Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

12 okt. 2013

Lopen ontslagen Globe reisverkoopsters een enorm risico bij D_Reizen?

Opm. Aad van Uffelen

Artikel 5  12 oktober 2013  (lees ook hieronder art. 1 t/m 4)

Het lijkt er op zoals ik zelf eerder stelde dat ontslagen Globe reisverkoopsters die bij D-Reizen gaan werken een risico lopen! Essentieel is dat men tijdig eerlijke, objectieve en juiste informatie krijgt van D-Reizen en dat is nog niet goed gebeurd. Ook moeten mensen tijd hebben om zich te laten adviseren. D-Reizen speelt het spel nog niet echt eerlijk en transparant. Jammer dat ook de Ondernemingsraad van Globe en de Vakbonden niets van zich laten horen.

Het onderstaande artikel ontving ik en heb ik direct op mijn weblog gezet om de mensen nog wat extra advies en ondersteuning te kunnen verlenen. Dit artikel refereert aan mijn eigen artikelen over het Globe drama, en geeft aanvullend zeer belangrijke informatie. LEES DIT ARTIKEL.

(Lees ook de artikelen 1 tot en met 4 onder dit artikel)
 
Onderstaand artikel is onder verantwoording van de auteur beschreven wiens naam bij mij bekend is, maar niet hier wordt vermeld. De auteur gaat in op door mij geplaatste artikelen en geeft belangrijke aanvullende informatie die elke Globe reisverkoopster MOET weten...

12 oktober 2013 

1. Concurrentie beding: wordt in ieder geval niet gehonoreerd door een rechter als de (ex) medewerker in een lage loonschaal is ingedeeld. Daar is meer dan voldoende jurisprudentie over.

In geval van faillissement komen vervolgens alle overeenkomsten te vervallen. Dus ook de arbeidsovereenkomst. Zo er al een concurrentiebeding in dit contract stond (wat dus niet geldig is, zie hier boven), dan komt het in ieder geval te vervallen door het faillissement. Immers: in geval van faillissement komen van rechtswege alle overeenkomsten te vervallen. 

2. Arbeidsaanbod van D Reizen:

Voor ex Globe medewerkers die een part time baan hadden (niet meer dan 30 uur per week) en bovendien niet hoger ingeschaald waren dan loongroep 4 zal het lood om oud ijzer zijn. Gesteld dat D Reizen de anciënniteit honoreert die men had opgebouwd in loongroep 4. Alsmede dat de nieuwe arbeidsovereenkomst minimaal het zelfde aantal uren kent als in de arbeidsovereenkomst met Globe.

Het enige risico dat deze medewerksters lopen is dat na afloop van het eerste contract van een half jaar, als gevolg van een mogelijke reorganisatie, de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd.

Let dan op of er in de arbeidsovereenkomst met D Reizen een concurrentiebeding staat vermeld. In ieder geval geldt ook dan dat in een lage loongroep een concurrentiebeding voor de rechter niet standhoudt. Dit zal zeker ook gelden voor eventuele oude know how (van Globe relaties) verworden in de tijd dat er voor Globe werd gewerkt.

D Reizen kan bij beëindiging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst wél weer de medewerker sterk onder druk zetten refererend aan het concurrentiebeding dat met D Reizen is afgesloten. D Reizen zal dan een punt hebben voor klantcontacten onder D Reizen verworven. Zeker niet voor wat betreft de oude Globe contacten.
Nogmaals: een rechter zal zeker in het belang van de medewerker oordelen. De rechter zal ongetwijfeld ook stellen dat D Reizen bewust een risico heeft genomen door de door de curator ontslagen Globe medewerkers een contract van slechts een half jaar aan te bieden.
Het kan toch niet zo zijn, zal de rechter beoordelen, dat je met een half jaar contract de volledige toekomst van iemand onmogelijk maakt als je er als werkgever voor gekozen hebt slechts 6 maanden contract aan te bieden.

 
3. Ex Globe medewerkers die in loonschaal 4 zaten, maar een full time baan hadden: die moeten vreselijk oppassen: D Reizen biedt een contract aan van minimaal 30 uur, maximaal 36 uur. We moeten er van uitgaan, dat zeker de eerste maanden de filialen nog niet "volaan" draaien. Dat men dus maar 30 uur (zo niet minder) hoeft te werken. In dat geval heeft men recht op slechts 77 % van het oude loon (er van uitgaande dat de loonschaal en de anciënniteit gelijk is aan de situatie bij Globe. Let nu ook goed op: als na 6 maanden de overeenkomst niet verlengd wordt, heeft men slechts recht op WW over het gemiddelde inkomen van de laatste 6 maanden. Dat gemiddelde zou dus wel eens aanzienlijk lager kunnen zijn. Met als gevolg een WW uitkering die aanzienlijk lager is dan de WW uitkering waar men nu recht op heeft.

 

4. Office Managers:

Voor office managers ligt de zaak veel slechter:

Loonschaal 6 kent D Reizen niet (meer), laat staan loonschaal 7 of 8. Als een office manager al door D Reizen een baan aangeboden krijgt, zal het salaris uit loonschaal 4 aangeboden worden. Dit alleen al kan een salarisvermindering van 25 %- 30 % bruto inhouden. Daarnaast zullen de meeste office managers full time of zeker 80 % gewerkt hebben. Ook zij krijgen een part time contract aangeboden met 30 - 36 uur per week.

Uitgaande van een full time situatie bij Globe, zal men dus ook moeten rekenen met een vermindering van het aantal uren tot 79 %. Daarnaast een salaris reductie (loonschaal 4 i.p.v. loonschaal 6 of 7) met 25 %.

Een medewerkster die onder Globe full time werkte, zal dus rekening moeten houden in een worst case situatie met een salarisvermindering van tot wel 40 %. Ook als deze contracten niet verlengd worden, heeft men dus slechts recht op een WW uitkering die berekend wordt over het gemiddelde salaris wat men bij D Reizen heeft verdiend.
Voorwaar geen prettig vooruitzicht.
 

5. Aanvang dienstverband:

D Reizen biedt een dienstverband aan dat (volgens mijn informatie) aanvangt per 1 november. Tegelijkertijd verwacht D Reizen dat er al arbeid wordt verricht m.i.v. dinsdag 15 oktober. Dat lijkt mij niet juist, niet wenselijk ook. Denk aan de volgende punten:

Tot 8 november geldt de opzeggingstermijn van Globe. Wordt door het UWV 100 % van het laatste salaris doorbetaald. Het kan toch niet zo zijn, dat D Reizen hiervan profiteert door wel je diensten te verlangen, doch geen salaris uit te betalen.
 

6. Aansprakelijkheid:

Normaal staat de aansprakelijkheid in de kleine lettertjes van een arbeidsovereenkomst beschreven. Er is echter voor geen van de Globe medewerkers inmiddels een nieuwe arbeidsovereenkomst met D Reizen. Daarom:

Een ander punt, wellicht belangrijker, is het volgende: aangezien je werkzaamheden verricht zonder dienstverband met D Reizen, is D Reizen ook niet verantwoordelijk / aansprakelijk voor de kwaliteit van je werk. Nu gaan we natuurlijk uit van goed gekwalificeerde reisadviseurs die overstappen naar D Reizen. Maar: ook goed gekwalificeerde reisadviseurs maken wel eens een fout. Soms zelfs bijzonder dure fouten. Als sprake is van een dienstverband, is “de baas” verantwoordelijk voor het afhandelen en betalen van de fout. Als er echter geen sprake is van een dienstverband, zou het wel eens zo kunnen zijn, dat je zélf verantwoordelijk kunt worden gesteld voor de kosten die verband houden met het afhandelen van een eventuele fout. Als zelfstandige (dat ben je dan immers tot 1 november) zou je dan een aansprakelijkheidverzekering moeten afsluiten, om de risico’s in te dekken. Denk bijv. ook aan een eventualiteit als het behulpzaam zijn bij het vervangen van de lichtbak. De bak blijkt te zwaar te zijn, glijdt uit je handen, komt met kracht op je voet terecht, of, erger, op het hoofd van een passant. Normaal heeft iedere onderneming voor haar personeel een WA polis lopen. Echter: tot 1 november ben je geen personeel. Wie is dan aansprakelijk?

Zo kan ik nog wel een aantal voorbeelden oplepelen die normaal gesproken, als je in loondienst bent, geen problemen opleveren. De baas heeft immers alle risico’s verzekerd of denkt de schade van eventuele fouten.

Dat is allemaal maar net de vraag als je nog niet in dienst bent, maar wél arbeid verricht voor een toekomstige baas.
 

7. Bedenktijd:

Inmiddels heeft D Reizen de “uitverkorenen” voor een baan bij D Reizen een mail bevestigd met daarin slechts een deel van het aanbod. Wel het salarisaanbod op basis van een voltijd betrekking. Echter: geen secundaire voorwaarden. En die zijn juist in deze omstandigheden zo belangrijk.

De Reizen speelt het slim: ze hebben de mail verzonden op vrijdag avond. Je wordt door D Reizen verplicht vóór maandag ochtend akkoord te gaan. Je hebt dus niet de mogelijkheid een juridisch adviseur, een arbeidsrecht specialist, kortom: geen enkele rechtsspecialist, te laten kijken naar het aanbod.

Dat kan toch niet waar zijn. D Reizen kan toch van niemand verlangen om “in the blind” een aanbod te accepteren. Dan vragen ze toch wel erg veel van je. Dan vertrouw je wel heel erg op de blauwe ogen van Wil van den Hoogen of Cor van Eijden (gesteld dat ze blauwe ogen hebben). Als ik werkgever zou zijn en een dergelijk aanbod aan een toekomstig werknemer zou sturen, zou je een erg slechte indruk op mij maken als je op deze brief positief zou reageren. Ik zou denken dat je met dezelfde naïviteit je werk zou uitvoeren, En dat zou niet voor je pleiten.

Kom op, D Reizen: ga correct om meet je toekomstige arbeids – kapitaal. Ik neem toch aan dat D Reizen een langdurige relatie ook met de 250 nieuwe medewerkers wil aangaan? Dan is dit niet de methode.

Ik zou jullie willen adviseren: ga met het aanbod van D Reizen en de inhoud van dit schrijven, alsmede je oude arbeidsovereenkomst en salarisstroken naar een arbeidsrechtspecialist lop maandag. Meldt dit aan D Reizen en dat je graag nader contact met d Reizen opneemt, zodra je advies hebt ingewonnen. D Reizen zal dit zeker respecteren. Ten minste: als ze correct zijn.

 
8. Doe vooral wat je hart / je gevoel je ingeeft:

Banen in de reisindustrie, met name in de retail bij reisbureaus, zijn steeds dunner gezaaid. Daar heeft het faillissement van Globe zeker in negatieve zin aan bijgedragen. Ik realiseer mij dat het uitermate moeilijk is om in de reisbranche een nieuwe baan te vinden. Werk je graag in de reisbranche, geniet je van het reisbureau - werk, de omgeving, de lol van het verkopen van reisdromen, tel dan je knopen.
 
Wellicht is het aanbod van D Reizen één van de laatste kansen om in de reisbranche nog aan de bak te komen. Wellicht dat de voorspellingen van Joost Romeijn uit de Telegraaf uitkomen, en is er over enkele jaren nog maar ruimte over voor een zeer beperkt aantal retail ondernemingen.
 
Als je een aanbod krijgt van D Reizen, zou dit wel eens je laatste kans kunnen zijn. Wellicht voor een korte periode (bijv. 6 maanden), wellicht voor een wat langere, maar ook beperkte periode: ook D Reizen zal immers op termijn het aantal vestigingen moeten inkrimpen naar gelang de omzet verschuift naar internet en super gespecialiseerde reisbureaus.

Natuurlijk kan het zijn, dat D Reizen leuke vooruitzichten heeft voorgespiegeld. Ik doe daar geen uitspraak over. De meeste van ons zullen immers liever werken dan in de WW lopen.

Ik heb bovenstaande punten slechts vermeld, zodat je goed geïnformeerd bent, weet waarvoor je tekent.

Het kan natuurlijk zijn, dat nadat ik dit stuk geschreven heb, de omstandigheden gewijzigd zijn, dat D Reizen op de kritiekpunten ingaat. Dat zou wenselijk zijn. Ik kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van alle beschreven situaties. Die kunnen immers van geval tot geval anders zijn. D Reizen heeft ook het recht om van geval tot geval met een aangepast voorstel te komen. 

Naam van de schrijver bij Aad van Uffelen bekend, maar wordt niet vrij gegeven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.