Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

26 aug. 2011

Waterfeest bij nieuwbouw Hoogeland!

Nieuwe recreatieplas op Hoogeland!
Dat was de kop in het AD op 15 aug. Maar hoe zit het nu precies met al dat water op de bouwplekken in Galgeblok/Hoogeland e.d. ?
De plas op de foto is het voormalig terrein van de Proeftuin langs de Kruisbroekweg in Naaldwijk. Niet vreemd dat daar en in het hele gebied altijd een heel meer verschijnt bij regen en dit langdurig blijft liggen. De grond ligt daar ruim 1 meter boven het boezemwater dus zou het water snel moeten wegzakken.
 
Maar dat kan niet want deze grond is totaal kapot gemaakt en dichtgeslagen. Hier hebben gebouwen gestaan en bij de sloop lagen er enorme hopen puin. De zware machines gebruikt bij sloop en grondwerk hebben de grond dichtgereden en stuk gemaakt zodat het water niet meer weg kan. Het hele gebied heeft verder vol gestaan met kassen, gedempte sloten e.d.


Bij de sloop in 2007 en later bij andere bouwwerken in het gebied, is een deel van het puin, glas en kolas verwijderd, maar wat er nog in de grond zit is niet bekend. En, is een schone grondverklaring wel een garantie? Ik weet van andere gebieden waar bijvoorbeeld ook veel kolas, glas en puin in de grond zit.

Kopers van huizen in dit gebied (en in feite bij alle nieuwbouwprojecten) doen er goed aan dit in de gaten te houden en te eisen van de verkoper dat de grond rond de woning bij oplevering, zonder meerkosten, minimaal 120 cm diep wordt omgegraven en geschoond. Doet men dat niet dan is een eeuwig waterprobleem en troep in de grond het gevolg. Waarom tot 120 cm. Welnu bij de bouw van ketelhuizen, dempen van sloten e.d. gebruikten tuinders vroeger vaak het nu giftige kolas en andere rommel om een fundering te maken of om zoals gezegd sloten te dempen. Ook op oude tuinderspaden werd kolas en puin gebruikt om dit steeds op te hogen. Zo ging het ook op ons ouderlijk tuinbouwbedrijf vroeger.
En, om de stukgereden grond weer doorlatend te maken moet die grond diep worden omgewerkt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.