Samen werken aan een leefbaar, groen en mooi Westland!

Een blik op Westlandse Politiek en onze leefomgeving.

Als blogger/columnist schrijf ik over mijn geboortegrond, Het Westland en Westlandse politiek. Een opinie of een persoonlijk verslag over cultuur, duurzaamheid, natuur, milieu, zorg, de bomen e.d. Bewustwording en verantwoording nemen is reden van deze weblog. Daarbij mag satire en/of humor een rol spelen.

17 apr. 2010

Coalitie in de stress!

Coalitie in de stress

Omdat ik net als andere Westlanders geen binnenkijkje heb in de coalitiebesprekingen (deze zijn geheim)  formeer ik mijn mening op verschenen berichten en wat ik wel weet.


Op 16-04-2010 LPF-Westland deelt mee dat ze niet in een nieuwe coalitie stappen. De fracties van CDA en “Westland Verstandig” lijken geen vertrouwen te hebben in samenwerking met LPF-Westland! LPF-Westland vindt dat ze politiek worden gekneveld en monddood gemaakt in de gemeenteraad. Westland Verstandig wordt voortaan door de LPF aangemerkt als “CDA-Light”… Lees verder het persbericht van de LPF

Ik heb dit bericht met stijgende verbazing gelezen en omdat ik de ware reden nog niet ken van het terugtreden van de LPF wil ik vanuit mijn optiek hierop reflecteren.
Lees ook reacties van andere webloggers zoals Frank Rijneveen en Elco van Noort.

Hoe dan ook is het afhaken van LPF een verrassende wending. Na analyse van alle partijen tijdens de laatste verkiezingsperiode meen ik dat LPF een partij is met een zeer stevig geluid, behoorlijk standvastig is en niet gauw een standpunt verlaat. Het zijn toch een soort vechthanen die, hoe dan ook, hun standpunt wensen te verzilveren. Het bevreemd mij dus dat ze nu eieren voor hun geld kiezen omdat er blijkbaar een paar moeilijke dossiers liggen, of zijn er andere redenen?

Op veel punten heb ik zelf wel een goed gevoel bij hun programma. Helaas heb ik dat niet altijd bij de uitvoering daarvan. Vooral op het punt van medemenselijkheid en gewoon sociaal normaal omgaan met elkaar is mijn beeld niet gunstig, helaas! En dan bedoel ik ook te zeggen dat je een gemeente toch wel samen met anderen moet besturen. Daarbij geldt niet alleen het belang van je eigen achterban en je eigen ego, maar toch vooral dat van de hele Westlandse bevolking. Het mag niet zo zijn dat het spel onderling belangrijker is dan goede besluitvorming.

Verstandige besluiten nemen is inderdaad niet zo gemakkelijk; zelfs een met meerderheid in de raad aangenomen besluit wil nog niet zeggen dat het ook een verstandig ofwel het beste, besluit is, kijk maar eens naar de soap rond de winkelopening/toerisme… Nog even los van de tienduizenden euro’s die zo iets de burgers kost… Dit even terzijde.

LPF
Om nu te gaan doen alsof de druiven zuur zijn en dus maar met allerlei intrigerende woorden te komen als: monddood maken, knevelen, en doodzwijgen. En Westland Verstandig te betitelen als CDA-light gaat mij wel zeker heel veel te ver!

Het positieve aan ´light´ is dat het gezonder is dan de ´volle variant´. ´light´ is gezond en elke voedingsdeskundige weet dat en adviseert het. Tot zover geen probleem. Ik merk wel even op dat de raad inmiddels al wel heeft gemerkt dat de fractie van WV er een is van zwaar kaliber en wel degelijk een eigen geluid heeft.

Ook maakt LPF een denkfoutje door te menen dat Westland Verstandig een soort bijwagen zou zijn van het CDA. Knap om dat te verzinnen, dat wel, maar de feiten liggen anders.
Aan de LPF zou ik willen zeggen, lees nog eens terug (op deze weblog) wat de ontstaansgeschiedenis is van Westland Verstandig en dan zal alles duidelijk worden.
Samengevat; Westland Verstandig is een brede volkspartij welke voortkomt uit de actiegroep Westland Verstandig. En laat die nu helemaal niets met het CDA te maken hebben. WV vaart een geheel eigen koers gebaseerd op een prachtig partijprogramma en ik durf, als een van de oprichters van zowel de actiegroep als van de partij, dit te stellen. LPF moet dat nog maar eens nalezen…

Prof Elzinga
Of is het zo dat de LPF afgelopen donderdag de wijze lessen van Professor Elzinga zich ter harte heeft genomen en spoorslags de kant van de oppositie kiest!
De professor, die een boeiende lezing gaf over democratie zei dat een partij die winst haalt bij verkiezingen en daarna in een coalitie gaat zitten, met zekerheid bij de volgende verkiezingen wordt gehalveerd… Dus een partij is niet goed wijs om in een coalitie te gaan zitten, het betekent feitelijk zelfmoord! Nu dan is het dus duidelijk en lijkt de LPF te kiezen voor de oppositie om de handen vrij te hebben en nu al te gaan werken aan succes bij de verkiezingen van 2014. Ik ga hier niet zeggen dat ik de handelwijze laf vindt, maar het getuigt ook niet van lef (verschilt maar 1 letter! -:)

Coalitie
Er zijn op dit moment dus nog 3 partijen over die er aan werken om wel verantwoordelijkheid in een coalitie te durven dragen en daarmee Westland en de Westlanders willen dienen en door deze heel moeilijke tijden willen loodsen.
Wetend dat het een zware tijd zal worden, er veel bezuinigd zal moeten worden, pijn geleden zal worden door velen.
Ja, en ook de moeilijke kostbare dossiers van de vorige coalitie waar LPF in zat moet gaan afhandelen (Westlandse zoom, stagnerende woningbouw, kostbare investeringsverliezen op gronden en plannen, gemeentehuis, Bernadetteschool, kunstgrasvelden, zwembadproblemen e.d.)

De nieuwe coalitie moet niet alleen eendrachtig samenwerken om Westland er weer bovenop te krijgen, maar moet dus ook de grote en kostbare problemen van de vorige coalitie opruimen.
De moeilijkste taak ligt bij Westland Verstandig want die bestond toen nog niet en heeft ook geen schuld aan de probleemdossiers die er liggen. Maar zal er nu wel mee worden geconfronteerd. Ik heb er vertrouwen in dat WV daar verstandig mee om zal gaan. Mede door de sterke achterban gaat dat lukken.
Maar goed er is nog helemaal geen coalitie dus is dit allemaal speculatie…

Afspraken
Duidelijke afspraken en heldere politiek is noodzakelijk om Westland door deze moeilijke tijden te loodsen. De verschillen die er zijn moeten worden opgelost en er zullen hier en daar compromissen worden gezocht. Van belang is daarbij, volgens mijn persoonlijke visie, wel dat er op de hoofdpunten eenduidigheid komt, ik noem er een paar: Veiligheid, gemeentehuis, winkelopening/toerismebepaling, bezuinigingen (geen lastenverhogingen) terug naar kerntaken bij de gemeente, oplossen van de pijndossiers die er liggen, strategische besluiten over leefbaarheid, de kernen, betaalbare woningen voor de juiste doelgroepen, het groen en cultuur.

Ja, en ook het pijnpunt Moskee moet worden opgelost, indien harde afspraken hierover mogelijk zijn. Niemand zal ontkennen dat het Marokkaanse jongerenprobleem in onze Westlandse maatschappij groot is. Al is het wellicht maar een kleine groep die het voor de goed willenden verpest. Ook landelijk neemt het probleem alleen maar toe. Je hoort steeds meer mensen zich daarom afzetten en hun zorgen uitspreken. Een nieuwe coalitie heeft hierin niet alleen een zware verantwoordelijkheid, maar ook een moeilijke taak.

Een professionele raad
Het is te hopen dat de nieuwe raad een verstandige en professioneel opererende raad zal worden. Als partijpolitieke of individuele belangen de boventoon voeren in het debat en bij de besluitvorming dan wacht Westland een donkere tijd, een waar de IJslandse aswolk bij zal verbleken. Partijen en raadsleden moeten niet wijken voor moeilijke dossiers of besluiten. Men moet verantwoordelijkheid nemen op basis van wat de beste keuze is voor Westland en de Westlanders.

Wij wachten af tot er witte rook uit de pijp komt!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Westland

Westland
Mijn tuin.