Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

30 jun. 2011

Westlanders geen interesse voor Oranjetunnel ?

Oranjetunnel – Blankenburgtunnel
Aad van Uffelen 30 juni 2011
Op 29 juni was in s’Gravenzande een informatieavond over de eventueel aan te leggen tunnel(s) tussen Westland en de overkant (Maasvlakte); de Westelijke oeververbinding. Gezien het feit dat vooral de Oranjetunnel een enorme impact zal hebben op het Westlandse gebied en vooral wat betreft aantasting van het land en de enorme toename van verkeer, is het onbegrijpelijk dat er maar enkele tientallen belangstellenden waren. De Maasbever had nog een oproep gedaan aan Maasdijkers, maar dat haalde weinig uit.

Deze nieuwe tunnels en wegen worden zomaar 6-baans dus dat zijn enorme ingrepen in het landschap. De Oranjetunnel zou ca. 80.000 extra auto’s en vrachtwagens van en naar het knooppunt Westerlee brengen. Dat verkeer moet deels over de veilingroute en deels over de A20 worden geleid en een deel zal ook wel via de Lier trekken. Je kunt er ook gif op innemen dat ook een deel van het verkeer dwars door Westland naar Den Haag zal rijden over de nu al veel te drukke wegen.
De Blankenburgtunnel zal nog meer verkeer (120.000) gaan genereren, maar dan wordt Westland minder zwaar belast. Een dreigende extra weg dwars door het natuurgebied in Midden Delfland zit er ook nog in.
Bij de berekeningen is de 2e maasvlakte nog niet meegerekend dus kan het aantal verkeersbewegingen nog flink hoger uitkomen.

Ik meen dat als er een tunnel komt het beslist niet de Oranjetunnel die bij Maasdijk en Westerlee moet aansluiten, moet zijn, maar de Blankenbergtunnel bij Maassluis en die dan bij Vlaardingen  op de A20 aansluit. Dan is er zo min mogelijk verstoring van het landschap, maar de omgeving wordt ook dan aangetast. Natuurmonumenten is er in ieder geval op tegen.
Aardig is ook te weten dat het nog te bouwen knooppunt Westerlee, dat miljoenen gaat kosten over 10 jaar als een Oranjetunnel klaar zou zijn weer moet worden afgebroken en dubbel zo groot moet worden, een soort Pr.Clausplein. Ook de ontsluitingsweg naar Hoek van Holland zal dan op de schop moeten en deels 6-baans worden. En de veilingroute zal ook minimaal 4-baans moeten worden en daar is geen ruimte voor. De A20 moet 6-baans worden. En dan nog zal er veel congestie op gaan treden en dus altijd file...

O ja, fietsroutes zijn ook niet opgenomen in de tunnel. En over een snelle openbaar vervoerverbindig wordt ook niet gesproken.

Wat dit alles gaat betekenen voor de verkeersdruk in Westland, de extra luchtverontreiniging en geluidtoename, laat zich raden. De al veel te volle provinciale wegen zullen het nog drukker krijgen.
Wat het betekent voor Maasdijk is ook duidelijk. En wat het gaat betekenen voor het landschap en de al weinige natuur in Westland, nou ja, dat is gewoon einde verhaal! En in geval een Oranjetunnel gaat dat ook veel tuinbouwgrond kosten. En niet te vergeten zal een nieuwe stroom verkeer en bedrijven worden aangetrokken die niet tuinbouwgerelateerd zijn. Greenport komt met een Oranjetunnel dus onder druk te staan. 


Niet duidelijk is wat demografische gegevens voor invloed hebben zoals daling van de werkende bevolking vanaf 2015, daling van de hele bevolking in Nederland vanaf 2020.
De verwachtte verdubbeling van de capaciteit van de Rotterdamse haven in de komende jaren zal moeten worden opgevangen door werknemers uit andere landen… Dat betekent voor duizenden werknemers woningen of hotels bouwen! Wat voor invloed heeft dat op de leefomgeving?

Overigens zijn de eerste besprekingen over de 3e maasvlakte al begonnen en kan je er dus op rekenen dat over ca. 20  jaar men alsnog aan een Oranjetunnel zal willen beginnen… En wellicht een deel van de zee verder dempen. De zandmotor is een mooie oefening daarvoor :-)
Al met al is het een veeg teken dat Westlanders het tunnelgebeuren zich zomaar laten gebeuren!  Je zou haast gaan denken dat het Westlanders geen bal uitmaakt of de (Oranjetunnel) er wel of niet komt? Of zou men denken dat je mening toch geen invloed heeft en de politiek toch maar doet wat ze zelf wil? Dat is wat ik wel hoor van diverse mensen. Bij de A4 had burgerinspraak ook geen effect, denk aan het briljante plan om de A4 onder water te leggen wat veel milieuschade en landschapsvernieling zou voorkomen.

In feite betekenen de grootse plannen, inclusief een 3e maasvlakte dat ook deze regio een groot soort Pernis gaat worden, totaal geindustrialiseerd, staal, beton en glas. Is dat goed of slecht? Moet economie altijd groeien? Of kan je ook streven naar beter in plaats van meer? Is altijd groei een reeel uitgangspunt en moet dat alleen op deze plek? En hoe zit het met het klimaat, CO2, fijnstof en andere vervuilende zaken? Hoe zit het met leefbaarheid en gezondheid van bewoners in dit gebied?
Troost is dat je altijd nog kan gaan verhuizen naar een aangenamer gebied, vraag is alleen wanneer ga je dat doen! Nou ja, een echte Westlander verhuist natuurlijk niet...

Interessant is dat de heren die de presentatie verzorgden mooie woorden bezigden zoals: welvaart en leefomgeving, global economy en regional community, klinkt toch mooi...
Ben ik een zwartkijkende pessimist, een somberdombo? Ik geloof het niet. Ik probeer altijd de bal van alle kanten te ontleden en uiteindelijk een conclusie te trekken. Niet meedenken is geen optie.

Op de site van CDA Westland staat een zeer uitvoerig en gedegen tekst over de voor-en nadelen van de beide tunnels, dat moet u zeker lezen  www.cdawestland.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.