Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

13 okt. 2011

Oranjetunnel – Blankenburgtunnel 12-10-11

Oranjetunnel – Blankenburgtunnel


12 oktober was er in De Kiem in ’s-Gravenzande weer een informatieavond over de beide tunnels (de nieuwe westelijke oeververbinding). Westlanders konden daar de stand van zaken vernemen over deze plannen en de gevolgen daarvan voor de omgeving.
Helaas waren er net als de vorige keer maar ca. 50 Westlanders op komen draven. Westlanders hebben blijkbaar geen belangstelling voor wat hen boven het hoofd hangt! Ik denk dan nog terug aan de grote actie van Maasdijk over het 3-in-1 traject waar honderden in protest bijeen kwamen! Nu bleef het oorverdovend stil.

Als de Oranjetunnel doorgaat, dan worden Maasdijk en De Lier deels afgesneden van de rest van Westland. Met de noodzakelijke extra uitbreiding van andere wegen zoals de N222 en de N223 wordt Westland in 2 delen geknipt. Om nog maar te zwijgen van een eventuele A54 door Westland. In alle plannen is ook nog geen rekening gehouden met de extra verkeerstoename vanuit Den Haag via Westland richting tunnel(s) En nu al zijn de rotondes in de Westlandse wegen zoals de N222 een fileveroorzaker, dat wordt nog wat straks… En 90 % van Westlands grondgebied is al verhard, dat wordt hiermee zeker 95 %! Dag groen, dat leefbaarheid!


Door de aanleg van de tunnel(s) wil men het verkeersprobleem bij de Beneluxtunnel oplossen, welke naar verwachting rond 2022 het niet meer aan. De Rotterdamse haven wil eerst de Blankenburgtunnel (6-baans) en daarna de Oranjetunnel (4-baans) laten aanleggen. Er wordt in verkeersprognoses nog geen rekening gehouden met de teruglopende economie en zoals de Rabobank vandaag meldt minimaal 5 jaar 0-groei. En Prof. Van Duijn zegt zelfs 15 tot 20 jaar… Ook demografische gegevens spelen nauwelijks een rol. Na 2020 zal de bevolking stabiliseren en dan gaan dalen in Nederland. Dat betekent ook dat eindeloze groei niet te verwachten is. En hoe een en ander zich met de filosofie van ‘Local for Local’ verhoudt wordt ook niet uitgelegd.

Indien de tunnel(s) worden aangelegd zal het fileprobleem niet zijn opgelost want bijvoorbeeld van de Beneluxtunnel richting Rotterdam (A20) zal een blijvend fileprobleem ontstaan (mits men daar zeer rigoureuze en kostbare aanpassingen doet of een 2e weg er boven legt) Daarnaast trekken nieuwe wegen nieuw verkeer aan en volgens deskundigen is na enkele jaren het effect weg en staan we toch in de file. En het Westlandse wegennet is nu al overbelast.


LTO Westland en het bedrijfsleven in Westland willen de Blankenburgtunnel omdat dit de beste oplossing is voor de Westlandse verkeersproblemen, voor wat betreft verbindingen Westland-zuid. En het is het minst schadelijk voor het tuinbouwgebied, het landschap en de leefbaarheid. Doordat de Blankenburgtunnel bijna de helft goedkoper is dan de Oranjetunnel kan deze dus ook zo milieuvriendelijk mogelijk worden ingepast door een extra investering van 50 tot 75 miljoen. Hierdoor kan die tunnel over een groter traject onder de grond (of onder water zoals het briljante, maar verworpen plan bij de A4). Doen dus… )


Gemeente Westland, het college is tot nog toe niet zichtbaar in beeld bij dit tunnelvraagstuk. Omliggende gemeenten en Natuurmonumenten weren zich sterk om de Blankenburgtunnel niet door te laten gaan. Te veel vernieling van landschap is het argument. De gemeenteraad in Westland is niet in beeld, je hoort niets van hen en ook bij de bijeenkomst vanavond waren slechts 4 raadsleden aanwezig. Juist de roeptoeteraars op Twitter had ik hier verwacht, helaas! Waarom interesseert de Westlander zich niet voor het tunnelvraagstuk? Ook raadsleden blinken niet uit in belangstelling. Het enige raadslid dat inmiddels een lezenswaardige studie heeft gemaakt is Jan van Rossum (CDA). Ik had toch een wat ander beeld bij volksvertegenwoordigers, juist bij dit soort cruciale vraagstukken die tot in de verre toekomst ingrijpend zijn voor de leefbaarheid en de omgeving, waar is het Geuzenbloed? Westland Verstandig is in ieder geval tegen de Oranjetunnel.
Feit is dat als de Oranjetunnel klaar is er van de Waterweg tot aan Westerlee een megadramatisch verkeersstelsel komt. Wat dat voor invloed op Westland en omgeving zal hebben laat zich raden.


Een oudere man was vanavond aanwezig omdat hij bezorgd was voor de toekomst van zijn kleinkinderen en vroeg of die nog in een leefbare omgeving konden wonen. Ik mag het niet zeggen, maar nu wegwezen kan wel eens de beste optie blijken te zijn (of niet?). Of deze plannen gevolgen hebben voor de Greenport Westland, de woningbouw, leefbaarheid en de luchtkwaliteit, zal de toekomst uitwijzen. Veel mensen zouden wel eens uit een totaal geïndustrialiseerd soort Pernis-Westland, weg willen trekken. Want extra wegen trekken industrieterreinen en veel verkeer aan.
Worden woonwijken als Hoogeland en de Poelzone dan nog wel (af)gebouwd? Of zullen de tunnels juist mensen aantrekken om in Westland te willen wonen en werken? Lees de conclusies in het schema hieronder:

Het schema geeft met + en - aan of de gevolgen goed of slecht zijn.
0 = gevolgen zijn niet goed.
- = gevolgen zijn slecht of -- heel slecht
+ gevolgen zijn goed ++ heel goed
Alleen de bereikbaarheid laat +jes zien!
Definitieve rapporten over de tunnels zijn eind februari 2012 klaar.
In 2015 moet het werk aanvangen en in 2020 moet de eerste tunnel open zijn. En reken op de 2e rond 2030!Oranjetunnel en Blankenburgtunnel

Nog enkele gestelde vragen deze avond en antwoorden die werden gegeven:

Vraag: Een weg van 12 meter hoog geeft dat niet veel geluidoverlast op Maasdijk?
Antwoord: Nee, het gaat maar om 48 Db.
Vraag: Een constant zoemgeluid van een snelweg maakt mensen (en dieren) ziek is bekend uit studies, er gaan per jaar al honderden mensen dood door geluidsstress.
Antwoord: Geen, (blijkbaar niet belangrijk!)
Wegen hoog door het gebied op 12 meter hoog is zeer verstorend voor de omgeving en erg lelijk in het landschap.
Antwoord: Landschapskwaliteit heeft met beleving te maken. Een 12 meter hoge weg heeft niets te maken met landschapsschoon, het is maar hoe je het ziet!
Vraag: Wordt er gekeken naar de 3-in-1 wegen welke nu worden aangelegd. Die zullen onvoldoende capaciteit hebben en vooral het verkeersknooppunt bij Westerlee is dan gelijk al weer onvoldoende.
Antwoord: Dit is niet meegenomen in de berekeningen.
Vraag: Komt er ook een fietspad door de tunnel.
Antwoord: Nee, (ook geen openbaar vervoer zoals een sneltram of zo)
Vraag: Dit gebied behoort tot de 5 ergste luchtvervuilde gebieden ter wereld. U zegt dat deze tunnels en het extra verkeer geen extra luchtvervuiling geven?
Antwoord: Inderdaad is dit gebied zeer ernstig luchtvervuild. Alleen bij de tunnelmonden zal extra luchtvervuiling optreden, maar daar wonen toch geen mensen! Vervuiling wordt via de salderingsmethode opgevangen. (hier wat extra vuiler en elders ietsje schoner maken, dat compenseert dus)


Tot slot, ik volg dit project al een hele tijd, ga naar bijeenkomsten en hou de informatie bij. Eenzijdig kijken naar groei en nog meer winst en bezit, zal in de toekomst niet haalbaar blijken. We zullen echt naar duurzaam moeten en meer local for local.
Ik ben dus benieuwd naar de visionairs in de gemeente Westland welke een goed, inspirerend en betrouwbaar toekomstbeeld kunnen schetsen. Hoe dan ook stroken deze plannen niet met het beleid dat de gemeente aan het ontwikkelen is om een Duurzame gemeente te worden. Vraag is of het allemaal bijdraagt aan een gezonde economische, sociale en culturele ontwikkeling van Westland?
Maar misschien zijn wel heel veel Westlanders heel erg blij met al die tunnels en mega-wegen en vinden ze kritisch denken over een leefbare omgeving wel zinloos gezeur, wel dat mag?

 
Zo doen ze het in Taipei, dwars door de stad een dubbele stalen weg... Een dergelijke constructiehoogte kan deel uit gaan maken van de tunnel/wegtrajecten.

We wachten de ontwikkelingen af.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.