Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

25 jun. 2010

Arm Westland, hangt onderaan

Westland wat nu?


Westland komt steeds vaker negatief in het nieuws, helaas. Hoe komt dat, waar en hoe ging het fout? Ondanks een dure stichting Imago en vele mooie woorden van politici en B&W blijkt 'ons Westland' toch steeds vaker negatief in de publiciteit te komen. De gemeente en de politiek wil graag hoger opgeleiden naar Westland halen, om ons niveau op te krikken! Ja, zij brengen veel geld in het laatje, moeten de geplande dure huizen kopen: in de Westlandse zoom en al die verdwaalde nieuwe villa's die te pas en te onpas als losse krenten overal in Westland worden gebouwd...
Mijn familie woont hier al eeuwen, tuinders van oorsprong, zo ook zit ik in het groen. Als creatief floraal vormgever en ontwerper, docent en schrijver kijk ik toch wel iets anders en genuanceerd tegen de dingen aan. Ook het al 40 jaar wereldwijd werken levert een breder beeld en visie op en dat is gunstig in het debat.
Westland heeft veel goeds te bieden, vooral op gebied van tuinbouw en bedrijvigheid, op vrijwilligersgebied ensociale  samenhang. Zij het dat dit onder druk staat.Waarom komt Westland toch steeds vaker negatief in het nieuws? Dat moet en kan anders.

De feiten zijn zorgelijk: Westland heeft ongeveer het minste groen en natuur van Nederland (zie ministerie van VROM). Voor kunst en cultuur geven wij een zeer karige 28 euro per persoon uit en dat is van de 30 grootste gemeenten veruit het slechtst. Intenties over cultuur landen altijd met kreten over de tuinbouw...
.
En op gebied van wonen (de beste gemeenten van Nederland, zie Elsevier van deze week) komen we lang niet bij de besten, helaas ook hier scoren we zeer slecht. En op kwaliteit van het landschap zijn we zelfs nr 1 van de slechtste gemeenten. Zijn we toch nog ergens nr 1 in!
Dat de luchtkwaliteit slecht is, het wegennet overbelast en geluidoverlast te hoog is (we bouwen alleen nog maar met ontheffing van de lucht- en geluidnormen), wisten we al. En met al die grootse infrastucturele bouwplannen en straks mega-wegen en nog een tunnel vlakbij naar Europort, wordt het er niet beter op, ergo, het wordt nog slechter en het lost de verkeersinfarct niet op. En dat heet dan onze toekomst! Je loopt het gevaar als je hier iets van vindt, dat het wordt uitgelegd als negatief, als dat je tegen Westland zou zijn!

Wat hebben al die politieke partijen de laatste jaren gedaan? Ontbrak het aan visie of is geld en bouwen het enig belangrijke? En ons gemeentebestuur wat heeft zij gedaan?
Het gaat dus steeds om 'scoren in je periode' als raadslid, als partij, als bestuurder. Grootste plannen genoeg: Greenport, giga bedrijventerreinen, kassen weg, huizen en flats er voor in de plaats of het zoveelste megabedrijventerrein met vooral veel vrachtwagens, en dus dichtgeslibde wegen!
Te veel nieuwe woonwijken zijn steenwoestijnen, geen boom of plant meer te zien. En mensen leggen hun eigen tuintje ook nog eens vol met steen! Kan het nog erger?
Het hart van de kernen is steeds leger en minder aantrekkelijk, plannen genoeg, dat wel, realiseren is iets anders.

Wij Westlanders zelf zullen het niet zo zien. Ik hoor bijna nooit iemand klagen. Wij hebben nauwe banden, sporten intensief en hebben veel sociale netwerken, houden ons dus niet zo bezig met deze zaken. Velen gaan voor het eigen ding, het eigen territorium, de vriendenkring en een biertje! en soms veel biertjes... Een enkeling roept soms dat hij of zij wel iets meer natuur en cultuur wil, maar daar blijft het bij. En bij hulpacties staan we allemaal klaar, mooi toch!

Als we het hier echt leefbaar en mooi willen maken dan kunnen we zo niet door gaan. Die rijke hoog opgeleiden komen anders hier niet wonen en werken en jongeren trekken weg en daarmee komt de toekomst van Westland nog verder in gevaar. We kunnen niet nog langer wachten met flink investeren in cultuur, kunst en natuur. Rentmeesterschap is veelbetekenend, echter weinigen begrijpen het woord.

De kwaliteit van de leefomgeving duurzaam verbeteren moet centraal doel worden. Plannen maken en ontwikkelen vanuit een visie die wel toekomst biedt.
Niet alleen de huidige generatie, maar ook de kinderen en hun kinderen moeten in een leefbaar en gezond Westland kunnen wonen.

De discussie gaat nu vooral over winkelopening op zondag, wel of geen moskee, toenemende onveiligheid, economische problemen, bouwplannen, een gemeentehuis, geldproblemen en dergelijke. Allemaal belangrijk, zeker, maar er is veel meer. Een visie ontbreekt, er wordt vooral gezocht in korte termijnoplossingen en direct resultaat. Dat past ook wel bij de hedendaagse mens, maar of dat de goede weg is wil ik in twijfel trekken.

Zouden de dames en heren politici en het Gemeentebestuur; wakker willen worden? Geef aandacht aan waar het echt om gaat; economie en duurzame groei in samenhang met leefbaarheid, toon lef!
Mensen willen wonen en werken in een mooie, gezonde, veilige omgeving waar naast goede scholing, sport  en sociale netwerken, ook cultuur en natuur belangrijk is.

Westlanders lopen massaal uit voor acties voor Haiti, kanker, kika en dergelijke en dat is mooi. Zullen we nu ook nog even diezelfde massale acties houden voor een leefbaar, groen en cultureel Westland...
Kom op mensen laten we samen als burgers en bestuur Westland weer mooi, leefbaar en aantrekkelijk maken! Daar worden we met zijn alleen gelukkiger van. Wie durft?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.