Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

16 feb. 2015

Machtssysteem EU staat onder drukbrief  31 januari 2015

-------------------------
Machtssysteem EU onder druk
In Europa steekt een storm op die de macht van de zittende politici welke het keiharde kapitalisme omarmen aantast. Geert Mak schrijft daar helder over in het AD (31012015)

 De EU moet zichzelf opnieuw uitvinden en zo is het. Al jaren ligt de macht in de wereld bij een klein groepje zoals:  banken, machtige lobbyisten, wapenindustrie, dictators, Imams en de politieke elite. Zelfverrijking is leidraad en het gewone volk lijdt. Het onderwijs, de zorg, woningcorporaties, de politiek, het  verzuipt onder dikke lagen, vaak onkundig, management en de machtigen aan de top. Het houdt elkaar in stand.

Samen doen is het credo van veel leiders, maar ze bedoelen in hun belang. Interim managers plukken de zaak leeg en lossen de problemen niet op. Politici geilen op onbetaalbare megalomane projecten waar het volk voor moet bloeden. Pensioenfondsen maken miljarden winst, toch gaat het pensioen naar beneden, het zijn rekentrucs. Huren stijgen exorbitant en betaalbare huizen worden bijna niet gebouwd.  Energie is voor het grootste deel belasting. 
Alles draait om de winst van de financiële sector en de grootaandeelhouders. Ook lokaal nemen bestuurders en politici een loopje met de kiezer. 

En in Amerika kopen miljardairs een president om hun belangen veilig te stellen. Democratie wordt dus een lachertje!
Kernprobleem is de groeiende overbevolking, het lage opleidingsniveau van velen, analfabetisme, religieuze waanzin en ziekelijk fanatisme. En het leeg plunderen van de aarde in een moordend tempo en dat vooral om zinloze producten te maken. En veel onnodig (kant-en-klaar) voedsel dat de naam gezond niet kan verdragen door de foute toevoegingen ( e-nummers). Afvalbergen rijzen tot in de hemel. Wegwerpen is tot de norm.
 
De productie van vlees en melkproducten is een dieronvriendelijke industrie die verreweg het grootste aandeel heeft in ontbossing en opwarming van de aarde en het is nog ongezond ook, vol met antibiotica en groeihormonen.

De onvrede uit zich in nieuwe links nationalistisch egocentrisch denkende partijen als Syriza, Podemos en Pegida, en extreem rechts als Front National, Lega Nord, PVV, Defense Lique, NPD  enz. Er  is heropleving van de sociale strijd, een klassestrijd en toenemend populisme bij de voormannen waarbij het Ik en Wij centraal staan. Gevestigde partijen verzwakken en zijn tot op het bot verdeeld in hun eigen egocentrische machtsstrijd. 

Ook zie je miljoenen op drift raken en ontheemd op pad gaan. Gedwongen door godsdienstwaanzinnigen en/of onderdrukking door de rijke elite en ontbreken van toekomst. Break the system wordt misschien een nieuwe populistische oproep! 
De storm begint pas!

Door een maatschappij waar het eigen ego en eigen bezit centraal staan nemen collectieve waarden af en dus ook normen en waarden van fatsoen, rechtvaardigheid en medemenselijkheid.
 
Er is nieuwe smeerolie nodig om de maatschappij weer naar een goede orde te krijgen waarbij dan ook een ieder in de rijkdommen kan delen en wel zo dat de aarde niet langer wordt vernield. Want alle shit van nu valt in het niet bij de klimaatproblemen in de toekomst als de aarde deels onleefbaar wordt. 
Samenwerken, solidariteit en de vruchten van de aarde rechtvaardiger verdelen moet leidraad worden. Willen we tenminste hen die na ons komen een leefbare aarde nalaten, als we zo door gaan gaat het fout. Geert Mak, de Paus en velen met hen hebben gelijk, het moet echt anders! We moeten niet streven naar nog méér, maar naar beter voor allen. 

Helaas wordt je als je dit zegt voor gek verklaard!

De ondergang van de aarde!

Copyright: Cartoon Aad van Uffelen 2015

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.