Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

11 feb. 2015

CDA Westland wil Windbomen


De Windboom een nieuwe loot aan de windmolensoap!

CDA Westland wil Windbomen in Westland plaatsen. Het Hele Westland 4 februari 2015

Er zijn al heel wat fraaie vormen van windmolens uitgevonden. Helaas is nog geen enkele zo duurzaam en rendabel dat deze ook verantwoord kan worden ingezet om stroom te produceren. Windmolens zijn niet rendabel zonder enorm veel subsidie en dat blijft voorlopig zo.
Voorstanders prediken hun verhaal wel zo dat windmolens als het ei van Columbus worden gezien, een goddelijk geschenk dat niemand mag weigeren.

Tegenstanders vinden vele argumenten waarom het juist een heel slecht idee is. Beide groepen overdrijven natuurlijk in hun betoog, maar de tegenstanders hebben wel heel goede argumenten. Ik heb hier al veel over gepubliceerd, maar het is zoals met een geloof, je gelooft of niet. En al is je geloof pure nonsens, een gelovige of iemand die is omgekocht, breng je niet op andere gedachten.
Zo is het ook met windmolens. En vergeet niet dat de windmolenlobby zeer sterk is, schatrijk en dus profijtelijk voor sommige politici. Daarom moeten de feiten spreken en daar doen politici niet aan mee. En de burger? Och die heeft het nog te goed om zich erg druk te maken, althans in Westland. Wat is nu waar en wat is onzin?

Dan nu de windboom een nieuwe windmolen!
De hoogte van de windboom valt mee, tot ca. 10 meter en men denkt ze als straatbomen te kunnen zetten. De vraag is of je echte bomen moet vervangen voor deze kunstbomen. Nee is mijn antwoord. Er bij plaatsen, dat zal niet gaan want ze moeten vrij staan om wind te vangen en laag bij de grond is te weinig wind. Er is al geen ruimte voor gewone bomen laat staan voor kunstbomen!
De Westlandse stad zal het moeten doen met kunstbomen die stroom produceren zo valt te vrezen als het CDA zijn zin krijgt. Geen afvang meer van CO2, fijnstof , NOX en geen leefgebied meer voor de vogels en insecten en geen lentebloesem en herfstkleuren, dus de biodiversiteit krijgt de genadeklap. Of je kunt ze op de daken zetten misschien? Hmmm geen goed idee.
Vroeger stonden de daken vol met TV antennes, een oerwoud was het, nu zie je een chaos aan schotelantennes en GSM masten. In je eigen tuin kan bij de meeste mensen niet want de windboom is 8 meter breed en hij werkt alleen op een plek waar voldoende wind staat. Dus eigenlijk hoog of op een venturiplek!
En laten we aub geen groen kappen om deze windbomen te gaan plaatsen, dan zijn we echt los van de bol.

De windbomen kunnen al bij heel weinig wind stroom produceren. Daardoor zou hij niet ca. 100 dagen, zoals een grote molen, maar ruim 200 dagen per jaar stroom opwekken, helaas is de opbrengst van een windboom uiterst minimaal en ligt rond 3 Kilowatt. Per jaar zou hij ca. 3000 kWh stroom kunnen leveren, voldoende voor 1 woning. Wat zeg je, 1 boom voor 1 woning?

Vergeten wordt door de voorstanders ook de kosten te noemen van productie, gebruik van kunststoffen, zeldzame metalen en andere materialen. een windmolen gaat maar 15 tot 20 jaar mee. Die in De Lier was al binnen 10 jaar gesloopt om nieuwe subsidie te kunnen opstrijken... De productie zelf kost ook veel energie, evenals het plaatsen en onderhoud. De totale CO2 uitstoot daarvan is enorm. Je kunt je afvragen of het voordeel van minder CO2 als de molen draait opweegt tegen alle CO2 tijdens productie, levensduur, afbraak en recycling. Ik meen van niet.

Stroom opgewekt door een kleine windturbine kost 20 tot 35 eurocent per kWh
Strroom opgewekt door een grote windmolen kost 9 tot 12 eurocent per kWh.
Stroom uit een gas of kolencentrale kost een paar cent.
Stroom uit zonnecentrales zoals in Dubai kost ook een paar cent.

Als het rendement van welke molen dan ook niet minstens 300 % beter wordt, de levensduur wordt verdubbeld en onderhoudskosten omlaag gaan, worden ze nooit rendabel.
En dan hebben we het nog niet over alle andere nadelen. Wat te denken van de mega berg afval dat moeilijk te recyclen is. Eigenlijk is het enige voordeel van windmolens dat als ze draaien de wind gratis is. En voor een kleine groep is het gewoon vet cashen!

Hoeveel windmolens nodig om Westlandse woningen van stroom te voorzien?
Een grote windmolen van 2 MW, levert per jaar ca. 4.000.000 kWh aan elektriciteit op. Eén zo’n windmolen kan voor zo’n 1.200 huishoudens elektriciteit opwekken.
In Westland staan 43.000 huizen dus dan zijn er 36 grote windmolens nodig als je die van windstroom wil voorzien.
De energie voor bedrijven, kantoorpanden e.d. rekenen we niet mee. Doen we dat wel dan zijn er honderden windmolens nodig van het grootste formaat. (180 meter hoog) Elke grote 2 MW windmolen kost de samenleving aan subsidie jaarlijks ruim 300.000 euro. Dus alleen in Westland kost dat aan subsidie al 11 miljoen per jaar.

Wil je de door het CDA gewenste windboom in Westland plaatsen, dan heb je 43.000 windbomen nodig want er is minimaal 1 boom per woning nodig en er zijn 43.000 huizen in Westland... Wist u dat we in Westland nog niet eens zoveel echte bomen hebben? Waar zou je ze eigenlijk neer moeten zetten? Of doen we er alleen een paar voor de symboliek? Kijk eens hoe duurzaam en vooruitstrevend we zijn! Westland als duurzaamste glastuinbouwgemeente.

(Zelfs als maar bijv. 18.000 windbomen (omdat we ook zonnepanelen etc hebben) nodig zijn lukt het niet ze te plaatsen. Al deze windbomen leveren naast stroom ook een constant zoemgeluid (ritselen als bladeren noemt de bedenker het) op waar mensen totaal van ontregeld kunnen raken. Vooral mensen met oorsuizen (tinnitus) zijn dan echt de klos, die kunnen dan beter gelijk de pil van Drion innemen evenals mensen die gevoelig zijn voor geluidoverlast of die constant hoofdpijn hebben. En dan weten we ook nog niet wat voor invloed het heeft op de dieren en vogels.
En dan moeten we natuurlijk nog steeds met gas, restwarmte etc. de verwarming van huizen en bedrijven regelen. En er moeten backupsystemen voor stroom zijn want het waait niet altijd.

O ja, ik merk nog op dat de geniale Nederlandse uitvinding, de Liam F1 Urban Wind (een kleine wokkelturbine) vorig jaar de hemel in is geprezen, maar ook deze is te duur, te weinig opbrengst, te veel nadelen.  http://dearchimedes.com/liam/
Tja, er zijn al vele kleine windmolens uitgevonden, soms heel mooie ontwerpen, om er een paar te noemen: Aircon, Sirocco, Marc, Skystream, Fortis, Bergey, Iskra, Pam, Tulip, Silentwind, Energyball, WRE, Swift, Turby, Windwalker, Montana, Passaat, Airdolphin, ampair,
Liam F1 Urban Wind enzovoort. Rendabel is er niet een.
Tot slot, een enkele windboom kost ca. 30.000 euro en daarbij komen kosten als plaatsing, (eventueel een vergunning), onderhoud en afschrijving. De vraag is dan, wat zijn de totale installatiekosten, de jaarlijkse kosten, afschrijving en hoe verhoudt dit zich naar de stroomopbrengst van ca. 3000 kWh per windboom. En moeten ze onder de subsidieregeling gaan vallen? En wat is de bijkomende schade voor mens, dier en natuur, burenruzie?
Een set zonnepanelen van 5000 euro levert ook al ruim 3000 kWh stroom en die leg je uit de weg op het dak... Spijtig, maar het CDA roept zo maar wat want dit is onhaalbare nonsens.

Aad van Uffelen
6 februari 2015
--
Enkele Bronnen voor nog meer windplezier  :-)


Nationaal kritisch platform windenergie
http://www.nkpw.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.