Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

20 mei 2011

Veilig verkeeer in Westland een farce!

Veilig verkeer in Westland een farce!
Hoera, er zijn minder verkeersdoden in de Gemeente Westland volgens berichten in de couranten op 26 april 2011
Dat zal zo zijn, maar hoeveel (meer) gewonden en dan vooral bij tweewielers vallen er? Reken dan ook eens mee de lichte gevallen als een gebroken arm e.d. die nu niet worden geregistreerd. Dan zullen we nog eens schrikken.


Als veelfietser zie ik de problemen in het Westland samengevat als: slecht wegdek, vaak te smalle fietspaden, veel gaten langs de wegen. Heel vaak losliggende tegels of tegels met zoveel ruimte dat daar gemakkelijk een fietsband in verdwijnt. Ook kom je overhangende takken tegen of verkeersborden die half over het fietspad staan. Maar ook slecht weggedrag zoals scheurende scooters. Heel veel mensen negeren de regels, rijden tegen de richting in  of fietsen over het voetpad. En ook de vliegende electrische fietsen zijn niet ongevaarlijk. Die rijden vaak wel meer dan 25 km per uur. Jongeren rijden op de fiets of scooter steeds vaker met een mobieltje in de hand of zijn onder het rijden aan het SMSsen zodat ze niet op het verkeer kunnen letten...
Automobilisten rijden ook vaak te hard zoals op de parallelweg van de Burgem. Crezeweg in De Lier. Of men rijd en masse tegen het eenrichtingverkeer in zoals op het Zuideinde in Naaldwijk. En op rotondes moet je als fietser ook heel erg oppassen dat je niet wordt platgereden. Daarentegen zijn er weer veel automobilisten die op provinciale wegen de fietsers weer voorrang geven en dat schept ook weer verwarring.

Kortom de feiten worden verdoezeld. Ik zeg dat er schijnveiligheid op Westlandse wegen is en dat de werkelijkheid wordt verdoezeld en er zijn veel meer ongevallen dan dat wordt geregistreerd!
Fietsen in Westland is op sommige plekken niet ongevaarlijk.
Zeg er als argeloze fietser maar niets van tegen iemand die deze overtredingen begaat want je kan gelijk een klap voor je kop krijgen... En de politie, die zie je nooit!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.