Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

12 okt. 2013

12 vragen aan D-Reizen

Artikel 4  12 oktober 2013  (lees ook hieronder art. 1, 2 en 3)

12 vragen aan D-Reizen  12 oktober 2013

Van nabij maak ik de droeve onttakeling mee van een succesvol reisbureau Globe. Natuurlijk mag je de oude eigenaren schuldig vinden aan het failliet en alle ellende die hieruit voorkomt. Mismanagement, zelfoverschatting en arrogantie is in de top van het bedrijfsleven en bij banken niet ongewoon, dus ook hier mag je aannemen dat dat de oorzaak is van het failliet.

11 oktober hebben een aantal ontslagen Globe medewerksters gehoord of ze in dienst mogen treden bij D_Reizen. Maar heel veel vragen zijn niet adequaat beantwoord en om hen wat te helpen bij hun besluit heb ik hieronder maar eens 12 belangrijke vragen opgesteld. Succes er mee en sterkte bij jullie besluit. En ik leef met jullie mee.

Aad van Uffelen

----

Na het drama voor personeel en klant van het onnodige failliet van Globe en de overname door D-Reizen, creëert D-Reizen nu een vervolgdrama door de wijze waarop ze Globe wil integreren in de winkels van D-Reizen. Op 11 oktober hebben veel Globe medewerksters te horen gekregen of ze wel of niet bij D-Reizen welkom zijn. Voor velen blijkt dat toch niet het geval te zijn en enkelen weten nog van niets. Feit is dat succesvolle winkels zijn ontmanteld, teams uit elkaar worden gerukt en het ‘’warme welkom van D-Reizen uitloopt op een’’koud afscheid en einde van teams en winkels’’. Het beleid, de sollicitatiewijze, gebrek aan informatie over werken bij D-Reizen, en communicatie, van de leiding van D-Reizen is onbegrijpelijk en schokkend voor de mensen in de winkels. 11 oktober is zwarte vrijdag voor Globe medewerksters geworden en de vraag is of dat nog ooit goed komt?

1.      Waarom ontmantelt D-Reizen de meeste winkelteams, ontslaat de helft en mixt de rest en laat daar weel een groot deel van in andere winkels werken, soms ver weg. Succesvolle teams worden zo uit elkaar gerukt, de klantrelatie vernield en mensen moeten in een hen vreemde omgeving van nul af weer gaan werken aan de opbouw van klantvertrouwen. Dit is toch onbegrijpelijk?
 

2.       Wat zijn de voordelen die D-Reizen meent te hebben van hun keuze om ‘’winning teams’’ te ontmantelen, te halveren en te mixen met hen onbekende andere reismedewerksters?
 

3.       Ziet D-Reizen niet dat daarmee het achterblijvende deel van het kapot gemaakte team ontmoedigd is geraakt en ziet D-Reizen niet dat een van de moeilijkste zaken als het samenstellen van een succesvol team, op deze manier op een ramp uit loopt en mogelijk ook D-Reizen als geheel in gevaar brengt?
 

4.      Weet D-Reizen niet dat het extreem moeilijk is om goede, enthousiaste, bekwame, slimme mensen te vinden die in een team passen. Soms zijn vele sollicitaties nodig om de juiste persoon te vinden. D-Reizen gooien alles in een mixer, draait even en trekt lootjes om een team bij elkaar te zetten. Ziet D-Reizen niet dat in een team samenhang, verband, vertrouwen, bereidheid voor elkaar, en ook kennis en uitstraling naar de klant moet zitten en het moet ook passen bij die klant.
 

5.      Hoe denkt D-Reizen als voorbeeld een succesvolle winkel waar nu een team van bijv. 5 mensen zit, waarvan 2 ontslagen, 1 verplaatst naar Verweggistan en 2 blijven zitten, aangevuld met 1 persoon uit den vreemde een succesvol nieuw team kan worden? En hoe denkt D-Reizen het team weer op sterkte te brengen om de omzetten te halen die er waren en liefst meer? Vinden van de juiste collega in een winkel is als zoeken naar een speld in een hooiberg, dus wat is het antwoord?

 

6.      D-Reizen meent een totaal Globe klantenbestand te hebben gekocht en meent ook dat al die mensen van Globe met haar kwaliteit en uitstraling en service, allemaal overstappen naar D-Reizen, wat toch een 100 % andere soort winkeluitstraling en klantomgang heeft?  Hoe denkt D-Reizen dit te realiseren in een tijd dat het begrip Vaste klant bijna niet meer bestaat? Is dit geen misrekening? En… de succesteams zijn nu ontmanteld dus de klant vindt niet meer de vertrouwde omgeving, wat nu?
 

7.      In haar informatie naar de Globe medewerksters toe is D-Reizen volstrekt te kort geschoten en behandelt mensen niet ‘’warm’’ maar als nummers die straks een kunstje mogen komen doen, voor zover ze worden aangenomen, en dat onder toezicht van ‘’big brother is watching you’’.  De brief Uitkomst van de selectiegesprekken is een opsomming van algemene en vage zaken en is op veel punten niet concreet, waarom niet? Op basis van de sollicitatiegesprekken, die deze naam niet mogen hebben, van soms maar 12 minuten, kan men niet met droge ogen zeggen dat het serieus was bedoeld. Het leek meer op een vee keuring, even zien wie wie is en dat is het. Van een serieus sollicitatiegesprek is natuurlijk geen sprake geweest. Waarom is dat op die slechte wijze uitgevoerd?
 

8.      Waarom informeert D-Reizen de mensen niet open, eerlijk en adequaat over zaken als: wat betekent werken bij D-Reizen precies voor je; wat zijn de exacte arbeidsvoorwaarden. Er wordt gesproken over een basis en over een beloningstructuur op het salaris. Onduidelijk is wat wordt bedoeld, er is sprake van een maximum salaris, maar wat is het basissalaris, is dat wat in de CAO staat bij een schaal? En hoe kan iemand dan groeien tot het maximum? En wat voor rol speelt het beloningssysteem van D-Reizen hierin? Betekent het ook dat halen van targets, of mindere perioden kan leiden tot variatie in je salaris?
Waarom conformeert D-Reizen zich niet een op een met de CAO van de reizenbranche en maakt het loonbouwwerk eenduidig duidelijk?


9.      Er wordt gewerkt met flexibele contracten met een maximum en minimum aan uren. Het lijkt er op dat dit betekent dat iemand bijv. 3 dagen wil werken soms krijgt te horen, je hoeft nu maar 1 of 2 dagen te komen en straks ineens 4 of 5 dagen, en hoe zit het met zondagopening? Voor mensen met kinderen en eventueel een andere deelbaan of dat men sociaal vrijwilligerswerk doet, leidt dit tot onmogelijke situaties. Voorziet D-Reizen dit dan niet? In feite claimt en gijzelt D-Reizen iedereen voor bijna de hele week en dan nog voor een laag loontje!


10.   In winkels is straks geen winkelmanager meer en is het ieder voor zijn eigen target, anders krijg je op je kop van D-Reizen en lig je er zo uit. Dus van een prettig team is geen sprake meer, ieder probeert straks de beste klanten er uit te graaien. Een team wordt dus niet aangestuurd en problemen moet ieder zelf maar oplossen, wordt dat een vechtmentaliteit?
Roosters maken doet een roostermaker, maar wordt die dan de baas in de winkel en dwingt die alles af op het punt van wanneer werken? Flexibel elkaar opvangen en ondersteunen en helpen lijkt tot het verleden te behoren. Waarom kiest D-Reizen voor deze individueel gerichte methode waarbij je eigen target centraal staat en steeds ontslag boven je hoofd hangt, en in ieder geval gedurende een periode van 2 jaar tijdelijke contracten zoals het nu lijkt?
Mensen met nu een vast contract krijgen die nu ook een tijdelijk contract? Dan leven ze opnieuw in onzekerheid. Kan D-Reizen dit uitleggen hoe op deze wijze succesvolle team kunnen ontstaan?

 
11.   D-Reizen legt mensen die in dienst komen een Relatiebeding ) (concurrentiebeding) op.
Is het niet zo dat dit een prima gedachte is voor dik betaalde managers/directeuren, maar dat het voor mensen op de werkvloer, met een karig loon van 10 tot 12 euro bruto per uur volkomen absurd is? En denkt D-Reizen dat hard te kunnen maken via een rechter als een reismedewerkster besluit elders in de reizen een baan te zoeken? Waarom denkt D-Reizen dat deze arbeidsvoorwaarde onder de noemer ‘’warm welkom’’ valt?
Mensen die nu ontslagen zijn of het contract van D_Reizen en de winkelformule niet aanvaardbaar vinden moeten toch zonder dreigbrieven van D_Reizen voor zichzelf als ZRA kunnen beginnen of bij een andere reisorganisatie kunnen gaan werken? En als klanten hen volgen dan is dat gewoon zo, toch?
Het contract dat wordt geboden lijkt eerder een wurgcontract vol onzekerheden en veel is onduidelijk. Waarom krijgen mensen niet de tijd en de informatie om een afgewogen besluit te nemen?

 
12.   Wat moeten nu ontslagen mensen die tot 1 nov in dienst van Globe zijn, moeten die tot die tijd hun werkmoment in de winkel komen invullen? En gaat dat echt werken?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.