Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

6 jul. 2011

A4 midden Delfland gaat toch door

Toch A4 Midden-Delfland

De Raad van State heeft op 6 juli 2011 besloten dat de A4 door Midden-Delfland toch aangelegd mag worden. Dit is dus definitief het einde van Midden-Delfland als aaneengesloten open en groene natuurgebied.
Tegenstanders van deze weg, verenigd in het samenwerkingsverband ‘Hoezo Midden-Delfland snelweg’, zien dit besluit als onbegrijpelijk omdat het vooral een prestigeproject is. De enige groene long in dit deel van de Randstad wordt op vreselijke wijze aangetast. Dit is een triest en droevig besluit. Na 50 jaar discussie zal de weg er nu toch komen.
En je kan er op rekenen dat na aanleg van de Blankenbergtunnel er nog een extra weg door het groene gebied zal komen en dat zal de doodsklap zijn.
Veel weerstand uit de maatschappij, (bewuste?) rekenfouten en enorme bestuurlijke impasses spelen hier een rol in. De 7 km snelweg tussen Delft en Schiedam zal ook nog eens veel extra verkeer gaan aantrekken en over een paar jaar na aanleg zal het fileprobleem net zo groot zijn.
In plaats van af te zien van deze omstreden weg, is er nu dus voor gekozen om brede burgerlijke weerstand de kop in te drukken. De invoering van de Crisis- en Herstelwet was de eerste fase tot deze werkwijze waarbij burgers geen stem meer hebben.
Gemeenten die opkwamen voor de leefomgeving van hun inwoners, en de burgers zelf werden hiermee monddood gemaakt. Voormalig minister Eurlings heeft in september 2010 nog het Tracébesluit ondertekend. De schop moest en zou in de grond of er nu valide, rationele redenen waren om de weg aan te leggen of niet was niet belangrijk.
Ook het geniale plan om als compromis de weg onder water te leggen werd weggevaagd. Dit zou een slimme en economische en milieutechnisch goede oplossing zijn geweest en nog niet eens duurder ook.
Je vraagt je af waar de belangen liggen bij dergelijke projecten, wie worden er rijk van, welke vette banen worden er vergeven?


De conclusie van de Raad van State is opvallend.  De minister meent dat de weg een ‘groot openbaar belang’ dient, maar heeft hiervoor geen valide motivering gegeven. De Raad van State neemt hier zomaar genoegen mee. Ook gaat de Raad van State niet in op de onderzoeken naar de effecten van de weg op de toch al slechte luchtkwaliteit. De normen voor luchtkwaliteit worden nog verder overschreden en bewoners worden aan ziekmakende uitstoot blootgesteld. De afbraak van de natuur wordt al helemaal niet van belang geacht.

De kosten die gemaakt gaan worden voor aanleg van de weg bedragen 880 miljoen euro, de duurste rijksweg ooit, per meter. Deze weg zal naar eigen zeggen van Rijkswaterstaat de files niet gaan oplossen, waardoor de aanleg van nog meer nieuwe infrastructuur in de regio, zoals een Nieuwe Westelijke Oeververbinding, (Blankenburgtunnel - Oranjetunnel) noodzakelijk zal zijn. Plus de bijbehorende 4- en 6-baanswegen. Het tegengaan van klimaatverandering en het behalen van de Europese normen voor luchtkwaliteit wordt op deze manier zeker nooit gehaald. De luchtkwaliteit en geluidoverlast zal in deze hoek van het land dus nog veel slechter gaan worden.

Dit wetende kan je op je klompen uitrekenen dat ook de Blankenbergtunnel als eerste en over 20 jaar de Oranjetunnel als 2e ook gewoon worden doorgedrukt. (De Oranjetunnel zal zeker komen als de 3e maasvlakte wordt aangelegd)

Of gemeenten, burgers en de omgeving het er mee eens is of niet maakt niet uit. De politiek vervreemd zich op deze manier nog verder van de burger. Ik begrijp nu ook waarom vorige week in s-Gravenzande maar enkele tientallen belangstellende aanwezig waren voor informatie over de tunnels. Als je toch al weet dat het wordt doorgedrukt waarom zou je dan nog komen???
Zelf heb ik nog wel hoop dat het verstand in de regio gaat terugkomen en dat in het belang van een leefbare toekomst wel de juiste besluiten worden genomen. Laten we uitgaan van het principe: Planet first, than People and finally Profit...
Als de planeet vernield is hoeft de rest ook niet meer...
Misschien worden burgers eindelijk eens wakker en gaan ze an masse zich alsnog voor hun eigen leefomgeving belangstelling tonen. Waar is het Geuzenbloed gebleven???
Dat de Raad van State dit slechte besluit heeft genomen is ook de schuld van alle burgers die niet zijn komen opdraven bij de protesten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.