Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

21 sep. 2011

Gemeente Westland een duurzame gemeente!

Wordt de Gemeente Westland een duurzame gemeente?

Binnen de Gemeente Westland  start morgen een discussie  om te komen tot een gedegen standpunt over de weg die de Gemeente Westland zou moeten afleggen om een volledig duurzame gemeente te worden.

Op 22 september 2011 start de gemeente hiertoe met een expertmeeting over duurzaamheid en daaruit zal volgen dat op enig moment de gemeenteraad hierover zal debatteren en besluiten moet nemen.
Het is niet meer de vraag of we een duurzame gemeente moeten worden, maar wanneer en wat dat precies moet betekenen.
In bijgaande publicatie die ik voor mijzelf en als bestuurslid van de lokale politieke partij Westland Verstandig, als voorbereiding op de bijeenkomst duurzaamheid heb gemaakt heb ik getracht van veel verschillende kanten duurzaamheid te belichten. Er is ook een ruime mogelijkheid om via weblinks extra achtergrondinformatie te vinden. 30 jaar kennis en ervaring op gebied van natuur, milieu en duurzaamheid heb ik in dit document verwerkt.

Hoe het proces binnen de gemeente gaat lopen is nog niet bekend, feit is wel dat het een urgent vraagstuk is dat goed dient te worden bestudeerd en waarover een verstandig besluit dient te worden genomen. En wel in samenspel met het bedrijfsleven, organisaties en burgers.
Lees  dit PDF bestand voor zeer uitgebreide informatie over duurzaamheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.