Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

14 sep. 2011

38 procent van Europeanen enigszins gestoord!

38 procent van Europeanen enigszins gestoord!

Uit een onderzoek van de Universiteit van Dresden (Duitsland) blijkt dat jaarlijks ongeveer 165 miljoen Europeanen last hebben van een mentale stoornis. Verschijnselen zoals slapeloosheid, angst, depressie en dementie. Maar 30 % wordt hiervoor behandeld. Dat is toch wel even schrikken!

Hoe zit dat in Westland?
Stel dat Nederland gunstig afsteekt en dat bijv. maar 30 % een mentale stoornis, zeg geestelijke problemen, heeft. Voor de gemeente Westland, waar ik woon, zou dat betekenen dat 30.000 westlanders een geestelijk probleem heeft. Dat zou bij ons gemeentebestuur, de raad en het college = 44 personen dus betekenen dat simpelweg statistisch gezien dus 13 personen met mentale stoornissen te maken hebben. Dat is nogal een dramatisch getal gezien zij wel Westland moeten besturen en dus goed bij zinnen moeten zijn om de meest verstandige besluiten te kunnen nemen.

Zet je dat af tegen de uitlatingen die sommigen in de krant doen, via Twitter of anderszins, dan wordt ineens veel duidelijk zou je zeggen! Natuurlijk kan je statistische berekeningen niet op individuen los laten en al helemaal niet op de top van de beleidsmakers van een gemeente, die normaliter normaal behoren te zijn... Dus bovenstaande kan waar of niet waar zijn. Dat zou je dan moeten onderzoeken. En een dergelijk onderzoek zal de raad nooit goedkeuren natuurlijk.
Blijft dat in politiek, landelijk, gemeentelijk of provinciaal er een kans is dat een flink deel van de bestuurders en politici mogelijkerwijs een of andere vorm van een mentale stoornis heeft. Of dat men mogelijk gewoon last van het weer heeft, een slechte relatie, moeilijke kinderen, of just a bad day?
Nu ligt het er maar net aan of dat problematisch is in het gedrag, uitlatingen e.d. of dat men het onder controle heeft en zich er niet bij discussie en besluitvorming door laat beïnvloeden.


Kijk je naar hetgeen sommige mensen voor lulkoek twitteren of in de krant roepen, dan zou je haast gaan denken dat men verslaafd is, dronken, narcistisch, mentaal of geestelijk niet in orde, hufterig, of gewoon dom! Een laag IQ kan natuurlijk ook problemen geven! De meeste Tweets gaan nergens over dat van belang is. Vaak is het gewoon irritant, stekelig en totaal zinloos. Ook voor het voeren van een zinvolle discussie dragen dergelijke kultweets niets bij.

Een bekend modern gezegde luidt: 'Een dag niet getwitterd is een dag hard gewerkt' :) , zegt genoeg...

Toch kan bijvoorbeeld Twitteren mits met gezond verstand gedaan en met zinvolle Tweets een belangrijk communicatief medium zijn. Maar helaas zo wordt het meestal niet ingezet, was het maar zo... dan zou het nog leuk en nuttig worden. Sommigen gaan prat op het versturen van duizenden Tweets, maar vraag niet naar de kwaliteit van de inhoud. Zou het dan soms toch verslaving zijn en het dan niet uitmaakt wat men roeptoetert?

Kan het soms zijn dat de vele hufters in het verkeer en op straat, zij die de straat of het fietspad onveilig maken met hun gescheur, zij die hun hond of paard op straat laten kakken, zij die als spookrijders op fietspaden en bij rotondes tegen het verkeer in rijden; mensen die zich willens en wetens niet aan de afgesproken spelregels houden, buren die geen rekening willen houden met anderen, een of meer van genoemde stoornissen hebben, wie zal het zeggen! Mocht dat zo zijn, dan wordt veel duidelijk. Maar ja, hoe ga je ruim 30% van de bevolking behandelen voor deze kwalen?
Misschien een idee voor nader onderzoek om hier duidelijkheid in brengen :-)
Hieronder nog wat over het onderzoek:
Voor het bovengenoemde onderzoek zijn 514 miljoen mensen in 30 Europese landen onderzocht.Ca. 100 verschillende geestesziekten zijn bestudeerd. Conclusies uit het onderzoek zijn dat mentale stoornissen het belangrijkste probleem en uitdaging vormen voor deze eeuw. Men verwacht dat mentale stoornissen rond 2020 al nr 2 is van oorzaken van arbeidsongeschiktheid, dat wordt dus een dure grap. Mentale stoornissen zijn in de EU nu al de grootste veroorzakers. Hans Ulrich Wittchen, de leider van het onderzoek, concludeert dat depressie, dementie, alcoholverslaving en beroerte de vier aandoeningen zijn die mensen het vaakst ziek maken.

Bron: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/2902475/2011/09/12/Slecht-weer-zorgt-voor-slecht-humeur.dhtml

Maar of mentale stoornissen de enige veroorzaker zijn van absurd gedrag is niet te verwachten. Volgens een Utrechts onderzoek speelt het weer en humeur ook een rol bij gedrag. Goed of slecht weer en gedrag hebben alles met elkaar te maken.
Uit het onderzoek bleek dat het humeur van de helft van de onderzochten leed onder het weer. In Amerika noemen ze het het: Post Vacation Syndrome of PVS. Dat zou gaan om een combinatie van irritatie, ergernis, gebrek aan motivatie, concentratiestoornis en een gevoel van leegheid. Sommigen krijgen na een vakantie last van nazomerblues, omdat "ze even hebben kunnen proeven van het leven buiten het hamsterrad", zoals een onderzoeker het verwoord.


En waar niet over wordt gerept is de invloed van voeding, E-nummers, suiker, kleurstoffen en de giffen die in de dierenhouderij worden gebruikt.
Note: dit artikel is niet gericht op bepaalde personen, is niet onstaan uit een van genoemde problemen. Maar is simpelweg een 'beperkte' analyse van een groot (groter wordend) probleem.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.