Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

17 apr. 2011

Geluidwal Kruisbroekweg onzin discussie

Geluidwal Kruisbroekweg onzin discussie
Er is al veel onzin uitgekraamd over de vervanging van de geluidwal Kruisbroekweg/Galgeweg in Naaldwijk. Ik zal een paar punten verduidelijken.


De geluidwal is eigendom van de gemeente en staat op gemeentegrond. Bewoners hebben er niets over te zeggen. De wet schrijft voor wanneer en hoe hoog een geluidwal moet zijn bij X geluidoverlast.
Azobe-hout is na ca. 25 jaar verrot dus moet het vervangen worden, dat geldt ook voor beschoeiing in sloten en bij een houten terras. Actuele wettelijke eisen worden verplichtend opgelegd voor een nieuwe geluidwal, logisch!
Dat de gemeente niet kon rekenen met 5 ton voor vervanging is slordig en heeft veel commotie veroorzaakt. Het is eenvoudig op basis van kengetallen en deskundigheid een juiste inschatting te maken van de kosten voor vervanging. Dat is nu wel
gebeurd.
Alle commotie in de raad stoelt op gebrek aan kennis of negeren van wetten en achtergrondkennis. Het is een politieke zaak geworden voor profilering van personen of partijen terwijl het gewoon met verstand besproken had kunnen worden en opgelost, maar ja... Burgers krijgen zo een verkeerd beeld van de werkelijkheid.
Op heel veel plekken in Westland is te veel geluidoverlast, dat is waar. Maar als bewoners niet zelf opkomen voor hun recht zoals vastgelegd in EU-wetgeving doet de Provincie of de gemeente helaas niets.
Complimenten voor wethouder Meijer die standvastig in deze materie heeft geopereerd.
Aad van Uffelen, ex-voorzitter bewonerscomite Galgeblok

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.