen, Naaldwijk
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.