Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

28 aug. 2011

Start van de campagne stiller op de weg

Start van de campagne stiller op de weg--------------------
Westland stiller is een utopie!
31 aug. 2011 tekent de Gemeente Westland en overeenkomst met de Prov. Zuid Holland om op 10
plekken in Westland geluidoverlast terug te dringen. Hulde voor dit plan. Maar mag ik het slechts zien als een minuscuul eerste teken van gezond verstand!

Geluidoverlast is een algemeen probleem en er gaan elk jaar meer mensen aan dood, het verpest de leefkwaliteit op ernstige wijze. Door geld van de Provincie kan Westland nu 22 km weg van stil asfalt voorzien en misschien nog wat aanvullende maatregelen nemen. Dat is geweldig nieuws natuurlijk.

Wat ik niet snap is dat aan de ene kant nu op slechts 10 plekken in Westland het geluid een beetje wordt teruggedrongen en gelijktijdig op heel veel andere plekken de gemeente ontheffing voor een flink hogere grenswaarde geluid blijft vragen. De bedoeling is dan om de maximale EU-norm voor geluid te mogen verhogen. De EU heeft maximale geluidnormen vastgesteld waar ook Nederland zich aan moet houden. Door ontheffing te vragen voor ophoging kan op een bepaalde plek de geluidnorm flink worden verhoogd.

Er moet gebouwd worden en liefst tot aan de rand van de weg en dat is de enige reden. Dat mensen dan in een constante flinke geluidoverlast moeten leven maakt de gemeente niets uit. Dat er op sommige plekken vervolgens ook weer dure geluidschermen moeten worden geplaatste en elke 30 jaar vernieuwd is vind ik ook een vreemde werkwijze.

Uit het persbericht van de gemeente lees ik de volgende mooie woorden:
Wethouder Meijer en gedeputeerde De Bondt lieten tijdens de feestelijke bijeenkomst in brasserie Westpoort in Poeldijk weten dat het project 'Westland en provincie stiller op weg' een belangrijke bijdrage levert aan het verbeteren van de leefbaarheid in Greenport Westland. "Voor de economische ontwikkeling van Westland moet het wegennet zijn toegerust op grote (lees grotere) hoeveelheden verkeer. Bereikbaarheid mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van de leefomgeving", aldus Meijer. Gedeputeerde De Bondt gaf aan dat de kwaliteit voor weggebruikers én omwonenden centraal moet staan. "Daarom komt er in de provincie 53 kilometer stil asfalt, waarvan 22 kilometer in Westland." 

Ik zie het  meedoen aan deze campagne meer voor de PR dan dat het werkelijk zoden aan de dijk zet. Er wordt nog steeds niet structureel gewerkt aan minder geluidoverlast. Leg deze vriendelijke vorm van bedrog maar eens uit aan de burgers.

Ik vind dat de gemeente met een valide visie moet komen op hoe geluidoverlast in Westland daadwerkelijk in de komende jaren kan worden teruggedrongen tot het maximale niveau dat de EU toestaat. En dat beleid ook moet uitvoeren. Dan pas wordt Westland langs drukke wegen en op andere plekken waar geluidoverlast is, weer leefbaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.