Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

22 mei 2011

Romeinen niet in Hoogeland!

Romeinen niet in Hoogeland!

Mooi die aandacht voor de opgravingen langs de Zuidweg in Naaldwijk (mei 2011). Afgelopen weken is daar intensief gegraven op een stuk grond zuidelijk van de Zuidweg in het gebied de Hooghwerf. Hier zijn al eerder historische vondsten gedaan uit zowel de Romeinse tijd als uit de Middeleeuwen.

Mooi om een foto in de courant te zien van Wethouder Weverling met een Romeinse vondst in de hand. Zelf was ik daar als vrijwilliger medewerker in de opgravingen. Bij de voor raadsleden geplande excursie naar dat gebied waren helaas zeer weinig raadsleden aanwezig. Een gemiste kans omdat het juist de Raad is die budgetten moeten vrijmaken voor deze zo belangrijke historische opgravingen, zeg onze geschiedenis.

Westland is zeer rijk aan archeologische plekken die moeten worden onderzocht. Op veel plekken hebben de Romeinen zich gevestigd, er zijn veel resten gevonden op diverse plekken in de Gemeente Westland. Er heeft bijv. een weg gelopen van Naaldwijk richting Wateringen en verder en wellicht ook een gegraven kanaal. Daar horen nederzettingen bij. Veel is al gevonden, maar het meeste zit nog ergens ondergronds.
Helaas wordt er vooral nog heel snel een gebouw neergezet zonder dat de grond archeologisch is onderzocht. Het heeft maar weinig prioriteit in Westland helaas. Een voorbeeld van snel neerzetten van een gebouw is het pand van de Waal en Partners, vlak naast de huidige opgravingen. Archeologisch onderzoek is daar blijkbaar niet gedaan terwijl er met zekerheid belangrijke vondsten liggen en misschien wel de Romeinse haven waar al zo lang naar wordt gezocht.

Storend is ook dat de naamgeving van gebieden zoals nu in Naaldwijk alom geweld wordt aangedaan en daarmee de burger misleid en de geschiedenis geweld aangedaan. Zoals nu weer in couranten de melding dat in Hoogeland vondsten zijn gedaan; mensen Hoogeland is gewoon een heel foute naam voor deze historische gebieden...

Hoogeland is een door projectontwikkelaars gewenste naam voor historische gebieden zoals de Hoogwerf en Galgeblok en de gronden zuidelijk van de Druivenstraat. De gemeente en de Raad doen er niets aan om historisch belangrijke naamgeving te handhaven. Met als resultaat wildgroei van exotische kul-namen van plekken in Westland met maar 1 doel en dat is maximaal verkoopresultaat voor projectontwikkelaars.

Eerdere toezegging van de gemeente om ingeval wat zij nu Hoogeland noemen, bij definitieve vaststelling historische correcte namen correct te geven is en wordt niet nagekomen. Een scha(n)delijke ontwikkeling die een smet legt op het huidige bestuur van Westland.

Intussen wordt er elders in Westland gegraven en is de Romeinse weg ontdekt. Ik ga daar weer assisteren en hoop meer te leren en ontdekken van onze geschiedenis.
Lekker belangrijk zei iemand tegen mij... Ja, dat vindt ik wel. Belangrijker dan lavenloos in de kroeg te hangen wat voor desbetreffende persoon een schijnbaar zinvollere dagvulling is...

Nu nog meer steun in de Raad en bij de Gemeente en vooral meer belangstelling bij de medewestlanders zien te krijgen voor onze eigen geschiedenis.

O, ja, de Romeinen waren dus niet in Hoogeland, want dat bestond niet en is een kul-naamgeving!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.