Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

24 jul. 2011

Snipperkavels bouwen Westland vol!

Snipperkavels en vette villa’s in Westlandse vrije veld!
Sommigen zeggen dat de Westlandse Zoom bijna failliet is en hetzelfde wordt gezegd voor Monster Noord als daar niet gebouwd mag worden zoals de Provincie blijkbaar wenselijk acht.
En zo zijn er nog wel een paar officiële bouwprojecten in Westland waar het niet naar wens loopt met de geplande verkopen. Dat is jammer en ernstig want genoemde bouwgronden alleen al kunnen er voor gaan zorgen dat het de gemeente Westland vele miljoenen gaat kosten en misschien wel 100 miljoen! Geplande winst dreigt ongewenst verlies te worden. Of dat te wijten is aan foute beslissingen of aan de crisis is lastig te zeggen. Wellicht ligt het aan beiden.
Overigens zegt een oude wijsheid dat grondbezit de beste garantie is tegen geldontwaarding en zeker in tijden van crisis!
In schrille tegenstelling tot het formele beleid dat uitgaat van verdichten in de kernen en het ontwikkelen van aangewezen al dan niet grootschalige bouwprojecten zoals de Westlandse Zoom, Het Nieuwe Water, Hoogeland etc. zie je juist dat er overal in de gemeente kleinschalige (particuliere) bouwprojecten tot stand komen. 2 tot 10 kostbare villa’s in miniparkjes gelardeerd met de meest fantastische namen.
Hoe kan het dat relatief goedkope tuinbouwgrond zo gemakkelijk kan worden omgezet in kostbare bouwgrond en snipperkavels voor dure villa’s? Ik hoor de LTO nog zeggen dat zij hier fel op tegen zijn, en dat er in de buitengebieden niet op deze manier woningen en ook geen bedrijfsuitbreidingen van niet tuinbouwbedrijven mogen plaatsvinden! Ook de kreet van het College ‘geen meter mag er af van het areaal tuinbouw’ strookt niet met het feitelijke beleid. Je gaat bijna denken dat er achter de schermen mensen zijn die hier heel veel beter van worden!
Opvallend is ook dat in geen enkele van deze nieuwe mini bouwprojecten en dure villa’s duurzame klimaatneutrale en CO2 neutrale woningen te vinden zijn. Ook de officiële nieuwbouwprojecten blinken overigens niet uit in toekomstgericht groen  bouwen. Met hier en daar een verblijdend pluspuntje zoals warmte-koude opslag en toepassing van restwarmte, soms een enkel zonnepaneeltje, en dan heb je het wel gehad. Neen, elders in het land wordt al wel heel serieus bij het bouwen rekening gehouden met duurzaamheid, zie bijvoorbeeld het fantastische project Stad van de zon in Heerhugowaard www.heerhugowaardstadvandezon.nl/, maar zo zijn er meer projecten en voorbeeldwoningen zoals in Almere en elders.
Enkele van deze buitenkernse mini Wassenaartjes zijn: Burgerdijkseweg, de Lier; Noordlierweg, De Lier; Zwartendijk, Naaldwijk; Galgepad, Naaldwijk; Bospolder, Honselersdijk; Poeldijkseweg , Monster. Gantel de Baak, aan de Rijnsburgerweg spant de kroon en lijkt wel een nieuwe Westlandse kern te worden! De laatste en nieuwste plek is Villapark Prinsenville bij het Prinsenbos te Naaldwijk. Hoe het mogelijk is dat daar ook een villawijkje mag komen is een raadsel, zie foto. Ook wonderlijk is het hoge flatgebouw dat aan de Populier in Naaldwijk wordt gebouwd op het terrein van Post motoren. Knap om zo een hoge moloch in zo een te klein plekje te proppen. Minder leuk voor omwonenden en totale vernieling van de leefomgeving!

Wat ook opvalt is dat alle bouwprojecten in de markt worden gezet met een verlokkelijke mooie naam die doet vermoeden dat je in een prachtige groene omgeving of zelfs in een echt park komt te wonen. Wat denk je hier van: Floriendaal, De kreken, Parckzight, Juliahof, Hof van de Wateringhe, Tuinveld, Lierhof, Duingeest, l’Ávenue, Vroondaal, Wijkpark, etc. Geen verkeerde namen voor een woonwijkje, toch!
Veelal ligt de verleiding (of is het misleiding?) in het beeld dat er veel groen en bomen in de nieuwe wijk komen en dat je lekker ruim en rustig zal wonen. Kijk je naar de bouwtekening van het plan dan kom je ietwat bedrogen uit. Neem als voorbeeld Tuinveld, daar staan de huizen zo dicht op elkaar dat er echt geen boom of fatsoenlijke groenstrook, een parkje of een natuurlijke speelplek meer bij kan… Vaak dus smalle straten, bijna geen groenstroken en maar hier en daar een boompje dat altijd een miezerboompje zal blijven. De verkoopboodschap doet heel anders vermoeden…
Tijd voor een cursus, hoe koop ik mijn ideale duurzame woning!
Het gaat op elk vlak tegenwoordig vooral om beeldvorming en dat hoeft niet te stroken met de realiteit. Luchtkastelen inzetten als geprofessionaliseerde promotietechniek. Duurzaamheid is hier en daar ook al verworden tot gebruik voor bijna alles, zonder dat er zinvolle groene invulling aan het woord is gegeven.
Al met al wordt met dit losse onverklaarbare beleid het hele Westlandse buitengebied gaandeweg onaanvaardbaar vol gebouwd en lopen daardoor de kernen leeg. Zie de enorme lege velden die er in en tegen de kernen liggen. Individualisering en in je eigen vette villa ergens buiten de kern wonen lijkt de trend in Westland. Of dat een goede zaak is mag ernstig worden betwijfeld. Dat buiten wonen is ook nog eens extra druk op de toch al drukke wegen en het levert veel extra uitstoot van CO2 en fijnstof op. Zijn de kernen straks alleen nog voor de lagere klassen, buitenlandse werknemers en nog wat plebs?
Dan zou ik dat nieuwe gemeentehuis ook maar buiten de kern bouwen. Ergens in het wijde Westlandse veld is vast nog wel een loos stukje snipperkavel te koop! 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.