Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

26 mrt. 2015

Naaldwijk graag een Lidl, Plus en EkoplazeMega XL supermarkt Naaldwijk wordt een ramp!

Aad van Uffelen  25 maart 2015

Naar nu blijkt is is het bestuur van Naaldwijk Winkelrijk (NW) unaniem voorstander van de komst van de mega supermarkt op de Patijnenburg.
Dat staat in hun info van 19 maart 2015. De leden denken daar heel anders over en dat is begrijpelijk want die superXXLL is niet in ieders voordeel. Zo zal het brede assortiment wellicht de doodsklap zijn voor een flink aantal lokale winkeliers en zullen alleen de grote concerns profiteren. Het is maar de vraag of dat de grootgrutters en megabedrijven een rotzorg zal zijn, ik denk het niet.

Nu gaat NW het handig spelen door leden in kleine groepjes proberen te overtuigen. Dat is een handige Verdeel en Heers tactiek. Juist in een gezamenlijke vergadering kunnen gemakkelijker voor- en nadelen worden besproken en dat is een risico voor het bestuur.
Grappig te zien dat een ledenvereniging zo nogal ondemocratisch wordt uitgespeeld. En het is maar de vraag of de gemiddelde ondernemer kan overzien wat de gevolgen zijn van de komst van de supergrote supermarkt. Ik zou het als lid niet pikken, maar ik ben geen lid!

Het lijkt mij dat zowel de gemeente, de politiek, de omwonenden en de winkeliers zich eens zouden moeten bezinnen en op een objectieve manier naar dit vraagstuk zouden moeten gaan kijken.
Feit is wel en daar ben ik het met de winkeliersvereniging eens; Naaldwijk heeft nu slechts 2 supermarkten en dat zouden er meer moeten zijn.

Maar de winkeliersvereniging zegt ook:
3 supermarkten brengen evenwicht in het centrum van Naaldwijk
Er komen (per week) 25.000 meer bezoekers naar het centrum. (= 20.000 auto's)
Naaldwijk verliest nu klanten aan andere centra die wel een supermarkt bouwen.

Verbazingwekkend dat deze oppervlakkige argumenten worden gehanteerd. Er speelt veel meer.
Ja. Naaldwijk heeft behoefte aan meer concurrentie tussen supermarkten. Maar dan niet nog meer AH en zeker geen super XL. Graag wel op de juiste plekken (niet in het hart van Naaldwijk) bijvoorbeeld een Lidl, Ekoplaza en een Plus supermarkt. Dan ontstaat voordeel voor de consument en is er concurrentie.
Je vraagt je af of het bestuur belangen heeft in de komst van de Super XL? In ieder geval zijn hun argumenten extreem licht en niet doordacht.


Eerder schreef ik al op dit blog het volgende hierover:

Aan de Patijnenburg naast de Rentmeester komt een megasupermarkt. De extra verkeerstoename per week is ca. 20.000 Nu al staan de Secr. Verhoeffweg en de Kruisbroekweg vaak vast. De gemeente weigert uitvoerbare maatregelen te nemen, zoals instellen van een milieuzone en geen doorgaand vrachtverkeer.

De recent verbouwde Patijnenburg en omgeving moet op kosten van de belastingbetaler weer worden aangepast om duizenden auto’s naar een supermarkt te leiden.
1 ondernemer heeft, op Jumbo na, alle rechten in bezit voor de bouw van supermarkten in Naaldwijk, van concurrentie is dus geen sprake. Burgers zitten niet te wachten op monopolisme, wel op verscheidenheid en concurrentie, zoals de biologische supermarkt Ekoplaza, de Lidl of de Plus en liefst in de menselijke maat.

Te veel winkels
Deskundigen zeggen al jaren dat er al te veel winkels en supermarkten zijn. De trend is kleiner en sfeervoller, waarom dan in Naaldwijk de 1 na grootste moloch van NL?
Overlast en herrie in het hart van Naaldwijk wordt mega door het vele laden en lossen, koelen en het extra verkeer van klanten. Patijnenburg en omgeving wordt een dodelijk druk punt met nog meer luchtvervuiling, lichtoverlast etc.

Hema topman R. van Zetten herhaalde een jaar geleden al dat er te veel winkels in NL zijn, nog meer grote winkels brengt de lokale winkelier, maar ook concerns op de rand van de afgrond. Naaldwijk, maar ook andere Westlandse dorpen bloeden zo dood.

Bijzonder dat het College en de Raad dit niet willen horen, zien en weten. Waarom geen co√∂rdinatie met omliggende plaatsen en waarom die megabedrijven in het hart van het dorp? Bereikbaarheid en leefbaarheid speelt bij besluitvorming geen rol, wel de belangen van een enkele ondernemer en je vraagt je af of er verwevenheid is, geen weldenkend mens keurt dit soort idiote megalomane plannen goed in het hart van een dorp. Het is een lange termijn ramp voor de leefbaarheid van de omgeving.

Bijzonder is dat coalitiepartijen braaf doen wat het College hen opdraagt en dat is gewoon ja-zeggen. Waar is het eigen verstand, de zelfstandige taak en verantwoording als volksvertegenwoordiger? De democratie in Westland is op veel vlakken op een dieptepunt beland. De burger betaalt om die plannen te realiseren.

De ondernemer lacht zich rot over zoveel domheid! Westlands burgers mogen verontrust zijn over de kwaliteit van het denken en handelen van onze bestuurders! Frank Quix van de universiteit Amsterdam zegt dat er zelfs 30.000 winkels in NL weg moeten om de rest rendabel te maken.

Nou ja, als burger heb je dagelijks te maken met het al dan niet foute beleid van de gemeente. De vele verkeersproblemen en luchtverontreiniging in Naaldwijk worden door de komst van de XL nog groter en daar zit toch niemand op te wachten lijkt mij... Uiteindelijk betaalt de burger de rekening.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.