Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

12 jan. 2013


11-01-2013
Windmolens niet in Westland plaatsen
In het in januari door de Raad vast te stellen duurzaamheidbeleid van de gemeente Westland staat dat er ruimte moet zijn voor windmolens.


De discussie over wel of geen grote windmolens laait dus weer op, net als in 2009. Onder het mom van duurzaamheid willen steeds meer bedrijven heel Westland vol zetten met deze monstrueuze gevaarten van meer dan 100 meter hoog.

Bedrijven krijgen veel subsidie bij het bouwen en beheren van een windmolen, maar ze hebben alleen oog voor de eigen winst en hebben lak aan een verpeste leefomgeving voor de burgers.
Ik vind dat er genoeg mogelijkheden zijn voor duurzame energieopwekking en dat windmolens daar niet bij horen.


Vooral nadelen aan Windenergie

Mijn argumenten tegen windmolens zijn deze:

·         Zonder miljoenen subsidie is windenergie onbetaalbaar en niet rendabel. Het is verspilling van belastinggeld. Alleen de ondernemer wordt er beter van. Burgers betalen steeds meer belasting op energie om windmolens e.d. te subsidiëren, wel een paar ton per windmolen per jaar.

·         Ieder jaar sterven duizenden vogels in de wieken van de windturbines. Vleermuizen sterven of raken gewond door het luchtdrukverschil bij de wieken.

·         Windturbines geven in bevolkte gebieden overlast door de flikkerende schaduw.

·         Windmolens zijn gevaarlijk voor mensen. Ze maken lawaai door het draaien van de wieken en andere delen van de molen. Het geluid kan wel 100 Db bedragen.

·         Amerikaans onderzoek door dr. Nina Piermont geeft aan dat mensen ziek kunnen worden door het windmolensyndroom. Onze oren blijken gevoelig voor de lage bromtoon van de molens en daardoor kunnen mensen ernstig ziek worden, last krijgen van oorsuizingen, duizeligheid, paniekaanvallen, migraine, etcetera. (De pers 3 augustus 2009) Binnen een straal van 2 km kunnen ziekteverschijnselen ontstaan.

·         Nederland produceert nu al veel meer stroom dan het gebruikt, extra stroom is alleen voor export nuttig. (De Pers 08092009 – rapport TenneT Monitoring Leveringszekerheid 2008-2024)

·         Levensduur van windmolens is maar 12 tot 20 jaar, met als gevolg een afvalberg van de oude rotorbladen.

·         Er ontstaat economische schade, totale industrialisering van Westland en kapot maken van toerisme als nieuwe economie.

·         Plaatsing van windmolens in Westland is lelijk en verpest de ruimtelijke kwaliteit, het uitzicht en het landschap. De windmolen bij Westerlee is zo een voorbeeld. Molens nemen ook een enorme hoeveelheid kostbare ruimte in beslag.

Wel duurzame energie nodig
We moeten kiezen in Westland dat er geïnvesteerd wordt in duurzame energie zoals: zon- en getijdenenergie, restwarmte, geothermie , warm-koude opslag, aardwarmte enzovoort. Grote windmolens maken van Westland een lelijk bedrijventerrein, zelfs al zet je die molens aan de buitengrenzen wordt het landschap verpest.
Deskundigen stellen: windmolens zijn niet milieuvriendelijk, slecht voor mensen en dieren. Ze draaien alleen op subsidie.
Ik roep alle politieke partijen op wel voor duurzaamheid te stemmen, maar tegen grote windmolens. Westland moet worden behoed voor verpesten van de leefomgeving en zieke burgers.
Duurzaamheid is geen trend, maar noodzaak voor een betere balans op aarde en een gezondere manier om om te gaan met de grondstoffen, het klimaat en leefbaarheid.
Hierna nog wat links met meer informatie, op Internet staat het er vol mee.http://www.tennet.org/images/176_rapport_Monitoring_Leveringszekerheid_2008-2024_NL_tcm41-18181.pdf
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.